GOD STEMNING: Flere hundre streikende lærere i Bodø dannet i dag en ring rundt Rådhuset i Bodø i protest. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2
GOD STEMNING: Flere hundre streikende lærere i Bodø dannet i dag en ring rundt Rådhuset i Bodø i protest. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Sparer over 24 millioner dagen på lærerstreiken

Mange kommuner- og fylkeskommuner vil merke streiken godt på stramme budsjetter utover høsten.

Ifølge Utdanningsforbundet koster en lærerstilling rundt tre tusen kroner dagen. Det er inklusive arbeidsgiveravgift og sosialutgifter på 35 prosent.

Tallene bekreftes av kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).

Før streiken ble trappet opp torsdag, var rundt 8100 lærere ute i streik i Norge.

Det betyr at landets kommuner- og fylkeskommuner «sparer » 24,3 millioner kroner i lønnsutgifter hver eneste dag.

Streiken har nå vart siden begynnelsen av juni, og mange kommuner vil derfor merke streiken godt i kommunebudsjettene sine fremover.

REKORD: – Folk er villige til å stå på lenge det er nødvendig, sier Trond Are Fjordtun, streikeleder i Utdanningsforbundet i Bodø. Foto: Robin Jensen / TV 2
REKORD: – Folk er villige til å stå på lenge det er nødvendig, sier Trond Are Fjordtun, streikeleder i Utdanningsforbundet i Bodø. Foto: Robin Jensen / TV 2

Trond Are Fjordtun i Bodø er med på sin fjerde streik på 26 år som lærer. I dag har han streiket i nøyaktig en måned.

Best mulig tilbud

Det er ny rekord og han er fortsatt kampklar.

– Jeg kjenner folk som er villige til å stå på så lenge det er nødvendig, men samtidig er også mange klare på at de vil være inne i klasserommene sammen med elevene sine, sier Trond Are Fjordtun, streikeleder for utdanningsforbundet i Bodø.

Rundt seg har han 560 streikende kollegaer som har dannet en menneskelig ring rundt rådhuset i Bodø.

Bodø kommunen sparer nå grovt regnet 1,2 millioner kroner dagen i lønnsutgifter på streiken.

BEKYMRET: Bodø kommune sparer 1,2 millioner hver dag på streiken, men kommunaldirektør Kjell Hugvik er bekymret. Foto: Robin Jensen / TV 2
BEKYMRET: Bodø kommune sparer 1,2 millioner hver dag på streiken, men kommunaldirektør Kjell Hugvik er bekymret. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Vi ønsker ikke denne streiken. Det at vi sparer noen penger nå kan over tid vise seg og koste mer enn det vi sparer. Vi er opptatt av at ungene våre skal ha et best mulig tilbud på skolen, og der ligger hovedfokuset vårt, sier Kjell Hugvik, kommunedirektør i Bodø kommune.

Bodø kommune har nå valgt å bruke noe av pengene de sparer på lærerstreiken på elevene.

Derfor har kommunen nå åpnet fritidssentre, haller og møteplasser for å aktivisere barn- og ungdom som er rammet av streiken.

STREIKEAKTIVITET: Bodø kommune har åpnet opp en rekke gratistilbud for å skoleelever i aktivitet under streiken. Foto: Robin Jensen / TV 2
STREIKEAKTIVITET: Bodø kommune har åpnet opp en rekke gratistilbud for å skoleelever i aktivitet under streiken. Foto: Robin Jensen / TV 2

Her legges det til rette for mange og ulike aktiviteter i de ulike bydelene som er gratis for barn- og unge.

Ved Mørkved klatresenter utenfor Bodø, er det skoleungdommer allerede i full aktivitet.

– Skulle du ikke ha vært på skolen nå?

– Jo, men det er streik og det er litt kjedelig. Det er ikke så mye å gjøre hjemme. Derfor drar vi hit hvor det er gratis, og da får vi gjort noe på dagene i stede for å se på tv som egentlig er ganske kjedelig, sier Tørres Person Kristoffersen, 8. klasse ved Saltvern skole.

