SP-KVINNER: Nestleder Anne Beathe Tvinnereim, og Senterkvinnenes leder, Wenche Skallerud, er glad forslaget som ville begrenset Senterkvinnenes makt nå ser ut til å skrotes. Foto: Gard Nicolas Svalestuen / TV 2
SP-KVINNER: Nestleder Anne Beathe Tvinnereim, og Senterkvinnenes leder, Wenche Skallerud, er glad forslaget som ville begrenset Senterkvinnenes makt nå ser ut til å skrotes. Foto: Gard Nicolas Svalestuen / TV 2
Landsmøte i Sp:

Sps generalsekretær advarte mot å frata kvinnene makt

TRONDHEIM (TV 2): Sps mektige generalsekretær Knut M. Olsen slo hardt ned på et forslag om at landsmøtet i partiet skulle frata Senterkvinnene makt.

Olsen har tidligere vært i hardt vær som enerådende i partiets behandling av varslingssaker inntil oktober i fjor.

Etter flere metoo-skandaler og interne oppgjør med partiets tidligere varslingsrutiner endret Sp sine etiske retningslinjer for varsling om seksuell trakassering.

I de nye retningslinjene er det tatt inn at en kvinne skal inn og håndtere varsler i tillegg til Olsen. Behandling av saker om seksuell trakassering skal dokumenteres, og ved behov overleveres politiet.

Foran landsmøtet har generalsekretæren stilt seg på Senterkvinnenes side mot et forslag fra vedtektsutvalget om å innskrenke deres makt.

Det går fram av sakspapirene til forslaget om å kutte antall Senterkvinner i noen av partiets bestemmende organer. De vil redusere antall representanter fra fem til tre på årsmøter i partiets fylkeslag.

MEKTIG: Knut M. Olsen har sittet som generalsekretær i Senterpartiet i 13 år. Foto: Terje Pedersen / NTB
MEKTIG: Knut M. Olsen har sittet som generalsekretær i Senterpartiet i 13 år. Foto: Terje Pedersen / NTB

Viser til kritikk i varslingssaker

Olsen viser til at det har vært mye oppmerksomhet rundt hvorvidt kvinner har vært nok involvert i behandlingen av varslingssaker.

– En reduksjon i innflytelsen til Senterkvinnene, slik vedtektutvalget foreslår, kan fort bli sett på som at partiet ikke tar denne situasjonen på alvor. Generalsekretæren innstiller derfor på at disse forslagene til endring avvises, heter det.

Flertallet i Sps sentralstyre har fulgt Olsens oppfordring, og på landsmøtet i Trondheim ligger det an til at forslaget blir nedstemt søndag.

Leder i Senterkvinnene Wenche Skallerud er glad for at Olsen gikk så tydelig ut med advarsel om å ta frata kvinnene i partiet makt.

– Ja, det er viktig at vi nå får fortsette det gode arbeidet som vi gjør. Det hadde opplevdes veldig demotiverende hvis vi ikke hadde fått lov til å representere der det trengs, sier Skallerud.

Møtt med konvolutt

Da Sps politikere kom til partiets landsmøte fredag, fikk hver og en utdelt en konvolutt med viktig informasjonen fra partiets generalsekretær:

Program, en liste over deltagere og de nye etiske retningslinjene.

ETISK: Dette var å finne i velkomstkonvolutten alle delegater fikk tildelt fredag. Foto: Gard Nicholas Svalestuen / NTB
ETISK: Dette var å finne i velkomstkonvolutten alle delegater fikk tildelt fredag. Foto: Gard Nicholas Svalestuen / NTB

– Det er et synlig uttrykk for at Senterpartiet har tatt Metoo på alvor. Vi trengte et grundig arbeid med de etiske retningslinjene. Men ikke minst bevisstgjøring på alle nivåer i partiet og det føler jeg virkelig vi har gjort, sier nestleder i Sp, Anne Beathe Tvinnereim.

TV 2 møter Tvinnereim på landsmøtet sammen med lederen i Senterkvinnene.

– Det at man nå har delt ut de etiske retningslinjene i en konvolutt til landsmøtet synes jeg er veldig positivt. På baksiden står det hvem du skal varsle til hvis sånn og sånn skjer. Med navn og telefonnummer, sier Skallerud.

