Søknad om fritak fra Pride sprer seg: – Det er for mye

Foreldre vil skjerme barna for Pride-arrangementer. Et ferdigskrevet fritaksskjema sprer seg i sosiale medier.

ØNSKER FRITAK: Flere foreldre ønsker at barna deres slipper å være med på Pride-markeringer i skoler og barnehager. Foto: Sorosh Sadat / TV 2 / Skjermbilde
ØNSKER FRITAK: Flere foreldre ønsker at barna deres slipper å være med på Pride-markeringer i skoler og barnehager. Foto: Sorosh Sadat / TV 2 / Skjermbilde

Et ferdigskrevet skjema spres i lukkede grupper på Facebook for dem som vil ta barna ut av undervisning i skolen som blant annet inkluderer Pride.

«Det handler altså ikke kun om mangfold og fellesskap, men primært om de skeive. Det er derfor det ikke er uvanlig å se halvnakne menn og kvinner i ulike fargerike kostymer og det er ikke et syn man ønsker at barn skal se på eller å idolisere.»

Tar avstand fra Pride

Ifølge skjemaet gjelder dette fritak fra aktiviteter som er støtende og direkte fravikende fra deres religion og livssyn.

SPØRSMÅL: Flere stiller spørsmål i lukkede grupper på Facebook angående fritak fra Pride-arrangementer. Foto: Skjermbilde
SPØRSMÅL: Flere stiller spørsmål i lukkede grupper på Facebook angående fritak fra Pride-arrangementer. Foto: Skjermbilde

TV 2 har vært i kontakt med flere personer i disse lukkede Facebook-gruppene. Få har svart på våre henvendelser.

En mor, som ønsker å være anonym, påstår at hun tidligere tok ut sønnen sin fra Pride-feiring på skolen. Hun ønsket ikke at barnet skulle være en del av denne type feiring.

– Jeg har mange venner som er skeive. Legningen deres har jeg ikke noe imot. Men jeg er imot Pride-feiringen. Det er for mye. Folk kan gjøre hva de vil med kroppen sin når de er voksne og myndig. Barn under 18 år skal ikke eksponeres for Pride, sier hun til TV 2.

Bekrefter søknader om fritak

Utdanningsetaten i Oslo bekrefter at de kjenner til at noen skoler har fått søknader om fritak fra aktiviteter som omhandler Pride. Men sier de ikke har oversikt over hvor mange som har bedt om fritak.

– Mangfold er en viktig verdi i Osloskolen, og derfor bruker vi Pride som en anledning til å jobbe for verdier som menneskeverd, toleranse og respekt for andre, sier direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Marte Gerhardsen, til TV 2.

DELES: Dette skjemaet blir delt i lukkede Facebook-grupper. Foto: Skjermbilde
DELES: Dette skjemaet blir delt i lukkede Facebook-grupper. Foto: Skjermbilde

Hun påpeker at menneskeverd er en av seks verdier som skal prege opplæringen, og temaer knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold er omtalt i flere læreplaner.

– Alle elever må følge opplæringen som er omtalt i læreplanene, sier Gerhardsen.

MARKERER: Ifølge Marte Gerhardsen i Utdanningsetaten markerer skolene i Oslo Pride på forskjellige måter. Mange av skolene i Oslo flagger også med regnbueflagget i juni. Foto: Annika Byrde
MARKERER: Ifølge Marte Gerhardsen i Utdanningsetaten markerer skolene i Oslo Pride på forskjellige måter. Mange av skolene i Oslo flagger også med regnbueflagget i juni. Foto: Annika Byrde

Lillestrøm kommune bekrefter også overfor TV 2 at de har mottatt noen søknader om fritak. Men de har ikke en oversikt over antall søknader om fritak i deres barnehager og skoler.

– Markering av Pride kan gjøres som en del av oppfølging av rammeplan for barnehage og læreplanverket i skole. Både i skoler og barnehager skal det legges til rette for de som ikke ønsker å delta i en markering av Pride, sier Kirsti Aandstad Hettasch, kommunalsjef for skoler i Lillestrøm kommune.

Kan man få fritak fra Pride-arrangementer? Les hva ekspert på fritaksretten sier lenger ned i saken.

– Diskuteres med steile fronter

Linda Noor, som er daglig leder i Minotenk og er en muslimsk samfunnsdebattant, har selv vitnet flere innlegg i sosiale medier som deles. Hun sier støtten til foreldre som ønsker fritak, er veldig stor.

– Jeg tror mye av usikkerheten kommer av at det er veldig ulikt hva og hvordan seksualitets- og kjønnsmangfold blir presentert i barnehage- og skole, sier hun til TV 2.

DIALOG: Linda Noor i Minotenk sier god og tett dialog mellom skole og foreldre er ekstra viktig på sensitive og tabubelagte temaer. Foto: Minotenk
DIALOG: Linda Noor i Minotenk sier god og tett dialog mellom skole og foreldre er ekstra viktig på sensitive og tabubelagte temaer. Foto: Minotenk

Derfor mener vi det er hensiktsmessig for Utdanningsetaten å trygge foreldre på hvordan dette rent pedagogisk foregår.