KJEDELIG HJEMME: En av de som koste seg med gratis klatring og noe av det kommunale tilbudet, er Tørres Person Kristoffersen, 8. klasse ved Saltvern skole. Foto: Robin Jensen / TV 2
KJEDELIG HJEMME: En av de som koste seg med gratis klatring og noe av det kommunale tilbudet, er Tørres Person Kristoffersen, 8. klasse ved Saltvern skole. Foto: Robin Jensen / TV 2

At pengene brukes på ungdommer som er berørt av streiken er fornuftig, mener Utdanningsforbundet i Bodø.

– Jeg tenker at de pengene som kommunen sparer på at vi er i streik, bør gå til barn- og unge. Dette burde egentlig kommune ha gjort for lenge siden, sier Fjordtun.

Bodø kommune er hardt rammet nå under streiken.

5500 elever i grunnskolen og på videregående skoler er berørte.

Bekymret

Det er ikke lenge siden at pandemien var over og der var skoleungdom også skadelidende.

– Det er all grunn til å være bekymret nå, og vi ser også stadig flere henvendelser til skolehelsetjenesten. Kommunen følger nå dette tett. Vi gjør det som er mulig innenfor de rammene som en streik gir, sier Kjell Hugvik, kommunedirektør i Bodø kommune.

– Går det mot tvungen lønnsnemd?

– Vi ønsker at streiken skal ta slutt, men streiken må løses mellom partene, sier Hugvik.

Det kommer også stadig nye bekymringsmeldinger til Stasforvalteren i Nordland.

FØLGER MED: Statsforvalterne rundt i landet får stadig nye bekymringsmeldinger fra foreldre, bekrefter Tom Cato Karlsen, Statsforvalter i Nordland. Foto: Robin Jensen / TV 2
FØLGER MED: Statsforvalterne rundt i landet får stadig nye bekymringsmeldinger fra foreldre, bekrefter Tom Cato Karlsen, Statsforvalter i Nordland. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Vi er bekymret for de sårbare elevene og gruppene. Det er de samme som også hadde problemene under pandemien. Mange trenger trygge rammer, og det får de ikke så lenge streiken varer, sier Tom Cato Karlsen, Statsforvalter i Nordland.

Han bekrefter at de følger streiken svært nøye.

– Akkurat nå er fokuset veldig stort hos samtlige statsforvaltere for å se på konsekvensene slik at vi kan rapportere dette videre til Utdanningsdirektorater, sier Karlsen,

– Er det daglige møter mellom statsforvalterne?

– Ja, vi snakker jevnlig sammen, bekrefter Karlsen.

Savner skolen

Han bekrefter også at det er en del bekymrede foreldre som nå tar kontakt.

– Det er en viss mengde bekymringer fra foreldre. Noen forventer at Statsforvalteren skal rydde opp. Men det kan vi ikke så lenge det er en lovlig konflikt. I tillegg er det bekymringer fra foreldre som har barn med spesielle behov, og det er bekymringsfullt at streiken har vart så lenge, sier han.

ENGASJEMENT: De over 500 streikende lærerne i Bodø er ofte å se ute i bybildet med plakater og bannere. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2
ENGASJEMENT: De over 500 streikende lærerne i Bodø er ofte å se ute i bybildet med plakater og bannere. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Bør det bli tvungen lønnsnemnd?

– Det ønsker jeg ikke å ha noe formening om. Det ligger over mitt lønnsnivå å avgjøre, men jeg tenker at partene har en viss dialog, sier Karlsen.

Inne på Bankgata flerbrukshall i Bodø er det stor aktivitet blant berørte skoleungdom.

Noen savner faktisk skolen.

– Jeg savner vennene mine som jeg ikke får møtt så ofte. Også savner jeg å lære noe igjen, sier Charlotte Lofthus, 5. klasse ved Grønnåsen skolen.

– Det blir ganske kjedelig å være hjemme i lengden, også må jeg være ærlig på at jeg savner skolen også, sier Pål Hellness, som går i 8. klasse ved Saltvern skole.