Erna Solbergs aksjeskandale:

Solberg: Burde ha bedt om habilitets-råd i 2021

Erna Solberg peker i sin sju sider lange redegjørelse 15 ganger på ektemannen. Ordet «ansvar» bruker hun bare to ganger.

Erna Solberg innrømmer overfor kontrollkomiteen at hun har gjort flere feil.

«Som nevnt over har det kommet veiledning fra Lovavdelingen i slike spørsmål den siste tiden som gjør det tydelig for meg nå i ettertid at jeg den gang burde ha innhentet råd om min habilitet i denne saken» skriver Solberg.

Hun skriver om saken der hennes mann eide aksjer i Norsk Hydro samtidig som regjeringen besluttet at Hydro og Lyse Kraft kunne overta et kraftverk i Ullensvang.

I redegjørelsen viser Solberg til Lovavdelingens uttalelse i forbindelse med saken til Anniken Huitfeldt. Der skrev Lovavdelingen: «Dersom statsråden faktisk ikke var kjent med at ektemannen hadde eierinteresser i et bestemt selskap, vil inhabiliteten ikke kunne ha virket inn på vedtakets innhold». Lovavdelingen konkluderte derfor med at vedtakene Huitfeldt har gjort er gyldige, selv om hun har vært inhabil.

 Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2
Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Solberg skriver videre: «Jeg legger til grunn at det samme er tilfelle i min sak.»

Samtidig skriver Solberg at hun i 2021, i forbindelse med Hydro-saken, visste at Finnes eierpost i selskapet hadde økt på det tidspunktet. Altså visste Solberg at ektemannen eide aksjer i selskapet.

Solberg møter TV 2 etter at hun har sendt sitt svar.

– Det jeg sier er at det er to ulike habilitetsforhold. Det er det jeg visste, og har redegjort for hvordan vi har håndtert, og den delen jeg ikke visste, som er den delen av handelen jeg ikke hadde kontroll over, sier Solberg.

– Den siste delen har medført at jeg har flere habilitetsutfordringer, sier hun.

Inhabil

Solberg skriver at hennes vurdering er at rådet kunne vært at hun ikke kunne deltatt i regjeringens behandling av saken den gang, dersom hun hadde bedt om råd.

«Jeg kan med det jeg nå vet ikke fullstendig utelukke at rådet ville vært å avstå fra å delta i behandlingen av saken.» sier Solberg.

 Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2
Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Lister opp selskaper

I redegjørelsen til kontroll- og konstitusjonskomiteen gjennomgår Solberg noen selskaper og avgjøelser hvor hun kan ha vært inhabil, som eksempler på saker.

Disse er:

  • Hydro: Både på grunn av omfanget av handelen knyttet til selskapet og fordi regjeringen behandlet konkrete saker med stor betydning for selskapet, sier Solberg
  • Oljeskattepakken: Solberg sier hun ikke vil utelukke at hun var inhabil ved utformingen av denne.
  • Finansskatten: Finansskatten kom til erstatning for merverdiavgift og medførte i dette tilfellet at finansnæringen ble unntatt fra den generelle reduksjonen i selskapsskatt som ble foreslått i budsjettet. Like før regjeringens behandling av disse spørsmålene, ble det foretatt kortsiktige handler i finansielle instrumenter knyttet til DNB.

En rekke tilfeller

Solberg sier det vil være en nesten uoverkommelig oppgave for henne å avklare alle saker hvor hun kan ha vært inhabil i sin tid som statsminister.

«Det vil ikke være tilstrekkelig å vurdere saker hvor de mange selskapene har vært part. Inhabilitet kan også ha forekommet i saker hvor selskapene ikke er nevnt i saksdokumentene, men hvor det er grunn til å tro at de har sterke interesser av sakens utfall. Av samme grunn er det vanskelig å lage kvalifiserte anslag for omfanget. Jeg må derfor nøye meg med å si, i tråd med hva jeg har gitt uttrykk for tidligere, at det trolig er snakk om en rekke tilfeller» skriver Solberg og legger til:

«Etter mitt syn er saken uansett alvorlig, uavhengig av hvor mange tilfeller det er snakk om.»

Solberg sier hun aldri kontrollerte informasjonen Sindre Finnes kom med til henne, og at hun derfor aldri oppdaget hans omfattende aksjehandel.

«Min opplevelse var at jeg hadde den oversikten jeg trengte for å kunne vurdere min habilitet, samt at han forstod hva han måtte orientere meg om og hvorfor. Han ga ved flere anledninger beskjed om endringer som kunne ha betydning for min habilitet og jeg fikk ikke avvikende opplysninger i de mediesakene der hans aksjer ble omtalt. Jeg kom aldri i tvil om de opplysninger han ga meg da jeg var statsminister, og vurderte derfor heller aldri å forlange dokumentasjon av min ektemann på at det han sa til meg var sant.» skriver Solberg i sitt svar.

 Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2
Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Peker på ektemannen

I den sju sider lange redegjørelsen nevner Høyre-leder ordet ansvar kun to ganger. Sin ektemann peker hun derimot på hele 15 ganger gjennom redegjørelsen.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte tirsdag forrige uke et brev til Erna Solberg. Der ba de Solberg legge frem all relevant informasjon og redegjøre for omfanget av inhabilitet og hvilke råd hun fikk i sin tid som statsminister knyttet til ektemannens aksjekjøp.

For tre uker siden la Erna Solberg frem en mangelfull liste på over 3600 aksjetransaksjoner som hennes ektemann Sindre Finnes hadde gjort i perioden hun var statsminister, fra 2013 til 2021.

Solberg hevder hun ikke hadde noen kjennskap til omfanget av mannens aksjehandler og sier han har brutt en avtale dem imellom.