ssb-aku-vekst - 60.000 flere yrkesaktive i løpet av ett år

Det var 60.000 flere yrkesaktive nordmenn i årets første kvartal enn i samme kvartal i fjor. 46.000 av den nye arbeidsstyrken var menn.

Mennenes yrkesaktivitet økte med 1,2 prosentpoeng til 74,5 prosent. Økningen er større enn befolkningsveksten, mens den økte yrkesaktiviteten for kvinner var lavere. Med 14.000 nye kvinner i arbeidsstyrken ligger yrkesaktiviteten på 68,3 prosent, viser arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå.

Sysselsettingen økte omtrent like mye; 59.000 nye personer kom inn i arbeidslivet i løpet av året fram til utgangen av første kvartal 2012. Den sterkeste veksten skjer i gruppen under 35 år, og mange av disse jobber deltid ved siden av studier. 13.000 av de nye sysselsatte jobber i offentlig sektor.

Samtidig som flere kommer inn i arbeidsstyrken, fortsetter nedgangen i antall undersysselsatte, det vil si personer som jobber deltid, men ønsker seg høyere stillingsprosent. Dette gjaldt 61.000 personer i årets tre første måneder, 45.000 av disse var kvinner, men hele nedgangen på 7.000 fra første kvartal i fjor var det kvinner som sto for. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2