Stadig flere stjeler: – Forferdelig utvikling

Flere av landets største butikkjeder opplever økning i nasking, og stadig flere blir anmeldt. Nå tar noen klare grep.

ØKNING: Antall anmeldelser for butikktyveri har skutt i været det siste året. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2
ØKNING: Antall anmeldelser for butikktyveri har skutt i været det siste året. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Mange nordmenn har fått tynnere lommebok etter et år med høye priser, økte renter og svak krone.

Nå opplever flere av landets butikkjeder en økning i butikktyveri.

Tall fra Straffesaksregisteret viser at politiet mottok 10.000 anmeldelser av typen mindre butikktyveri til og med august. Det er en økning på 22,5 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

– Folk har dårlig råd

Europris er blant kjedene som har sett et større avvik etter produkttelling det siste året.

– Vi finner mer tomemballasje enn tidligere, og det er generelt flere anmeldelser fra butikkene. Det som går mest av nå er spesielt dyre hygieneartikler, som er små og blir brukt hele tiden, sier Stig Skolmo, HMS- og sikkerhetssjef ved Europris.

Han har jobbet med sikkerhet i butikk i mange år, og er klar på at økningen virker å ha med økonomien i samfunnet å gjøre.

– Vi ser ofte at folk vi tar ikke har mye penger, og at flere er yngre. Det er ikke alle som har så mye penger mellom hendene. Generelt tror jeg dette er på grunn av dårlig råd, og det er en forferdelig utvikling.

RETT I LOMMEN: At stadig flere velger å naske i butikk kan være knyttet til svak økonomi, mener sikkerhetssjef ved Europris, Stig Skolmo. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2
RETT I LOMMEN: At stadig flere velger å naske i butikk kan være knyttet til svak økonomi, mener sikkerhetssjef ved Europris, Stig Skolmo. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Skjerper sikkerheten

Grunnet de mange tyveriene har Europris-kjeden sett seg nødt til å ta klare grep.

– Vi må bruke mer penger på å sikre. Vi har faste rutiner på å alarmere varer, men nå intensiverer vi det, ved å sette alarm på et bredere spekter av varer. Så har vi også flere kameraer der det trengs.

I tillegg driver kjeden med opplæringen av ansatte.

– Vi er opptatte av at de skal si hei, se kundene i øynene og være der for dem, så de føler seg sett. Det er god kundeservice og forhåpentligvis forebyggende, forteller Skolmo.

Flere klare tegn

TV 2 har snakket med flere av landets dagligvarekjeder, som samtlige rapporterer om mer nasking.

Coops kommunikasjonssjef Harald Kristiansen forteller at kjedens samvirkelag, som eier butikkene, rapporterer om en økning i tyveri.

Dette vil likevel ikke få konsekvenser for satsingen på selvbetjente kasser.

– Det ville vært synd hvis noen få uærlige sjeler skal ødelegge for de mange ærlige, så vi har ingen planer om å gå vekk fra selvbetjente kasser. Vi skal heller fokusere videre på oppfølging og forebyggende tiltak, som gjør at vi vil klare å avverge flere forsøk på nasking.

VARER: Dårlig råd kan være grunnen til at flere enn tidligere tyr til nasking på butikken. Foto: Kristin Grønning / TV 2
VARER: Dårlig råd kan være grunnen til at flere enn tidligere tyr til nasking på butikken. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Også Rema 1000 har sett en økende grad av svinn i butikkene, særlig på dyre varer, ifølge sikkerhets- og beredskapsleder Harald A. Kalvøy.

– Det er nok flere grunner til dette, men det kan være naturlig å se det i sammenheng med den nåværende økonomiske situasjonen i Norge. Vi har stor tiltro til våre kunder, men noen kjøpmenn opplever dessverre at det gjøres litt mer feil ved de selvbetjente kassene.

Store mørketall

Selv om tyveritallene er på vei rett opp, tror sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Abell Bjerke, at det finnes store mørketall.

– Anmeldelser skjer jo kun når man ser at noen stjeler, at de blir tatt på fersken og underskriver anmeldelsesskjemaet.

Han jobber aktivt med å hjelpe butikker håndtere og unngå butikktyver.

– Vi jobber med opplæring av ansatte og hvordan de skal møte kunder. God kundepleie er med på å sørge for å unngå tyverier, kjedene har også et aktivt opplæringsprogram. De bruker både sivile og uniformerte vekter til å håndtere dette.