Snusforskning klaget inn: – Grovt villedende

Forskning som viste sammenheng mellom snusbruk og kreft skapte mediestorm. Nå er den klaget inn for å være grovt uaktsom og villedende.

KRITIKK: Forskeren bak en undersøkelse om snusbruk, får krass kritikk for metodene. Foto: Eva Frimanslund / TV 2
KRITIKK: Forskeren bak en undersøkelse om snusbruk, får krass kritikk for metodene. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Den 1. september i år presenterte Folkehelseinstituttet resultater av en forskningsstudie som skapte store overskrifter i mediene.

Konklusjonen var nemlig at det var en sammenheng mellom bruk av snus og spesielt kreft i spiserøret.

– Risikoen for kreft i spiserøret er over tre ganger så høy, og risikoen for buskpyttkjertelkreft mer enn dobbelt så høy hos snusere som hos andre, forklarte ansvarlig forsker, Bendik Brinchmann, den gangen.

PROFESSOER: Erik Nord mener forskninger er både feilaktig og villedende Foto: Privat
PROFESSOER: Erik Nord mener forskninger er både feilaktig og villedende Foto: Privat

Nå har professor emeritus, Erik Nord, klaget snusforskningen inn for et utvalg som er sammensatt av en rekke forskningsinstitusjoner i Norge, som skal avdekke uredelig forskning.

– For det første er det gitt gale og skremmende opplysninger til allmenheten. Disse må rettes opp. For det andre er det viktig å slå ned på tendensiøs formidling som svekker tillit til forskning, sier han til TV 2.

– Aktivisme forkledd som forskning

Nord, som selv med bakgrunn fra FHI, sier til TV 2 at den ansvarlige forskeren bør bli tatt i skole om metoder i kritisk kunnskapsoppsummering av andre dyktige kolleger, og bør få en alvorlig irettesettelse.

Han mener dette er mer politikk enn seriøs forskning.

– Selve formidlingen i dette tilfellet framstår helt klart som aktivisme. Og den er forkledd som autoritativ forskning, sier Erik Nord.

Vil ikke kommentere

Det nylig opprettede klageorganet, Felles redelighetsutvalg, bekrefter at de har mottatt klagen, men har ingen kommentarer utover det.

INNKLAGET: Bendik Brinchmann, lege og forsker, skapte store medieoppslag om snus i september. Foto: Kristin Grønning / TV 2
INNKLAGET: Bendik Brinchmann, lege og forsker, skapte store medieoppslag om snus i september. Foto: Kristin Grønning / TV 2

På spørsmål fra TV 2 sier den ansvarlige forskeren, Bendik Brinchmann, at han ikke ønsker å kommentere innholdet i klagen.

– Jeg tenker det er fornuftig å overlate til Redelighetsutvalget å vurdere om de ønsker å følge opp denne klagen. Det er ikke klokt hverken for media eller partene å forskuttere saken offentlig, sier han.

En betydelig del av snusforskningen som finnes, er basert på en studie av svenske bygningsarbeidere på 1970- og 80-tallet.

De som har vært kritiske, har blant annet pekt på at det på den tiden ble brukt en type snus som ingen bruker i dag, og som inneholdt langt mer helseskadelige stoffer enn det som tillates nå.

Ingen sammenheng

I klagen til Redelighetsutvalget ramser Erik Nord opp en rekke punkter han mener er svært kritikkverdige.

Han skriver blant annet at en betydelig metodesvakhet er at det ikke er tatt høyde for andre forklaringer, som for eksempel alkoholbruk blant bygningsarbeiderne.

Det er etablert at høyt alkoholkonsum kan føre til kreft i spiserøret.

Et annet punkt i klagen er at studien i praksis ikke viser noen forskjell mellom snusbrukere og de som ikke bruker tobakk i totalforekomsten av spiserørskreft.

Han peker på at bare én av to studier om bukspyttkjertelkreft brukes i presentasjonen. Den andre studien, som det ikke vises til, viser ingen sammenheng med bukspyttkjertelkreft.

Overtramp

En annen innvending også han har, er at informasjonen fra Sverige er gammel og utdatert.

Snusen som brukes av nordmenn i dag, inneholder langt mindre kreftfremkallende stoffer enn snusen dataene gjelder, skriver han i klagen.

– Det må reageres mot enkeltpersoner som gjør overtramp, slikt at de skjerper seg. Dessuten må det reageres mot institusjoner som ikke i tilstrekkelig grad har kultur og interne rutiner som sikrer mot enkeltpersoners overtramp, sier professor emeritus Erik Nord til TV 2.