Spesialenheten tok oppgjør med Eldens vitner

BORGARTING LAGMANNSRETT (TV 2): Spesialenheten er ikke fornøyd med hvordan saken mot den voldstiltalte politimannen forløp seg i tingretten.

16 SLAG: Den tiltalte politimannen slo Kevin Winness Simensen minst 16 ganger. Foto: Privat
16 SLAG: Den tiltalte politimannen slo Kevin Winness Simensen minst 16 ganger. Foto: Privat

I sitt innledningsforedrag tok aktor Marit Oliver Storeng et oppgjør med deler av det som skjedde under tingrettens behandling av tiltalen mot politimannen fra Kongsberg. 

I juli i fjor ble han frifunnet for grov vold av Buskerud tingrett. Denne uken går ankesaken for Borgarting lagmannsrett i Oslo. 

Marit Oliver Storeng er tydelig på at det er Borgarting lagmannsrett, og ingen andre, som skal vurdere skyldspørsmålet mot den voldstiltalte politimannen.

Skeptisk til forsvarets vitner

Aktor mener at innsatsleder Arne Guddal, som er kalt inn som sakkyndig vitne av politimannens forsvarere, gikk for langt sist gang. 

SAKKYNDIG: Innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Arne Guddal, er kalt inn som sakkyndig vitne. Foto: Terje Bendiksby / NTB
SAKKYNDIG: Innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Arne Guddal, er kalt inn som sakkyndig vitne. Foto: Terje Bendiksby / NTB

I tingretten sa den erfarne innsatslederen at han mener den tiltalte politimannen ikke har gjort noe galt. Samtidig demonstrerte Guddal fra vitneboksen hvordan man potensielt kan bruke både springkniv og batong som våpen. 

– Jeg vil motsette meg at Guddal i sin forklaring tråkker i domstolens bed og foretar noen som helst form for bevisbedømmelse. Det er lagmannsrettens jobb å vurdere bevisene, sier Storeng. 

– Jeg vil også motsette meg at han skal demonstrere bruk av batong og kniv. Grunnen til at jeg tar opp dette her, er at det ble gjort under hovedforhandlingen. Jeg ser ikke noe grunn til det, sier Storeng og legger til: 

– Bakgrunnen for det er at jeg opplever at det er enighet om at tiltalte ikke visste at det var en batong der. Det er også enighet om at Simensen ikke brukte den. 

TV 2 har forelagt uttalelsene for Arne Guddal. Han ønsker ikke å gi noen kommentarer før han har vitnet i ankesaken. 

Siden sist har politimannens forsvarere også kalt inn enda et politivitne, som ikke forklarte seg i tingretten. Det er politimannen Håkon Atle Løken, som nylig stoppet fornærmede Kevin Simensen i en trafikkontroll. 

Det får Spesialenheten til å stusse: 

– Jeg stiller meg litt undrende til hvordan forsvarer eller tiltalte har fått vite at Løken - som har taushetsplikt - har fått vite at han nylig har stanset Simensen i en trafikkontroll. Det må Spesialenheten vurdere å se litt nærmere på, sier Storeng.

Aktor ville bare bøtelegge

Natt til 30. oktober 2022 havnet Kevin Simensen (27) og kameratene hans i en voldsom slåsskamp med politiet, da de var på vei hjem fra byen. 

Voldshendelsen ble fanget på video av et overvåkningskamera i Kongsberg sentrum. Videoen viser at den tiltalte politimannen slo Simensen med knyttet neve minst 16 ganger.

Videoen viser også at politimannen slo mot Simensens hode med batong, i tillegg til at det ble brukt pepperspray flere ganger. 

Det er nok til at Riksadvokaten mener politimannen skal straffes for grov kroppskrenkelse, noe Buskerud tingrett ikke var enig i da de frikjente politimannen i fjor sommer. 

Spesialenheten anket tingrettens avgjørelse til lagmannsretten. 

I forbindelse med tingrettsbehandlingen ble det tema at aktor Marit Oliver Storeng, som også har ledet etterforskningen, i utgangspunktet innstilte på at politimannen skulle få et forelegg, før saken ble omgjort to ganger. 

Først gikk sjefen for Spesialenheten inn og tok ut en tiltale for simpel vold, før Riksadvokaten igjen endret tiltalen til å gjelde grov vold. 

– Det er tiltalen, som er tatt ut av Riksadvokaten, som skal vurderes. Hva jeg som påtalefaglig etterforskningsleder innstilte på, eller hva sjefen for Spesialenheten mente om saken, er av mindre betydning, sier Storeng.

– Spillerom for å gjøre feil

Den tiltalte politimannen forsvares av advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang. 

– I mediene går denne saken som «politivoldsaken». Det er en merkelig tilnærming, for det er det retten skal ta stilling til. Jeg ville heller kalt det en maktanvendelsessak, sier John Christian Elden i sin innledning. 

Han og aktor er langt på vei enige om de faktiske forholdene i saken. 

PARTENE: Aktor Marit Oliver Storeng (t.v.) hilste på forsvarerne John Christian Elden og Heidi Reisvang tirsdag morgen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB
PARTENE: Aktor Marit Oliver Storeng (t.v.) hilste på forsvarerne John Christian Elden og Heidi Reisvang tirsdag morgen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Det de er uenige om, er om politimannens voldsutøvelse ligger innenfor de lovlige rammene politiet er gitt når de skal utføre sitt samfunnsoppdrag. 

– Politiet har rett og plikt til å utøve makt. Så er jeg enig med aktor i at de bare skal utøve nødvendig makt. Det som er vårt bevistema er om maktanvendelsen som har funnet sted går utover det som er forsvarlig for en politimann, sier Elden og legger til: 

– Det er spillerom for å gjøre feil.