UNGE: Stadig fleire unge nordmenn vert uføre. Psykiske lidingar står bak dei fleste tilfella. Frå 35 års alderen er det flest kvinner som er uføretrygda i Noreg. Illustrasjonsfoto. (Foto: Colourbox)
UNGE: Stadig fleire unge nordmenn vert uføre. Psykiske lidingar står bak dei fleste tilfella. Frå 35 års alderen er det flest kvinner som er uføretrygda i Noreg. Illustrasjonsfoto. (Foto: Colourbox)

Stadig fleire unge vert uføre

Psykiske lidingar er hovudårsaka til uførheit blant unge nordmenn.

- De som vert uføre i ung alder risikerar eit langt liv som uførepensjonistar, seier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i ei pressemelding. At talet unge uføre aukar må sjåast i samanheng med auken i psykiske lidingar. Det er no 4600 uføre i aldersgruppa 18-29. Det er ein auke på 300 på eit år. Må legga til rette for psykisk sjuke No etterlyser direktøren bedrifter som personar med ulike typar lidingar.

Mer innhold fra TV 2