– Er det en styrking av kvinners posisjon og makt i Senterpartiet?

– Det at kvinner føler seg trygge i Sp, det er kvinnemakt, sier hun.

Det var generalsekretæren som sørget for at de etiske retningslinjene kom inn i konvolutten, og nå er det innført som fast rutine for alle store partiarrangement.

– Vi gir samme beskjed til alle fylkesårsmøtene. Fylkesleder må minne om de etiske retningslinjene ved innledning til fylkesårsmøter eller andre store arrangementer, sier Tvinnereim.

HISTORISK LANDSMØTE: TV 2 møter Sp-toppene på partiets landsmøte i Trondheim, som med 340 delegater er historiens største. Foto: Gard Nicolas Svalestuen / TV 2
HISTORISK LANDSMØTE: TV 2 møter Sp-toppene på partiets landsmøte i Trondheim, som med 340 delegater er historiens største. Foto: Gard Nicolas Svalestuen / TV 2

Nødvendig metoo-oppgjør

De nye etiske retningslinjene kom etter at tidligere partileder Liv Signe Navarsete anklaget partiledelsen for at de ikke hadde tatt henne nok på alvor da hun fortalte dem om meldingen: «Vi har lyst på fitta di».

Da hadde tidligere forsvarsminister Odd Roger Enoksen gått av etter avsløringer om at han hadde hatt et seksuelt forhold til en skoleelev da han var statsråd i Jens Stoltenbergs regjering i 2005.

– Vi har jo på en måte stått i bresjen for det med at kvinner skal føle seg trygge i Sp og vite hvem de skal varsle til, sier Skallerud.

Det har vært noen tøffe runder i partiet, fastslår Tvinnereim.

– Det har vært noen nødvendige runder i partiet, men jeg tror vi alle føler at de har landet veldig bra, sier Tvinnereim.

Kvinneproblem i Sp

Sps generalsekretær mener for lav kvinneandel er en annen viktig grunn til å avvise forslaget om å ta fra Senterkvinnene makt.

– Vi ser at vi sliter med å rekruttere kvinner til listene ved kommunevalget, og fortsatt har medlemsmassen en stor overvekt av menn, advarer han.

Bare en tredel av Sps medlemmer er kvinner, opplyser partiet. Andelen kvinner på Sps lister ved forrige kommunevalg var 41 prosent, ifølge SSB.

POLITIKK OG PRIVATLIV: Sp-toppene er klare på at man må ta grep for at kvinnene skal bli i politikken. Foto: Gard Nicolas Svalestuen / TV 2
POLITIKK OG PRIVATLIV: Sp-toppene er klare på at man må ta grep for at kvinnene skal bli i politikken. Foto: Gard Nicolas Svalestuen / TV 2

Kvinnene er godt representert både i Senterpartiets stortingsgruppe og blant statsrådene, understreker Tvinnereim.

Men det er vanskelig både å rekruttere og holde på kvinnelige politikere på grasrota, sier Skallerud.

– Det vi ser er at mange kvinner bare sitter en periode i kommunestyret, forteller hun.

Begge Sp-toppene mener det handler om bedre tilrettelegging.

– Vi kjenner så innmari på den tidsklemma. Jeg har selv kjent på den dårlige samvittigheten med små barn hjemme, å ikke strekke til på noe hold, sier Tvinnereim.

Blant ordninger de mener har fungert, trekker Senterkvinnenes leder frem kommunestyremøter på dagtid i stedet for kveld.

– Da er det mulig å kombinere politikk med privatliv og små barn, framholder hun.

Hets holder kvinner tilbake

Av andre utfordringer som møter politiske kvinner, peker Sp-kvinnene på hets på sosiale medier. Det slår veldig forskjellig ut for kvinner og menn, og skremmer bort kvinner fra å delta i den offentlige debatten, mener Sp-nestlederen.

Der partileder Trygve Slagsvold Vedum kritiseres for politiske saker, er det helt andre ting kvinnene hetses for.

– Det går mer på person for oss. De kaller Trygve for idiot også, men vi får veldig mye hets på utseende, og med et sexifisert språk, sier Tvinnereim.