Solheim aner lysning i klimakampen

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) er ikke lenger like pessimistisk med tanke på klimatoppmøtet i Cancun i desember.

FN-forhandlingene står i stampe, Kyoto-avtalen utløper uten erstatter og viljen til å finansiere klimatiltak i utviklingsland er fraværende. I mediene er bildet av den internasjonale klimainnsatsen helsvart.

Tilbake i Norge etter et miljøvernministermøte i Mexico by, slår Solheim tilbake. Alt ser ikke like mørkt ut, mener han.

– Jeg er klart mer optimistisk etter et møte som gikk over all forventning. Det blir ikke noe klimapolitisk «big bang» i Cancun, men vi gjorde klare framskritt på viktige punkter.

Blant det mest positive er at Kina og India virker å være på glid i spørsmålet om måle- og rapporteringssystemer for gjennomførte klimatiltak, anfører han. Kina har tidligere motsatt seg dette, noe som har skapt friksjon i forholdet til USA.

– India påtok seg en lederrolle her, men også Kina utviste fleksibilitet. Det er gode nyheter, sier Solheim.

Miljøvernministeren understreker at det fortsatt er en mengde krevende spørsmål som gjenstår før en ny og forpliktende klimaavtale vil kunne bli undertegnet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2