Solhjell vil la bøtepoliti jakte jegere på private veier

Staten vil innføre legitimasjonsplikt for jegere.

Miljøverndepartementet med statsråd Bård Vegar Solhjell i spissen, foreslår nå at jegere uten legitimasjon kan bli bøtelagt av Statens naturoppsyn (SNO). Dessuten skal SNO fritt og fullstendig etter eget forgodtbefinnende kunne bruke private veier - når og hvor som helst. Det var 19. desember i fjor at Miljøverndepartementet sendte endringsforslag til naturmangfoldloven og naturoppsynsloven på høring. En rekke instanser har latt høre fra seg. Både politimyndigheter, landbru

Mer innhold fra TV 2