Misnøye i regjeringen:

Sp-kilder: Kjerkol drøftet ikke sykehus-prosess i regjeringen

Det er misnøye i Senterpartiets regjeringslag med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) for at hun lar Helse Nord selv utrede kutt i sykehustilbudet.

IKKE I FORM: Helse Nord-saken pekes på av sentrale Sp-kilder, som et symptom på at helse er et krevende politikkområde for Sp og Ap. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
IKKE I FORM: Helse Nord-saken pekes på av sentrale Sp-kilder, som et symptom på at helse er et krevende politikkområde for Sp og Ap. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kuttforslagene i Helse Nord har ikke bare gjort folk i Lofoten kok forbanna.

Også i regjeringen er det nå dårlig stemning mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet om Helse Nord-saken, får TV 2 opplyst.

Misnøye i regjering

Stemningen beskrives som tilspisset, og det er fra Senterpartiets side stor misnøye knyttet til hvordan saken er håndtert av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Misnøyen handler blant annet om at Helse Nord har fått «boltre seg i sykehusstruktur». Flere sentrale Sp-kilder mener mandatet til helseforetaket ikke ble diskutert åpent i regjeringskollegiet, og at det burde blitt det, fordi prosessen nå ikke er god.

– Greit nok at det står i et budsjettdokument, men helseministeren har ikke forankret dette i regjeringen, sier en kilde til TV 2.

Planen er likevel nå å la helseforetaket jobbe ferdig, og så ta kampen i regjering når forslagene kommer på bordet deres i april.

Dette er saken

I hele Nord-Norge er det mange innbyggere som nå er bekymret for å miste akuttfunksjoner og fødetilbud.

Årsaken er at Helse Nord har fått ordre fra helse- og omsorgsministeren om å foreslå endringer i hva slags helsehjelp de ulike sykehusene i Nord-Norge skal tilby. Målet er å møte den store bemanningskrisen i Nord, og få ned bruken av innleie og overtid.

Fem arbeidsgrupper leverte i november sine forslag til ledelsen i Helse Nord. Blant forslagene til arbeidsgruppe 1 er å gjøre om Nordlandssykehuset i Lofoten om til et distriktsmedisinsk senter (DSM).

Deretter skal styret i Helse Nord fatte en beslutning om en helhetlig plan. Planen vil deretter bli sendt på en bred høring.

Endelig plan skal vedtas i Helse Nords styre først i slutten av april neste år, etter at alle høringsinnspill er vurdert. Deretter havner de på helseminister Ingvild Kjerkols bord.

Kilde: Helse Nord

Sentrale kilder i Ap mener på sin side at oppdraget er forankret i regjering, og at Senterpartiet driver med dobbeltkommunikasjon.

«Taler med to tunger»

Det vises til at oppdraget er omtalt i statsbudsjett for 2024, som behandles i regjeringen, og at teksten godkjennes av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I budsjettet står det at Helse Nord i november 2022 ble bedt om å «vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling».

Sentralt i Ap har det skapt reaksjoner at Senterpartiet har gitt full tilslutning til prosess gjennom budsjettbehandlingen, samtidig som de kommuniserer at de er dønn imot. Dette oppfattes som at Sp taler «med to tunger».

Fra Senterparti-hold vises det til Helse Nord-saken, som et symptom på at helsepolitikk, har vært det mest krevende området for Ap og Sp å samarbeide om i regjering. Noe av grunnen til det skal være at Senterpartiet tapte kampen om å skrote helseforetaksmodellen i regjeringsforhandlingene. Det har også vært et savn å ha en senterpartist som statssekretær under Kjerkol.

I HARDT VÆR: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Frode Sunde / TV 2
I HARDT VÆR: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ap-krise i Lofoten

Torsdag viser en meningsmåling InFact har utført for Lofotposten at Arbeiderpartiet er nær utradert i Lofoten etter nyheten om arbeidsgruppen i Helse Nord.

I Vestvågøy fikk Ap 20 prosent av stemmene i valget i september. Det var en nedgang på over 9 prosent fra kommunevalget i 2019. På den ferske målingen er partiet nede i 2,2 prosent, en nedgang på 17,8 prosentpoeng.

Også i Vågan, som er Lofotens nest største kommune med 9784 innbyggere, har Ap falt kraftig. På målingen får Ap en oppslutning på 8,4 prosent, mot 17,9 i kommunevalget, en nedgang på 9,5 prosentpoeng.

«FØRRBAINNA»: Blant forslagene til arbeidsgruppe 1 er å gjøre om Nordlandssykehuset i Lofoten om til et distriktsmedisinsk senter (DSM). Det har provosert. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2
«FØRRBAINNA»: Blant forslagene til arbeidsgruppe 1 er å gjøre om Nordlandssykehuset i Lofoten om til et distriktsmedisinsk senter (DSM). Det har provosert. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Ikke støtte fra Sp

Blant senterpartister på Stortinget rettes kritikken mest mot hvordan Helse Nord har tolket oppdraget fra regjeringen. Det er nå knyttet spenning til om styret i Helse Nord vil endelig vedta forslagene fra arbeidsgruppe 1, etter at Senterpartiet har gått så tydelig ut i saken.

Allerede samme dag som de foreslåtte kuttene fra arbeidsgruppen ble kjent, møtte de motstand fra Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad.

– Vi kommer ikke til å la dette passere. Om Kjerkol vil gjennomføre disse kuttene, har hun ikke støtte fra Senterpartiet i regjering, sa Arnstad til TV 2 da.

REISTE OPP: Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum var mandag på besøk hos sykehuset på Gravdal i Lofoten. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2
REISTE OPP: Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum var mandag på besøk hos sykehuset på Gravdal i Lofoten. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Besøkte Lofoten

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har offentlig stilt seg bak at prosessen må få gå sin gang, men har sagt at det selvfølgelig må være gode akuttjenester i Lofoten.

Mandag reiste han nordover og besøkte det omdiskuterte Nordlandssykehuset Lofoten – uten Kjerkol, som tidligere har kommentert Vedums besøk slik:

– Jeg setter pris på at finansministeren orienterer seg om mitt ansvarsområdet. Det skulle jeg ønske han gjorde oftere.

Kjerkol har gjort det klart at hun skal besøke hele Nord-Norge på nyåret i god tid før regjeringen tar en avgjørelse.

Ifølge Kjerkols rådgiver, Per Anders Torvik Langerød, ønsker ikke helseministeren å kommentere denne saken.