– Etter å ha fulgt debattene på sosiale medier er det særlig undervisning rundt kjønnsmangfold som vekker mest engasjement og skepsis.

Hun påpeker at dette er temaer som diskuteres med steile fronter, også blant politikere og andre samfunnsdebatter.

Noor reagerer på deler av det ferdigutfylte skjemaet. Blant annet på at det påpekes at det er nakenhet i Pride-tog, og at det barna ikke skal lære noe om «LHBT-ideologien».

– Dette er en typisk politisering og stråmannsargumentasjon som vi ser i samfunnsdebatten generelt, og som er spesielt betent når det gjelder hvilke rolle Pride eventuelt skal spille i sammenheng med barn og unge.

Slik markerer skolene Pride

Ifølge Utdanningsetaten markerer skolene i Oslo Pride på forskjellige måter.

– Vi tilpasser undervisningen til de ulike elevene. Det kan være alt fra å tegne regnbueflagget, diskutere mangfold til å ha egen mangfoldsparader i skolegården, sier Marte Gerhardsen.

Mange av skolene flagger også med regnbueflagget i juni.

– Osloskolen kommer også til å delta i paraden 1. juli under parolen Osloskolen for alle – elsk hvem du vil. Alle som føler tilhørighet til Osloskolen, er velkommen til å delta sammen med oss, sier hun til TV 2.

PRIDETOG: Pride-paraden i Oslo i fjor ble avlyst etter skytingen på London pub og Per på hjørnet. 10. september gikk det et regnbuetog i en solidaritetsmarkering gjennom Oslos gater. Mer enn 60 000 personer deltok i toget. Foto: Foto: Alf Simensen / TV 2
PRIDETOG: Pride-paraden i Oslo i fjor ble avlyst etter skytingen på London pub og Per på hjørnet. 10. september gikk det et regnbuetog i en solidaritetsmarkering gjennom Oslos gater. Mer enn 60 000 personer deltok i toget. Foto: Foto: Alf Simensen / TV 2

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune har ansvaret for barnehagene i hovedstaden. De sier at oppmøte i barnehagen er basert på frivillighet.

– Vi har ikke en samlet oversikt over hvilke aktiviteter barnehagene i Oslo planlegger rundt Pride. Vi kjenner til at flere barnehager har arrangement som Regnbuefestival og Fargefest denne måneden, sier kommunikasjonsrådgiver Karen Mjør til TV 2.

Lillestrøm kommune har ikke en oversikt over ulike arrangementer på deres skoler og barnehager, men de har en rutine for skoler og barnehager om markering av merkedager. ¨

– Hver skole og barnehage kan selv avgjøre i hvilket omfang og hvordan for eksempel Pride skal markeres, innenfor rammene av regelverket. Noen velger å markere, andre ikke, sier Hettasch.

Kan ikke få fritak fra kunnskapsinnholdet

Christian Lomsdalen er lektor og doktorgradsstipendiat ved Universitet i Bergen. Han forsker på fritaksretten i skolene.

– Vi vet egentlig lite om hvordan fritaksretten brukes til i skolen. Men typiske ting kan være fritak fra skolegudstjenester, ekskursjoner til kirkelige aktiviteter, svømmeundervisning og tilpasning når det gjelder matbehov med religionsgrunnlag, sier Lomsdalen, som også er leder for Human-Etisk Forbund.

PYNTET: Det gamle rådhuset i Bergen flagger med regnbueflagg i juni. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
PYNTET: Det gamle rådhuset i Bergen flagger med regnbueflagg i juni. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Selv om det søkes om fritak betyr det ikke at det blir eller kan bli innvilget, påpeker han.

– Noen fritaksønsker som skolegudstjenester er lettere å innvilge enn andre, mens andre strider mot reglene.

Ifølge Lomsdalen kan man ikke få fritak fra kunnskapsinnholdet.

– Når det gjelder skolens opplæring om mangfold og seksualitet så er dette nedfelt i lærerplanen i forskjellige fag og i læreplanens overordnede del. Det å lære om skeives historie, homofili og kjønnsidentitet kan man ikke få fritak fra.

FRITAKSRETTEN: Christian Lomsdalen sier det er mulig å få fritak for særskilte undervisningsaktiviteter, men eleven må få den samme opplæringen gjennom et alternativt undervisnings­ opplegg. Foto: Monica Johansen
FRITAKSRETTEN: Christian Lomsdalen sier det er mulig å få fritak for særskilte undervisningsaktiviteter, men eleven må få den samme opplæringen gjennom et alternativt undervisnings­ opplegg. Foto: Monica Johansen

Han påpeker at man kan søke om å få fritak fra enkeltstående aktiviteter, som dersom det kommer eksterne organisasjoner for å snakke om for eksempel Pride eller når man viser film om Pride, sier Lomsdalen.

– Dersom skolen for eksempel skal arrangere Pridetog kan man få fritak fra dette.

Dersom man får innvilget fritak, må skolen sørge for at elevene får et alternativt opplegg, der man kan få samme kompetanse på annet vis.

– Med andre ord, kan man ikke slippe unna kunnskapen som skal formidles med et slikt undervisningsopplegg. Skolen kan også si nei til fritaksønsket om det er vanskelig å få til samme opplæring på en annen måte.