Ny trusselvurdering fra PST:

Spioner og terror er den største trusselen mot Norge

Russiske agenter, kinesiske dataangrep, krenkede islamister og høyreekstremister som vil redde «den hvite rase». Det er dette som bekymrer Politiets sikkerhetstjeneste aller mest.

VURDERING: Mandag klokken 11.30 legger Politiets sikkerhetstjeneste frem sin årlige trusselvurdering Foto: Aage Aune / TV 2
VURDERING: Mandag klokken 11.30 legger Politiets sikkerhetstjeneste frem sin årlige trusselvurdering Foto: Aage Aune / TV 2

«Flere lands etterretningstjenester bedriver virksomhet på norsk jord. Etter PSTs vurdering vil russiske etterretningstjenester utgjøre den største trusselen i Norge i inneværende år».

Slik starter Politiets sikkerhetstjeneste trusselvurderingen sin for 2023. Der vies det stor plass til utenlandske agenter.

Krig i Europa

– Russland, men også andre stater, har etterretningsoffiserer som er utstasjonert i Norge. Disse vil fremdeles forsøke å rekruttere kilder og kontakter som har tilgang til informasjonen de søker, sier PST-sjef Beate Gangås til TV 2.

TRUSSELVURDERING: PST-sjefen la mandag frem den siste trusselvurderingen mot Norge. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
TRUSSELVURDERING: PST-sjefen la mandag frem den siste trusselvurderingen mot Norge. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Tonen i trusselvurderingen er preget av at Norges naboland har gått til krig mot Ukraina. Ifølge PST har krigen fundamentalt endret relasjonen mellom Russland og vestlige land. Norge er ikke noe unntak.

«Det er lite sannsynlig at Russland vil gjennomføre en sabotasjeaksjon på norsk territorium i 2023. Sabotasjehandlinger kan imidlertid bli et mer aktuelt scenario dersom Russlands vilje til å eskalere konflikten med NATO og Vesten øker», står det i trusselvurderingen.

Politiets sikkerhetstjeneste understreker i rapporten at årvåkenhet og tips fra publikum er viktig for PST i arbeidet med å avverge det som kan skade rikets sikkerhet.

Hackere fra Kina

Etter Russland er det Kina som nevnes flest ganger i trusselvurderingen.

«Nettverksoperasjoner vil utgjøre en stor del av russisk og kinesisk etterretningsaktivitet i Norge. De digitale trusselaktørene utvikler stadig mer avanserte metoder og virkemidler for å få tilgang til sensitiv informasjon».

Ifølge PST vil norske virksomheter i 2023 bli utsatt for skjulte og fordekte forsøk på å skaffe teknologi fra aktører som er involvert i fremmede staters programmer for masseødeleggelsesvåpen. De mener at spesielt norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner kan bli utnyttet.

TRUSSELVURDERING: Ekstrem islamisme og høyreekstremisme utgjør ifølge PST de største terrortruslene mot Norge. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
TRUSSELVURDERING: Ekstrem islamisme og høyreekstremisme utgjør ifølge PST de største terrortruslene mot Norge. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Terror kan skje

I tillegg til etterretningstrusselen advarer PST i klare ordlag mot mulig terror.

«Ekstrem islamisme og høyreekstremisme forventes å utgjøre de største terrortruslene mot Norge. PST vurderer det som mulig at både ekstreme islamister og høyreekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i 2023».

I PST sannsynlighetsskala betyr ordet «mulig» like sannsynlig som usannsynlig. Altså 50 prosent sjanse for at det skal skje terror.

– Terrortrusselen mot Norge er reell. Vi likestiller trusselen fra ekstreme islamister og høyreekstreme. Den er like stor fra begge, sier PST-sjef Beate Gangås.

– Lite sannsynlig

I rapporten beskrives også såkalte antistatlige-ekstremister.

«PST vurderer det som lite sannsynlig at antistatlige ekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i 2023. Antistatlige ideer og konspirasjonsteorier vil imidlertid fortsatt føre til at enkeltpersoner blir radikalisert, og kan fungere som en begrunnelse for bruk av vold og ikke-demokratiske midler.