Sp ønsker flere praktiske fag i skolen

For å forhindre at teoritrøtte elever dropper ut av skolen, ønsker Senterpartiet å få inn flere praktiske fag i utdanningen, på bekostning av språkfag.

– Et av de viktigste grepene vi vil ta i skolen, er å få inn flere praktiske fag for å hindre at praktisk sterke elever ikke får brukt evnene sine – og forhindre at mange teoritrøtte dropper ut av videregående skole, skriver partiet i en pressemelding.

Onsdag besøker partileder Liv Signe Navarsete Barnas Byggeskole på Gran Skole i Oslo.

Hun ønsker å fjerne det andre fremmedspråket i ungdomsskolen, og heller fokusere på praktiske fag som sløyd og mekking.

Frafallet i videregående skole er så stort at hver fjerde person i yrkesaktiv alder i 2030 bare vil ha grunnskoleutdanning, ifølge Nav. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2