UTSATT: Ifølge den nordiske studien er snusbrukere spesielt utsatt for koronasmitte. Foto: Sverre Saabye/ TV 2
UTSATT: Ifølge den nordiske studien er snusbrukere spesielt utsatt for koronasmitte. Foto: Sverre Saabye/ TV 2
Studie:

Snusere har mye større risiko for å få covid-19

– Dette er interessante funn, sier FHI-forsker Ida Henriette Caspersen.

Forskere fra Norge, Sverige og Finland har gått sammen og gjort en studie på nordiske røykere og snusere.

I den nye studien er det blitt gjort overraskende funn.

Grunnlaget for forskningen består av et utvalg av den finske befolkningen som ble fulgt gjennom pandemien.

OVERRASKENDE: Forskerne omtaler funnene som overraskende. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
OVERRASKENDE: Forskerne omtaler funnene som overraskende. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Mente nikotin var beskyttende

De første rapportene om covid-19 som kom fra Kina, tydet på at færre røykere ble innlagt på sykehus. Noe som kunne tyde på at røykere kanskje hadde mindre risiko for å bli smittet.

I april 2020 antydet to franske forskere at nikotin kunne ha en beskyttende effekt mot covid-19, skriver Forskning.no.

Studien ble trukket tilbake, da det viste seg at forskerne hadde bånd til tobakksindustrien.

Tidligere har det også kommet en samlestudie som viste at røykere hadde 33 prosent lavere risiko for å bli smittet med korona enn ikke-røykere.

Nesten 70 prosent høyere risiko

Disse funnene overrasket forskerne. De hadde ventet at bruk av tobakk heller ville øke risikoen for sykdom og død av korona.

INTERESSANT: FHI-forsker Ida Henriette Caspersen sier funnene er interessante. Foto: FHI
INTERESSANT: FHI-forsker Ida Henriette Caspersen sier funnene er interessante. Foto: FHI

Nå har imidlertid de nordiske forskerne kommet frem til noe som strider imot disse tidligere funnene.

Forskningen viser at den relative risikoen for at en røyker skal få covid-19, er litt større enn i kontrollgruppen som verken har røkt eller brukt snus.

Snusere har hele 68 prosent høyere risiko for å få viruset sammenlignet med ikke-snusbrukere, ifølge studien.

– For røykere var ikke denne sammenligningen like tydelig, men for daglige røykere pekte resultatene i samme retning. Dette er interessante funn fordi resultater fra andre studier har vært sprikende, sier forsker ved FHI, Ida Henriette Caspersen.

Sammen med Per Minor Magnus – også han fra FHI – er hun én av to nordmenn som har bidratt til forskningsprosjektet.

Blant dem som bruker nikotinerstatninger og e-sigaretter fant ikke forskerne noen forskjell.

Uvisst hvorfor

Caspersen sier at disse funnene peker i retning av at nikotinbrukere ikke har noe lavere risiko for å få covid-19, heller tvert imot.

– Vet dere noe om hvorfor snusbrukere har større risiko for covid-19 enn andre?

– Vi vet ikke hva årsaken til dette er. Den biologiske effekten av nikotin har vi ikke undersøkt.

Forskerne kunne for eksempel ikke ta hensyn til hvor ofte deltakerne hadde testet seg eller vurdere om snusbrukere i Finland var mer utsatt for smitte enn andre.

– En annen mulighet er jo at de selv tok færre forholdsregler for å unngå å bli smittet, sier Caspersen.

ÅRSAK: Det er ikke godt å vite hvorfor snusbrukere ifølge studien har større risiko for å bli koronasmittet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
ÅRSAK: Det er ikke godt å vite hvorfor snusbrukere ifølge studien har større risiko for å bli koronasmittet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Kan være mange forklaringer

I Finland er det først og fremst unge menn som snakker svensk og er aktive idrettsutøvere som bruker snus, slår studien fast.

Røykere i studien var oftere yngre menn. De hadde lavere utdanning og rapporterte om mindre sosial aktivitet enn de i kontrollgruppen gjorde.

– Som nevnt kan det være mange forklaringer på hvorfor vi ser disse sammenhengene, og vi kan ikke konkludere om årsaker.

Derfor er det viktig at disse resultatene sammenholdes med andre studier som har en annen tilnærming og andre datakilder, mener Caspersen.

Snusing i Norge:

  • Rundt 15 prosent av befolkningen 16–74 år sier at de bruker snus daglig i 2021, noe som tilsvarer om lag 670 000 personer. Om lag 4 prosent sier de snuser av og til.
  • Det er store kjønnsforskjeller, blant menn sier 21 prosent at de snuser daglig, mot 8 prosent blant kvinner.
  • Det har vært en dobling i andelen som bruker snus de siste ti årene. Blant menn har andelen gått opp fra 13 til 21 prosent, mens snusbruken blant kvinner har gått fra 3 til 8 prosent på ti år.
  • Det er i Trøndelag man finner flest som snuser daglig, om lag 17 prosent. Det er færrest som bruker snus i Aust-Agder, rundt 10 prosent. Dette er data samlet inn i perioden 2017–2021, med fylkesinndeling fra før 2020.
  • Til nå har ikke snusbruk blitt kartlagt blant gravide.

Kilde: Helsedirektoratet

Etter hvert vil forskningsprosjektet også publisere artikler basert på norske og svenske data.

Hun sier befolkningsdata fra Norge og Sverige vil bidra med andre perspektiver.

– For eksempel er snusbruk mye mer utbredt i Norge og Sverige enn i Finland, hvor snus ikke selges i butikken slik som her. Det er spesielt nyttig å forske på dette her i Norden fordi vi har tilgang til så store og gode data fra befolkningsundersøkelser og registre, sier Caspersen.

FORSKJELL: Dataen fra snusbrukerne skilte seg ut. Foto: Vidar Ruud/NTB
FORSKJELL: Dataen fra snusbrukerne skilte seg ut. Foto: Vidar Ruud/NTB

Sosiale forhold

Professor Rosaria Galanti ved Karolinska Institutet i Sverige har ledet prosjektet.

Til Dagens Nyheter sier hun at funnene kan handle om at folk som snuser tar seg mer til munnen enn andre. Men det gjør også røykere.

Forskerne tror at sosiale og miljømessige forhold spiller inn.

– Vi vet at de som snuser, drikker mer alkohol, sier Galanti.

Forskerne mener det er en styrke ved den nordiske studien at den ser på nasjonale data fra et stort og representativt utvalg i befolkningen.