SER MILLIONENE RULLE UT: Administrerende direktør ved St. Olavs hospital i Trondheim, Grethe Aasved, er klar på at dette ikke kan fortsette stort lenger. Foto: Frank Lervik/TV 2
SER MILLIONENE RULLE UT: Administrerende direktør ved St. Olavs hospital i Trondheim, Grethe Aasved, er klar på at dette ikke kan fortsette stort lenger. Foto: Frank Lervik/TV 2

St. Olavs blør én million hver dag: – Meget bekymret

– Slik kan det ikke fortsette, sier direktøren ved sykehuset. Nå drar større kommuner i Midt-Norge i nødbremsen, og ser seg om etter andre muligheter som kan erstatte det nye journalsystemet.

Nylig kom det fram i en undersøkelse ved St. Olavs hospital at 70 leger er i ferd med søke seg nye jobber; å komme seg vekk fra det de opplever som et svært belastende journal-system er hovedårsaken.

Sjefen deres, administrerende direktør Grethe Aasved, deler deres bekymringer rundt Helseplattformen.

– Jeg er jo også meget bekymret for rekrutteringen, for hvem vil søke seg til et sykehus med disse utfordringene som Helseplattformen utgjør, sier Aasved.

Kostbare dager

– Hvor mye koster dette ekstra for sykehuset nå?

– Å ja da, det vet jeg! Det er dessverre ganske store summer. Sykehusdirektøren smiler på en måte som får oss til å forstå at dette oppleves som det motsatte av gode dager.

– Det kostet 30 millioner i hver av de første to månedene i 2023.

Selv om dette betyr en nedgang i kostnader sammenliknet med november og desember i fjor, er det altså likevel en ekstrakostnad på én million kroner dagen.

De tillitsvalgte legene ved St. Olavs peker på hva dette kan bety for driften ved sykehuset.

– I sum bruker vi legene mer tid på oppgavene på grunn av Helseplattformen. Dette går utover andre oppgaver i hverdagen, som vi nå ikke får gjort, sier Tobias Iveland, tillitsvalgt i Yngre legers forening.

– Vi har ikke opplevd noe framskritt når det gjelder Helseplattformen, det er like lite tillit til denne løsningen nå som før. Den er tungvint, lite intuitiv og lite oversiktlig, presiserer foretakstillitsvalgt for overlegene, Vivi Bakkeheim.

ER DETTE ØKONOMISK BÆREKRAFTIG: Tillitsvalgt for Yngre legers forening, Tobias Iveland, mener man er nødt til å se nærmere på økonomien i dette nå. Foto: Anneli Isaksen / TV 2
ER DETTE ØKONOMISK BÆREKRAFTIG: Tillitsvalgt for Yngre legers forening, Tobias Iveland, mener man er nødt til å se nærmere på økonomien i dette nå. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Iveland framholder at man er nødt til å se på økonomien i dette nå: Hvor mye vil Helseplattformen koste på sikt?

– Er det verdt det når vi ser på andre oppgaver dette går utover? Pasienter, ansatte og sykehuset risikerer altså å betale dobbelt opp. Først med redusert drift, så etterfulgt av dårligere økonomi til investeringer i personell og utstyr, sier Iveland.

Blir trolig gransking

Det ligger an til at Riksrevisjonen, i samarbeid med Trondheim kommune, vil granske Helseplattformen. Kollegiet av revisorer var samlet til drøfting tidligere i mars. I slutten av april vil det trolig foreligge et mandat, opplyses det hos Riksrevisjonen.

Ifølge direktøren ved St. Olavs hospital kan det ikke fortsette som i dag. Mange av hennes ansatte jobber så å si dobbelt opp for å få det til å fungere.

– Mange jobber med såkalte skyggeregnskap, man ringer den og den, for å sikre seg at henvisninger har kommet fram. Gule lapper henges opp her og der, for at de ansatte skal ha oversikt og kontroll. Vi kan ikke fortsette å jobbe sånn som dette her, fastslår Grethe Aasved.

– Vi vet at kolleger har sluttet, og vi tåler ikke å miste flere gode kolleger, særlig gitt den pressede situasjonen vi er i nå, mener Tobias Iveland i Yngre legers forening.

Sist uke kom det tydelig fram i en undersøkelse gjort ved sykehuset at nær halvparten av legene vurderer om de skal slutte.

ENGSTELIGE KOLLEGER: Foretakstillitsvalgt Vivi Bakkeheim forteller om leger som konstant sørger for å ringe slik at de kan konstatere at henvisningene er kommet fram. De stoler ikke på det nye IT-systemet. Foto: Anneli Isaksen / TV 2
ENGSTELIGE KOLLEGER: Foretakstillitsvalgt Vivi Bakkeheim forteller om leger som konstant sørger for å ringe slik at de kan konstatere at henvisningene er kommet fram. De stoler ikke på det nye IT-systemet. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

– De fleste sier de er engstelige for at det nye IT-systemet skal true pasientsikkerheten, så vi er nødt til å få en oversikt over totalsituasjonen nå. For eksempel, hvor mange er det på venteliste?

