NEDGANG: Tøffere tider har ført til et vakum i nyboligsalget – noe som i fremtiden kan drive boligprisene opp, frykter kommunikasjonsdirektør. Illustrasjonsfoto: Erik Edland/TV 2.
NEDGANG: Tøffere tider har ført til et vakum i nyboligsalget – noe som i fremtiden kan drive boligprisene opp, frykter kommunikasjonsdirektør. Illustrasjonsfoto: Erik Edland/TV 2.
Kraftig inkasso-hopp:

– Snøballen har for alvor begynt å rulle

Ferske inkasso-tall viser en dyster utvikling i bygg- og anleggsbransjen. Obos har tatt grep som følge av dupp i markedet.

Inkassotallene tilknyttet bedrifter økte generelt gjennom hele 2022 – og fortsatte å øke i første kvartal i år, ifølge Nordens største inkassoselskap, Intrum.

Men én bransje skiller seg ut.

– Kort fortalt ser det svært tungt ut, sier sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum.

Peker seg negativt ut

Intrum sitter på tall som viser at stadig tøffere økonomiske tider rammer bygg- og anleggsbransjen.

Fra januar til april hadde Intrum omtrent 30 prosent flere inkassosaker tilknyttet bygg og anlegg sammenlignet med samme periode i fjor.

– Inkassosaker innenfor bygg og anlegg har begynt å dra ifra den generelle veksten de siste to kvartalene.

DRAR IFRA: Sjefanalytiker Morten Trasti sier bygg- og anleggsbransjen skiller seg ut i negativ retning. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2
DRAR IFRA: Sjefanalytiker Morten Trasti sier bygg- og anleggsbransjen skiller seg ut i negativ retning. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Betalingsproblemene er dermed ikke isolert til denne næringen, men den peker seg nå i stadig større grad negativt ut. Snøballen har for alvor begynt å rulle, legger han til.

Han peker på flere årsaker til utviklingen: Det er dyrt å bygge med såpass høy inflasjon, i tillegg til at importprisene har økt betraktelig med svakere norsk krone.

Nedbemanning og utsettelser

Kommunikasjonsdirektør Thomas Skjennald i Obos sier markedet har endret seg betydelig for boligsalg.

Og de merker konsekvensene.

– Vi ser ganske nedslående tall for nysalg av boliger sammenlignet med hvordan situasjonen var for et drøyt år siden, som følge av en «perfekt storm» av økte kostnader og renter. Når ordreboken begynner å bli tom, da må man ta grep, sier Skjennald.

Som følge av en nedgang i nyboligsalget har Obos måtte kutte i antall ansatte, og det er spesielt i produksjonsleddet kuttene har kommet.

Obos Block Watne kuttet 25 ansatte og videre permitteringer kan bli aktuelt, ifølge Skjennald.

Virksomheten i Obos Sverige, som produserer trehus på fabrikk, har nedbemannet om lag 270 ansatte.

– Det har oppstått et vakum i markedet fordi det ikke har kommet inn tilstrekkelig med bestillinger fremover. Effekten av lavere etterspørsel er at salgsstarten på enkelte prosjekter utsettes, ifølge Skjennald.

Oen på ammerud i Oslo og siste del av Ladebyhagen i Trondheim er eksempler på Obos-prosjekter som har utsatt salgsstart.

Frykter pris-konsekvens

Som følge av vakumet bygges det mindre. Det kan føre til høyere priser når markedet tar seg opp igjen.

– Fordi det er mangel på boliger i pressområder som Oslo og andre større byer, frykter vi at det kan gi utslag i høyere prisstigning igjen når kjøperne er tilbake. Det er en uheldig utvikling i et allerede presset marked, sier Skjennald.

Obos-konsernet har totalt sett en historisk høy produksjon av boliger med over 7000 boliger under produksjon, presiserer Skjennald.

Konkurs-hopp

– Tyder inkassotallene på en videre konkursbølge i bygg og anleggsbransjen?

– Det er på mange måter allerede en konkursbølge i bygg- og anleggsbransjen. Snøballen har for alvor begynt å rulle, og vi i Intrum forventer at denne utviklingen vil fortsette i tiden fremover, sier Trasti i Intrum.

STILLE: Én konsekvens av mindre etterspørsel er blant annet utsatt salgsstart av boligprosjekter. Illustrasjonsfoto: Erik Edland/TV 2
STILLE: Én konsekvens av mindre etterspørsel er blant annet utsatt salgsstart av boligprosjekter. Illustrasjonsfoto: Erik Edland/TV 2

Den kraftige inkasso-økningen Intrum har sett, samsvarer med en økning i konkurser, bekrefter SSB.

– For bygg og anlegg økte antall konkurser med cirka 30 prosent fra første kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i fjor, sier seksjonssjef for teknologi og næringslivets utvikling, Erik Fjærli.

I fjor var det 233 konkurser i første kvartal mot 304 i år.

Fjærli mener på sin side at det er for tidlig å si om bransjen står overfor en konkursbølge.

– Det vil utviklingen gjennom året vise. Det er jo de svakeste selskapene som går konkurs først, og vi har sett at konkurser som oftest er slutten på en prosess med sammenhengende svake resultater og svak balanse over flere år.

Han sier SSB venter at veksten i den økonomiske aktiviteten vil bli litt lavere, arbeidsledigheten vil trolig øke og inflasjonen vil avta raskt gjennom 2023.

Fikk du med deg denne unike salgsannonsen?