sønsteby-professor - – Sønsteby var den siste i sitt slag

Gunnar «Kjakan"Sønsteby var den siste av sin sort, sier historieprofessor Ole Kristian Grimnes.

– Han personifiserte mer enn noen annen den norske motstandskampen. Gunnar Sønstebys innsats under krigen var meget betydningsfull og som formidler av norsk krigshistorie sto han i fremste rekke, sier Grimnes til NTB.

Historieprofessoren trekker særlig fram Sønstebys innsats det siste krigsåret, da han var Oslogjengens faktiske leder. Motstandsgruppen som sprang ut av Kompani Linge, gjennomførte en rekke sabotasjeaksjoner i krigens siste fase.

– Sammen med Max Manus og Jens Christian Hauge vil han bli stående som selve symbolet på den militære motstandskampen, sier Grimnes, som likevel vegrer seg for å gi ham stempelet som den viktigste enkeltperson i norsk motstandsbevegelse.

– I tillegg til Sønsteby, Manus og Hauge, gjorde Paal Berg en enorm innsats på den sivile siden som Hjemmefrontens leder. Og de kommunstiske motstandsmennene må heller ikke glemmes. Fremst blant disse sto Osvald-gruppens leder Asbjørn Sunde og medlemmene av Pelle-gruppen, sier Grimnes. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2