Det er spørsmål overlege Vivi Bakkeheim ønsker seg svar på.

Hun forteller at kollegene på et vis må jobbe dobbelt opp for å trygge pasientsikkerheten. Som direktøren sier hun at det hele tida tas ekstra telefoner; legene må forsikre seg om at henvisninger er kommet dit de skal.

Påvirker prognosen for pasienter

Fylkeslegen i Trøndelag sa i et intervju for en tid tilbake at han finner det sannsynlig at problemene med Helseplattformen har ført til pasientskader. Hva mener direktøren?

– Dette kan utfordre pasientsikkerheten. Det har nok medført prognosetap for enkeltpasienter. Heldigvis går utviklingen nå i en positiv retning, men jeg er likevel like bekymret som de ansatte. Takket være deres årvåkenhet og kompetanse er de negative konsekvensene for pasientene redusert betydelig, sier Aasved.

DE VAR ENNÅ HÅPEFULLE: Bilde fra åpningshelga, da sykehuset gikk såkalt go live, og Helseplattformen ble tatt i bruk. Foto: St. Olavs hospital
DE VAR ENNÅ HÅPEFULLE: Bilde fra åpningshelga, da sykehuset gikk såkalt go live, og Helseplattformen ble tatt i bruk. Foto: St. Olavs hospital

Tidligere denne måneden ble det kjent at tusenvis av elektroniske brev ikke hadde nådd mottakeren, fordi en systemfeil ikke ga avsenderen beskjed om at det var brukt feil brevmal.

Direktør Grethe Aasved sier hun deler bekymringen med de ansatte når de sier de frykter at nye slike feil skal komme.

Men det er ikke bare det største sykehuset i regionen som bærer på bekymring vedrørende det nye journalsystemet.

Flere kommuner i Trøndelag har satt nødbremsen på.

Risikosport

Trøndelags nest største kommune, Stjørdal, ser seg nå om i andre retninger for å finne eventuelle gode alternativ til Helseplattformen.

– Vi skal ha møter med andre kommuner, også utenfor Midt-Norge, for å vurdere å gå inn i en anskaffelsesprosess sammen med dem. Helseplattformen har for mange uavklarte spørsmål ved seg, som gir en uakseptabel totalrisiko, og er verken aktuell på kort eller mellomlang sikt, sier kommunedirektør i Stjørdal, Tor Jakob Reitan.

Stjørdal trekker i nødbremsen fordi «det er åpenbart at det er vesentlige problemer med drift, funksjonalitet og ikke minst brukervennlighet med Epic sin løsning».

DRO I NØDBREMSEN: Kommuneledelsen i Trøndelags nest største kommune ser seg nå om etter andre IT-system, og er for tida i samtaler med andre kommuner om mulig anskaffelse av alternativ til Helseplattformen. Foto: Heidi Venæs/TV 2
DRO I NØDBREMSEN: Kommuneledelsen i Trøndelags nest største kommune ser seg nå om etter andre IT-system, og er for tida i samtaler med andre kommuner om mulig anskaffelse av alternativ til Helseplattformen. Foto: Heidi Venæs/TV 2

Blant flere lokalpolitikere i Midt-Norge er journalsystemet, utviklet av det amerikanske Epic, omtalt som risikosport.

Reitan sier at brukervennlighet er et svært viktig kriterium for kommunen, når de søker nytt journalsystem.

«Derfor har vi sagt at nye systemer hos oss skal være forbausende enkle», skriver kommunen i sitt nye strategidokument.

Orkland kommune sier de ser det an, og kan muligens hekte seg på Helseplattformen i den aller siste runden, i april 2026.

– Vi ønsker oss en mer moden utgave av Helseplattformen, med færre feil, før vi sier at vi kan bli med, sier ordfører Oddbjørn Bang (Ap).

Han tror det blir riktigst å avvente noe tid før de betaler seg inn, men sier også at han har troen på at dette nå kan gå riktig vei.

FREMDELES LITE TILLIT: Et par hundre ansatte ved St. Olavs hospital møtte i oktober i fjor opp med plakater og slagord mot Helseplattformen. Fremdeles er ikke tilliten der, sier de tillitsvalgte. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
FREMDELES LITE TILLIT: Et par hundre ansatte ved St. Olavs hospital møtte i oktober i fjor opp med plakater og slagord mot Helseplattformen. Fremdeles er ikke tilliten der, sier de tillitsvalgte. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Helseplattformen skal være et allsidig system som bygger opp under prinsippet én innbygger - én journal. Plattformen er ment å skulle gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet og mer brukervennlige systemer.

Liv laga?

På St. Olavs hospital har de fått kjørt seg i de snart fem månedene plattformen har vært tatt i bruk. 80 prosent av de spurte i en fersk undersøkelse svarer at hverdagen er blitt mer travel.

– Er Helseplattformen liv laga, slik dere ansatte ser det?

– Det gjenstår å se. Slik situasjonen er i dag er det lite tillit til systemet, svarer overlege Vivi Bakkeheim.