SSB: Boliglånsrenta skal ytterligere ned

Norske huseiere med store lån kan puste ut. Ifølge Statistisk sentralbyrå skal den lave renta kuttes ytterligere i tida som kommer.

Ifølge Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer som ble presentert torsdag, har lave internasjonale renter, sterk krone, lav inflasjon og moderat press i arbeidsmarkedet ført til at sentralbankens styringsrente nå er svært lav. Kombinert med mindre usikkerhet i rentemarkedet har pengemarkedsrenta falt med godt over 1 prosentpoeng i løpet av ett år.

Den viktige pengemarkedsrenta lå i begynnelsen av desember på 1,9 prosent, et lavt nivå den vil holde seg på ut hele 2013, spår SSBs økonomer. Det er godt nytt for huseiere med boliglån.

Boliglånsrenta følger i stor grad pengemarkedsrenta med et tidsetterslep, og ifølge SSBs beregninger vil det nås en bunn i slutten av neste år, hvor den da ligger om lag 0,25 prosentpoeng lavere enn dagens nivå. Men den lave renta vil trolig ikke være lav veldig lenge.

– Gjennom 2014 og ut 2015 regner vi med at styringsrenta gradvis settes opp, slik at pengemarkedsrenta kommer opp i vel 4 prosent i slutten av 2015. Boliglånsrenta anslås da til å være på i overkant av 5 prosent. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2