BILSKADE: Det er registrert over 670.000 bilskader på person- og varebiler hittil i år. Ifølge Tryg er særlig en biltype mer utsatt. Foto: Thomas Evensen / TV 2
BILSKADE: Det er registrert over 670.000 bilskader på person- og varebiler hittil i år. Ifølge Tryg er særlig en biltype mer utsatt. Foto: Thomas Evensen / TV 2
Økning i antall bilskader:

«Snodig» trend vekker oppsikt

I år har det vært en stor økning i antall bilskader. Det er spesielt én ny tendens Tryg Forsikring ser i skademeldingene.

I en hektisk hverdag er det fort gjort å bulke bilen på en parkeringsplass, en trang gate eller i rushtrafikken.

I år er det registrert over 670.000 bilskader på person- og varebiler, viser tall fra Finans Norge.

Det tilsvarer en økning på fire prosent i antall meldte skader, sammenlignet med samme periode i fjor.

Erstatning på motorkjøretøy derimot, har økt betydelig mer, og er på 13,4 milliarder kroner hittil i år. Det tilsvarer nesten ti prosent.

– Det er en stor økning. Du må huske på at det er nesten én million bilskader i året, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg til TV 2.

Disse har høyere risiko

Ifølge Finans Norge har kaskoskader, redning og kollisjoner økt mye fra i fjor, mens redningsutgifter er noe redusert.

En av forklaringene til økningen hos Tryg er mer bilbruk og køkjøring etter pandemien.

– Men, det kan også forklares med flere nye elbiler med store display som tar oppmerksomheten bort fra kjøringen, sier Brandeggen.

Selv om to av ti biler totalt sett er elbiler, sier Brandeggen at de ser en trend hvor el- og hybridbiler har betydelig høyere risiko for skade.

– Disse samlet har en skadefrekvens som er vel 25 prosent høyere enn rene fossile biler.

OPPMERKSOMHET: Torbjørn Brandeggen i Tryg sier flere nye elbiler har store skjermer som kan ta oppmerksomheten bort fra kjøringen. Foto: Shutterstock / Tryg Forsikring
OPPMERKSOMHET: Torbjørn Brandeggen i Tryg sier flere nye elbiler har store skjermer som kan ta oppmerksomheten bort fra kjøringen. Foto: Shutterstock / Tryg Forsikring

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening kjenner igjen påstanden til Tryg.

Hun sier dette stadig kommer fra diverse forsikringsselskaper, men sjelden med etterprøvbare tall.

– Vi er opptatt av trafikksikkerhet og ønsker derfor enhver diskusjon om dette velkommen.

Kritisk til tallene

Elbilforeningen kan likevel ikke finne dokumentasjon på at det er den elektriske drivlinjen som er selvstendig årsak til skade.

– Det blir derfor vanskelig å diskutere dette, med mindre forsikringsselskapet vil legge fram et etterprøvbart tallgrunnlag for påstanden, sier Bu.

UENIG: Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, kjenner igjen påstandene til Tryg. Hun er ikke enig i at det bare er elbiler som har avanserte skjermer. Foto: Gorm Røseth / TV 2
UENIG: Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, kjenner igjen påstandene til Tryg. Hun er ikke enig i at det bare er elbiler som har avanserte skjermer. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Hun stiller en rekke spørsmål ved tallene til forsikringsselskapet.

– Har de for eksempel korrigert for at elbilandelen er mye høyere i sentrale strøk? At elbiler i større grad er nye biler som kjøres mer enn gamle biler? Vurderer de sammenlignbare bilmerker?

Det er heller ikke slik at det bare er elbiler som har fått større skjermer og avanserte kjørestøttesystemer, sier Bu.

– Dette er noe alle nye biler har, men i Norge er nye biler i stor grad elbiler.

«Snodig» trend

Antall elbiler i Norge har passert 550.000, og hittil i år er åtte av ti nybiler som selges en elbil.

Et kjennetegn ved alle nyere elbiler er langt mer sofistikert automatikk enn tidligere.

– Vi er veldig for bedre sikkerhet i bilene, men det kan se ut som at jo sikrere bilen er, jo større sjanser tar enkelte sjåfører, sier Brandeggen.

Samtidig som antall bilskader øker har det også dukket opp det man kan beskrive som et «snodig» fenomen.

– Det er en trend at sjåfører av elbil skylder på bilens automatikk, at den reagerte for tregt og at de dermed ikke klarte å unngå ulykken i tide.

Han sier når føreren stoler for mye på førerstøttesystemene, og av den grunn følger mindre med på trafikken, øker skaderisikoen og skadene.

– Når vi leser deres forklaring i skademeldingene er det gjentagende at de stoler for mye på datasystemet i bilen som kun er ment å være en støtte for sjåføren.

BILSKADER: Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad, sier også hans forsikringsselskap ser en økning i antall bilskader. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
BILSKADER: Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad, sier også hans forsikringsselskap ser en økning i antall bilskader. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Noe av det Tryg leser er at «automatikken slo seg for sent inn» eller at «varsel kom for sent på».

Ser samme trend

Kommunikasjonsrådgiver Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige sier til TV 2 at også de merker økningen i antall bilskader.

– Vi ser at en del bilister stoler for mye på bilens systemer, og det er riktig at disse systemene ikke virker alltid.

Han peker på at snø kan føre til at radar og kameraer plutselig skrur seg av. Parkeringssensor og ryggekamera er «gode eksempler».

– Det er nok fordi man stoler blindt på sikkerhetsutstyret, og skjer det noe vil det for mange være naturlig å skylde på bilen.

For å unngå bilskader, oppfordrer han bilister til å ta det med ro.

– Stol ikke helt på sikkerhetsutstyret, ha kontroll selv med kjøringen og ligg unna mobil og skjerm under kjøring, sier Rysstad.

– Alle sjåfører må være aktsomme og kjøre forsvarlig. Uansett hvilken bil du kjører - det er du som sjåfør som er ansvarlig, sier Bu i Norsk elbilforening.

Visste du om dette geniale biltrikset? Se video her: