spekter-lo-ys-enig - Spekter enig med LO og YS

Det ble onsdag kveld enighet i de innledende sentrale forhandlingene mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og LO og YS. Forhandlingene fortsetter nå lokalt.

Avtalen innebærer at det gis et generelt tillegg på 2.438 kroner per år, noe som er betydelig lavere enn i 2011, og som følger opp resultatet i frontfagene.

– Dersom de lokale aktørene er sitt ansvar bevisst, ligger det an til et oppgjør vesentlig under resultatet fra 2011, sier Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter.

Spekter er en av landets fire store arbeidsgiverforeninger og har blant annet NRK, Avinor, NSB, Posten og helseforetakene som medlemmer.

I de videre forhandlingene kreves det at det skal legges vekt på lavtlønn, likestilling, likelønn og hensynet til langtidsutdannede. I tillegg stilles krav om bedring i godtgjøring for arbeid på ubekvem tid og i helgene.

– Vi vet at det går godt økonomisk i mange av Spekters virksomheter. Det forventer vi at våre medlemmer får dra nytte av når forhandlingene fortsetter utover våren, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2