8 av 10 nordmenn er skeptiske:

Snart kan du betale på Facebook og Google

Banktjenester utført av Facebook og Google blir en mulighet når EU nå liberaliserer bank- og forsikringsbransjen. Men mange er skeptiske og redde for å miste kontrollen.

Når EUs andre banktjenestedirektiv trer i kraft, åpnes det for banktjenester fra Facebook og Google. Hvordan dette blir, gjenstår å se, sier leder for IKT Norge Torgeir Waterhouse. Men han sier det vil ligne noe vi kjenner fra før.- Du har en identitet, et plastkort eller noe du logger på med, som du kan bruke til å si at jeg er meg og nå vil jeg betale eller motta penger.Men nordmenn er ikke klare til å kaste seg over et slikt tilbud. I