HABILITETSSKANDALEN:

Solberg fortsatt i stormen: – På ingen måte over

Avsløringene om ektemannen Sindres Finnes aksjehandel har på langt nær roet seg såpass ned at Erna Solberg vil avklare om hun går av, eller blir sittende som Høyre-leder.

GJORDE 17 INTERVJUER: Erna Solberg svarte på spørsmål fra 17 redaksjoner sist torsdag, og må nå svare Stortingets kontrollkomitè. Foto: Christian Roth Christensen/TV2
GJORDE 17 INTERVJUER: Erna Solberg svarte på spørsmål fra 17 redaksjoner sist torsdag, og må nå svare Stortingets kontrollkomitè. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

Presset på tidligere statsminister Erna Solberg fortsetter. Hun har nå fått frist til 3. oktober på å komme med en skriftlig redegjørelse om habilitetssaken til Stortingets kontrollkomité

Samtidig kommer mediene med stadig nye avsløringer. Solberg mener imidlertid at ingenting av det som har kommet fram i offentligheten den siste tiden, forandrer saken.

– Øker alvoret

Opplysningene i VG onsdag om at Finnes eide aksjer for over 100.000 kroner i minst 45 selskaper, øker alvoret i saken, mener SVs medlem av Stortingets kontrollkomité, Audun Lysbakken.

– Det er en sak som øker alvoret betydelig og etter mitt syn kan være en dramatisk omdreining, sier Lysbakken til VG.

Men på spørsmål fra TV 2 om hvilken betydning det har at ektemannen eide aksjer for så høye beløp, viser Solberg til opplysningene hun kom med på pressekonferansen fredag 15. september.

Da sa hun at hun kan ha vært inhabil på grunn av Finnes omfattende aksjehandel mens hun var statsminister.

– Jeg har uansett lagt til grunn at kortsiktig handel med aksjer og derivater trolig ville gjort meg inhabil i saker med tilstrekkelig påvirkning på de aktuelle selskapene, skriver Solberg i en e-post til TV 2 onsdag.

Aksjer for 650.000 i Hydro

Solberg har tidligere fastslått at hun var inhabil i et viktig vedtak i regjeringen om Hydro i 2021.

Ifølge VG eide Finnes aksjer til en verdi av 650.000 kroner i Hydro i april 2020.

– Gjør beløpet din inhabilitet til Hydro i 2021 til en mer alvorlig sak?

– Nei. Er man inhabil, så er man inhabil. Jeg ville ikke vært med på å behandle saken uansett, dersom jeg da hadde vært kjent med omfanget av hans aksjehandler, svarer Solberg.

– Vil du be om en vurdering av om du var inhabil i noen konkrete tilfeller når det nå fremkommer at beløpene er såpass høye?

– Som jeg sa 15. september, så behandles det i regjering hver uke et stort antall saker. Det ville vært et svært tidkrevende arbeid å gå gjennom alt dette på nytt. Det er heller ikke grunn til å tro at noen vedtak fattet av min regjering, vil være ugyldige på grunn av disse handlene. Rett og slett fordi jeg har vært ukjent med omfanget av aksjehandelen, sier Solberg til TV 2.

Hun viser til at det ikke er gjort noen vurdering av hvilke konkrete tilfeller utenriksminister Anniken Huitfeldt har vært inhabil i.

– Altfor tidlig

Under Solbergs intervju-maraton sist torsdag avviste hun alle spørsmål om hun har vurdert om hun vil trekke seg som partileder, og om hun vil være Høyres statsministerkandidat foran valget i 2025.

Hun fortalte at hun i utgangspunktet aldri fatter viktige avgjørelser i vanskelige tider.

Og den pressede situasjonen har på ingen måte lettet, framholder Solberg.

– Nå er det 12 dager siden du kom med opplysningene om din habilitetssituasjon. Er du ikke nå ute av den første tidens mediestorm?

– Nei. På ingen måte, svarer Solberg.

– Er du nærmere en avklaring?

– Hvorvidt jeg skal være leder og statsministerkandidat for Høyre, er noe jeg har tatt stilling til fortløpende i alle år. Det er viktig for meg å være et pluss, og ikke et minus, for partiet. Selvsagt spiller denne saken inn på tankene jeg gjør meg, men det er altfor tidlig å slå fast hva som skjer fram mot 2025.

Slettet e-poster

Frp-veteran Carl I. Hagen er blant medlemmene i Stortingets kontrollkomité som har bedt Solberg opplyse verdien, og tidspunkt på dagen for aksjene og derivatene Finnes har handlet.

Dette har Høyre-lederen nektet av to grunner: For det første at det dreier seg om Finnes personopplysninger, og at det dermed er han som bestemmer hva som skal offentliggjøres.

– Disse opplysningene angår Sindres kjøp og salg av aksjer og finansielle instrumenter, følgelig er det hans personopplysninger. Det er heller ikke relevant for det som har vært formålet med å lage denne listen, nemlig å kunne vurdere min habilitet, sier Solberg.

Hun viser også til at Høyre ikke lenger har opplysningene om dette. E-postene Solberg og hennes nærmeste medarbeider fikk 12. september for å lage en liste over aksjehandlene er slettet.

Finnes hadde også fysisk med seg dokumenter til Høyres Hus, men disse er levert tilbake.

– Når ble e-postene slettet og når ble dokumentene levert tilbake?

– Materialet ble returnert til Sindre etter at oversikten over hans handel med aksjer og verdipapirer ble offentliggjort, men vi har ikke notert tidspunktet for dette, sier Solberg.

– Ble dokumentene dere fikk av Finnes 12. august slettet og sendte tilbake for å slippe og svare på spørsmål fra mediene og kontrollkomiteen?

– Nei. Mine medarbeidere var da ferdige med å bistå Sindre med å hente ut den informasjonen som var nødvendig for å lage en liste over hans handler og slå fast at jeg hadde vært inhabil. Materialet ble returnert fordi det er hans eiendom og hans personopplysninger.

Mener klokkeslett er irrelevant

Solberg avviser spørsmål om det ikke naturlig at også hun har personopplysningene kontrollkomiteen ber om, i og med at hun og ektefellen har felles økonomi.

– Det er ikke noe i veien for å dele personopplysninger om man ønsker det, og svare på spørsmål kontrollkomiteen stiller om aksjehandlene. Er ikke plikten til å svare Stortinget viktig nok?

– Jeg har mottatt et brev fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité hvor de ber om en redegjørelse. Det skal de selvsagt få. Men så langt er det habilitet og regjeringens rutiner for dette som er komiteens anliggende, og det er ikke nødvendig å ha tilgang til klokkeslett for Sindres transaksjoner for å vurdere min habilitet, fastholder Solberg.