TILBAKE TIL NORMALEN: Politiinspektør Grete Lien Metlid er spent på hva gjenåpningen av hovedstaden vil bety for konfliktnivået i enkelte kriminelle miljøer. Foto: Rune Blekken / TV 2
TILBAKE TIL NORMALEN: Politiinspektør Grete Lien Metlid er spent på hva gjenåpningen av hovedstaden vil bety for konfliktnivået i enkelte kriminelle miljøer. Foto: Rune Blekken / TV 2

Spent på gjenåpningen: – Høyt spenningsnivå i noen kriminelle miljøer

Grete Lien Metlid leder avdelingen som har ansvar for de mest alvorlige voldssakene i Oslo politidistrikt. Hun er spent på hvordan gjenåpningen av samfunnet vil gi utslag i de tyngste kriminelle miljøene.

– Det er klart at når samfunnet åpner opp, som det også gjorde i fjor sommer og på høsten, så kan det være med på å påvirke de som har utfordringer med kriminalitet og andre sårbarhetsfaktorer, sier Grete Lien Metlid.

Hun leder Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt. Avdelingen har hatt en nokså rolig førjulstid og vinter, i hvert fall sammenlignet med høsten i fjor.

Fra midten av august og ti uker frem i tid ble åtte unge menn skutt på offentlig sted i Oslo. En av dem, Hamse Hashi Adan (20), er død.

– Det var jo særlig i august at vi hadde flere hendelser utenfor det vi kaller en normal variasjon. Det er ikke i de sakene lett å peke på en enkelt årsak, men det var gjerne knyttet til spenninger i kriminelle miljøer, sier Metlid.

Fortsatt høyt spenningsnivå

Selv om det har vært færre av de mest alvorlige voldssakene i Oslo de siste månedene, sier Metlid at det fortsatt er pågående konflikter i deler av den kriminelle underverdenen i Oslo.

– Det er fortsatt slik at det er et høyt spenningsnivå i noen kriminelle miljøer. Der er vi veldig opptatt av å være tett på for å forhindre konflikter og voldsbruk.

I likhet med resten av befolkningen forventer hun at de kriminelle aktørene i større grad vil trekke ut i det offentlige rom i takt med gjenåpningen av samfunnet.

– Er dere forberedt på flere alvorlige saker etter gjenåpningen?

– Det er klart at nå når byen og de ulike samlingspunktene skal brukes mer, så vil det kunne påvirke kriminalitetsbildet. Også de som er tilknyttet kriminalitet vil trekkes mot samlingspunkter og være en del av bybildet. Vi ser også på andre områder at vi vil kunne få flere saker inn som følge av det, sier politiinspektøren.

Flere grove saker

I 2021 ble det anmeldt syv prosent færre voldssaker enn året før. Det er også fire prosent færre enn gjennomsnittet for de fem siste årene før pandemien.

Likevel var det var en økning i de mest alvorlige sakene.

I fjor ble det anmeldt 37 drapsforsøk i Oslo. Det er fire flere enn året før. Grete Lien Metlid og hennes analytikere i politiet følger denne utviklingen tett.

POLITIOPP: Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt. Foto: Rune Blekken / TV 2
POLITIOPP: Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Kan pandemien forklare økningen man ser innenfor groveste sakene?

– Det er i hvert fall en faktor vi må se på og som våre analytikere også nevner kan være med på å påvirke. Alle samfunn er påvirket av pandemien og vi ser kanskje dette litt bedre når vi får det på avstand og kan gjøre vurderinger.

Mye våpen i omløp

Under pandemien har også antallet anmeldelser av vold med skytevåpen økt. I likhet med de 37 drapsforsøkene knytter Metlid dette i hovedsak til de kriminelle miljøene.

– Våpen er noe vi jobber forebyggende med - både det å forhindre at det er illegale våpen der ute - men først og fremst det å jobbe med konfliktene. Det er viktig for å unngå at det kommer til voldsbruk med skytevåpen.

I rapporten «Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt 2021» knyttes deler av de groveste voldssakene også til psykisk sykdom og rusmisbruk.

«Pandemien har trolig virket inn på begge disse samfunnsfenomenene», heter det i rapporten.

Uansett hvilke utslag gjenåpningen gir, mener Metlid at Oslo-politiet er godt forberedt på det som eventuelt måtte komme.

– Vi skal tilbake til normalen og vi skal bruke byen. Så får vi håpe at vi ikke får en oppblomstring av konflikter. Noe må vi nok håndtere i en så stor by som Oslo, men da skal vi gjøre vår jobb.