APP, APP, APP: Det har stormet rundt justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehls bruk av TikTok. Nå svarer hun. Foto: Thomas Evensen / TV 2
APP, APP, APP: Det har stormet rundt justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehls bruk av TikTok. Nå svarer hun. Foto: Thomas Evensen / TV 2
Emilie Enger Mehl:

Snakker ut om TikTok-bråket

Justis- og beredskapsministeren innrømmer for første gang offentlig at hun hadde den kontroversielle appen TikTok på tjenestemobilen.

I en serie artikler de siste månedene har Dagbladet rettet kritisk søkelys på justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehls bruk av TikTok.

Opposisjonen har fulgt opp med flere spørsmål i Stortinget, og Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland har sagt at partiets tillit til Mehl som justisministeren er svekket.

Selv har Sp-statsråden derimot vært tilbakeholden med informasjon om saken. Men i et intervju med TV 2 velger hun nå å åpne opp.

– Helt siden det ble stilt spørsmål om dette første gang, har jeg forsøkt å svare både Stortinget og mediene så åpent og ærlig som jeg mener er klokt, om min TikTok-bruk. Men jeg er også bevisst på at all informasjon kan misbrukes, sier Mehl til TV 2.

Statsråden sier hun av den grunn ikke har ønsket å gå i detalj om hvilke digitale verktøy hun bruker, og hvordan disse er satt opp.

– Men nå er det så mange spekulasjoner – som jeg opplever at går utover det som det er grunnlag for – at jeg vil avklare at jeg hadde TikTok på min ugraderte tjenestetelefon fra månedsskiftet august/september i høst til en av de første dagene i oktober, sier hun.

INNRØMMER: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl hadde TikTok på en ugradert tjenestemobil i en periode på en måneds tid. Foto: Thomas Evensen / TV 2
INNRØMMER: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl hadde TikTok på en ugradert tjenestemobil i en periode på en måneds tid. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Sjekket retningslinjene

Med mer enn to milliarder nedlastinger globalt er TikTok en av verdens mest populære apper.

Men appen er også kontroversiell. Bakteppet er at den eies av det kinesiske selskapet ByteDance, som samler inn store mengder data om brukerne. Frykten har vært at slike opplysninger kan havne i kinesiske myndigheters hender.

– Jeg valgte å ta i bruk TikTok fordi det er en av de største sosiale medier-plattformene i Norge. Over 1,2 millioner nordmenn har profil på TikTok, og det har vært økende i flere år, sier Mehl.

Før hun lastet ned appen, diskuterte hun saken med andre i departementet, forteller statsråden. Samtidig satte hun seg inn i rådene for bruk av tjenestetelefoner.

– Det ble da klart at det ikke forelå noen råd som er spesifikt rettet mot TikTok. Det er ikke noen råd om at man ikke bør laste ned akkurat den appen, sier Mehl.

Noe slikt råd mot TikTok foreligger fortsatt ikke, ifølge Mehl. Men Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt et sett med generelle råd om mobilbruk i tjeneste.

Har fått egen SoMe-telefon

I dag har Mehl flyttet TikTok og andre sosiale medier over til en separat mobiltelefon, slik at hun slipper å ha slike applikasjoner på tjenestetelefonen.

Mehl sier hun gjorde dette på eget initiativ i oktober.

– Jeg har en rekke ulike digitale enheter til ulik bruk. Det har jeg også svart på spørsmål om flere ganger og vært tydelig på hele veien. Jeg kan ikke gå nærmere inn på hvor mange det er, eller hva de forskjellige brukes til, men sikkerhet er noe jeg tenker på hele tida, sier hun.

AKTIV BRUKER: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mener det er positivt å være til stede på sosiale medier for å nå fram til unge. Foto: Thomas Evensen / TV 2
AKTIV BRUKER: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mener det er positivt å være til stede på sosiale medier for å nå fram til unge. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Mehl forklarer at hun har spesifikke enheter for ugradert informasjon og for gradert informasjon. Det fins også graderte rom for spesielle samtaler. Når hun nå velger å gå ut med at hun lastet ned TikTok på en ugradert tjenestetelefon, så er det ifølge Mehl også for å unngå spekulasjoner om at hun hadde appen på en gradert telefon.

– Jeg har vurdert at det å gi innsikt i hvordan jeg bruker mine digitale enheter, er noe jeg må være veldig varsom med. Nå opplever jeg at det er mange spekulasjoner og feilaktige premisser som jeg må veie det opp mot den sikkerhetsvurderingen. Derfor vil jeg avklare at dette har vært på en ugradert tjenestetelefon, sier hun.

– Det er i tråd med det jeg har opplyst til Stortinget og mediene hele veien, uten at jeg har gått inn i detaljene på dette.

Bruker fortsatt appen

På spørsmål om hvilken risiko hun tar ser å ha TikTok på en separat mobil, svarer Mehl slik:

– Dette er forhold jeg er bevisst på. Derfor er det en del av min hverdag å tenke igjennom hvilken informasjon man har på telefonen, hvor man har den med seg, og hva man snakker om på telefonen og i nærheten av den.

– Men er dette en akseptabel risiko?

– Jeg må forholde meg til de rådene og retningslinjene som gjelder.

– Men du kunne jo ha valgt å ikke bruke TikTok?

– TikTok er en sosiale medier-plattform som vi må forholde oss til. Den brukes av 1,2 millioner nordmenn og veldig mange unge. Det er en app hvor det raskt kan florere feilinformasjon, og hvor det er mange sterke bilder og inntrykk. Jeg mener det er riktig at også seriøse aktører har tilstedeværelse der, sier Mehl.

Hun viser til at flere medier og stortingsrepresentanter også er på TikTok.

– Hvis jeg kan bidra til at særlig de unge som er der, får informasjon om politikk eller samfunnsmessige forhold, eller blir mer engasjert, så ser jeg på det som positivt.