ssb-tidsbruk - Nordmenn er mer alene

De siste 20 årene har nordmenn blitt en time og tre kvarter mer alene per døgn. Det viser Tidsbrukundersøkelsen 2010 fra Statistisk sentralbyrå.

Tallene viser at menn er en halv time mer alene enn kvinner i løpet av et døgn, mens barn og unge er minst alene. Alenetiden, som inkluderer tiden vi sover, har økt i alle aldersgrupper alle dager i uka, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Når vi er mer alene, er vi naturlig nok også mindre sammen med andre. Personer i aldersgruppen 9-15 år og 16-24 år er mest sammen med personer utenom sitt eget hjem, og for begge disse gruppene er tiden sammen med andre godt over seks timer.

Mens 9-15-åringene er sammen med bare husholdsmedlemmer i nærmere tre og en halv time, bruker 16-24-åringene kun omtrent to timer av døgnet på det samme. Tiden sammen med andre synker jo eldre man blir.

Tidsbruksundersøkelsen viser også at vi bruker atskillig mindre tid til å rengjøre huset og spise, mens vi bruker mer tid til fritidsaktiviteter.

Tiden kvinner bruker på rengjøring har sunket med over to timer per døgn fra 1971 til 2010, mens samfunnsutviklingen har ført til at menn tar mer del i husholdsarbeidet og har økt sin tidsbruk på rengjøring med rundt 45 minutter i døgnet i samme periode. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2