Nivåene av sulfat i innsjøer er nå de laveste siden målingene startet på midten av 1970 tallet.
Nivåene av sulfat i innsjøer er nå de laveste siden målingene startet på midten av 1970 tallet.

Stadig mindre sur nedbør

I noen vassdrag begynner dyr å vende tilbake.

Ferske måleresultater viser de laveste nivåene av sulfat i innsjøer siden målingene startet på midten av 1970-tallet, opplyser Statens forurensingstilsyn (SFT).

I 80 innsjøer over hele landet er nå innholdet av sulfat og aluminium, som er giftig for fisk, det laveste siden målingene startet på midten av 1970-tallet. Forsuring er likevel et alvorlig problem.

– Selv om arter som ikke tåler sur nedbør har begynt å vende tilbake i noen vassdrag, er det fortsatt store skader på bunndyr og krepsdyr på Sørlandet, Vestlandet og sørlige deler av Østlandet, sier forskningssjef Brit Lisa Skjelkvåle i Norsk institutt for vannforskning (NIVA) til Dagsavisen.

Det er hovedsakelig utslipp av svovel og nitrogenforbindelser fra andre land som forsurer Norge.

– Reduserte utslipp fra Europa har ført til at mengden sulfat i nedbør i Norge er redusert med opptil 90 prosent fra 1980 til 2008, sier Skjelkvåle. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2