LEVERANSER: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bekrefter at eksportkontrollen til EU ikke vil få følger for vaksineleveransene til Norge. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
LEVERANSER: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bekrefter at eksportkontrollen til EU ikke vil få følger for vaksineleveransene til Norge. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Søreide: – Vaksineeksporten til Norge vil fortsette

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har fått en bekreftelse fra EU-kommisjonen om at eksporten av vaksiner til Norge vil fortsette som før.

– Jeg har i dag fått bekreftet fra kommisjonspresident von der Leyen at vaksiner vil gå på vanlig måte fra EU til Norge via Sverige. Det er altså ingen endring for Norge, sier Søreide i en skriftlig kommentar til TV 2.

Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonen onsdag fjernet Norge fra listen over land som er unntatt fra EUs regelverk for eksportkontroll for vaksiner mot covid-19. Norge og 16 andre land innlemmes nå i eksportkontrollen EU har innført for vaksiner mot covid-19.

EU-kommisjonen har strammet inn på eksportreglene, og i det nye regelverket fastslås det at medlemslandene og EU-kommisjonen ved eksport av vaksiner skal ta to nye hensyn:

  • Gjensidighet: Har mottakerlandet egne eksportbegrensninger for vaksiner?
  • Proporsjonalitet: Er forholdene i mottakerlandet bedre eller verre enn i EU?

Bakteppet for innstrammingen er det EU oppfatter som en urettferdig fordeling av vaksinedoser mellom EU og Storbritannia. Mens EU selv har tillatt eksport av ti millioner doser til Storbritannia, har EU ikke mottatt noe i retur.