BRØT LOVEN: Arlin Hamre fikk injeksjon med et Botox-lignende legemiddel, uten først å ha snakket med lege. Et alvorlig lovbrudd fra sykepleierens side, mener Statens helsetilsyn. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
BRØT LOVEN: Arlin Hamre fikk injeksjon med et Botox-lignende legemiddel, uten først å ha snakket med lege. Et alvorlig lovbrudd fra sykepleierens side, mener Statens helsetilsyn. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Smertehelvete
etter injeksjon

Arlin Hamre får ekstreme smerter i ansiktet når hun er i kontakt med vind og vann. Helsetilsynet mener smertene mest sannsynlig oppsto etter at hun fikk injisert et botox-lignende legemiddel mot migrene.

– Det var enorme smerter. Som om noen stakk meg med en kniv inne i hodet, sier Arlin Hamre.

Sandnes-kvinnen beskriver smertene som oppsto 9-11 dager etter at hun fikk injeksjoner med Dysport, som er et botox-lignende legemiddel.

Dysport og tilsvarende legemidler benyttes også i skjønnhet- og kosmetikkindustrien for å glatte ut huden og fjerne rynker i ansiktet.

RYNKEFJERNER: Botulinumtoksin er betegnelsene på Dysport, som ofte brukes for å glatte ut huden og fjerne rynker. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
RYNKEFJERNER: Botulinumtoksin er betegnelsene på Dysport, som ofte brukes for å glatte ut huden og fjerne rynker. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Arlin Hamre mener at smertene hun nå opplever har sammenheng med injeksjonene hun fikk av sykepleieren våren 2021.

Migreneplager

TV 2 treffer Hamre hjemme i Sandnes. Ute er det sol og sommer, men noe vind. Derfor oppholder Hamre seg mest mulig innendørs.

Hun må unngå at hodet og ansiktet kommer i kontakt med vind og kulde. Når hun må vaske håret og rense huden i ansiktet, får hun smerter etterpå.

KNIV I HODET: Arlin Hamre var ikke forberedt på smertehelvetet hun havnet i etter å ha forsøkt å kvitte seg meg migrene. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
KNIV I HODET: Arlin Hamre var ikke forberedt på smertehelvetet hun havnet i etter å ha forsøkt å kvitte seg meg migrene. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Hva skjer om du ikke unngår vind, kulde eller vann i ansiktet?

– Da er det som om hodet mitt har vært stappet ned i en bøtte med brennmaneter. Det svir i øyne, i nesen, i ørene og i store deler av ansiktet, forteller Hamre.

Fikk migrenebehandling

Marerittet startet våren 2021.

Den første injeksjon mot migrene fikk hun 28 april. Så kom Hamre tilbake til samme sykepleier og klinikk for en oppfølgingstime den 20. mai.

– Jeg fikk injeksjoner flere steder i hodet, bak ørene, kinn og pannen, sier Hamre.

DEKKE TIL: Dersom det blåser eller regner dekker Arlin Hamre seg til for unngå smerter. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
DEKKE TIL: Dersom det blåser eller regner dekker Arlin Hamre seg til for unngå smerter. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Den 29. mai fikk hun skjevhet i ansiktet, så ikke lenge etter kom de uutholdelige hodesmertene med sviende følelse i ansiktet og hodet.

Helsetilsynet: – Ikke forsvarlig behandling

I etterkant havnet saken til Hamre hos Statens helsetilsyn som retter kraftig kritikk mot både legen og sykepleieren i to tilsynsrapporter, den 9. og 14. juni.

Statens helsetilsyn slår fast at «pasienten ikke har mottatt forsvarlig behandling» fra de to.

Helsetilsynet slått fast at sykepleieren har brutt kravet til faglig forsvarlighet, har brutt informasjonsplikten og journalføringsbestemmelsene.

I rapporten som er sendt til sykepleieren skriver Helsetilsynet: «Følgelig er dette mest sannsynlig en nevropatisk smerte oppstått ved at en nervegren har blitt irritert eller skadet av injeksjonen du utførte».

Manglet relevant spesialkompetanse

Sykepleieren har i følge Helsetilsynet begått flere lovbrudd og tilsynet har vedtatt å begrense sykepleierens autorisasjon. Dette er påklaget fra sykepleierens side.

I tilsynsrapporten får sykepleier kritikk for en rekke forhold.

Hamre ble ikke undersøkt av en lege før injeksjonen.

Timen ble ikke journalført.

Sykepleier ga «migrenebehandling» uten faglig grunnlag for diagnosen.

Sykepleieren ga ikke pasienten nødvendig helsehjelp mot de oppståtte bivirkningene og ga heller ikke pasienten korrekt informasjon.

Mangelfull håndtering av pasientens bivirkninger var faglig uforsvarlig.

Advokat tilbakeviser kritikk

Advokat Carl Gunnar Sandvold opplyser at sykepleieren erkjenner og beklager at hun ikke har overholdt reglene i dette enkelttilfelle.

Sykepleieren bestrider Helsetilsynets påstand om årsakssammenheng, manglende informasjon og faglig innsikt.

Sandvold mener smertene som Arlin Hamre fikk etter behandlingen, ikke beviselig skyldes injiseringen og dermed kan ikke sykepleieren klandres.

Sykepleieren har klaget på vedtaket Helsetilsynet har fattet.

Tar ikke ansvar

– Det var eieren av hudklinikken, en sykepleier, som selv satte injeksjonene på meg, forteller Arlin Hamre.

I vedtaket som er sendt til sykepleieren skriver Helsetilsynet at: «du ga pasienten den 28. april 2021 «migrenebehandling» med legemiddelet Dysport uten faglig grunnlag for diagnosen. Ved å sette diagnosen migrene, gikk du utover din kompetanse som sykepleier».

Sykepleieren får også kritikk for ikke å ta ansvar for konsekvensene.

«Statens helsetilsyn vurderer at dine redegjørelser gir uttrykk for at du selv ikke ser sammenhengen mellom dine injeksjoner og pasientens smerter, og at du ikke tar ansvar for konsekvensene knyttet til at dine injeksjoner ga pasienten bivirkninger.

Du har etter vår vurdering lite kunnskap om mulig bivirkninger av dine injeksjoner. Statens helsetilsyn vurderer at din mangel på kunnskap kan ha medvirket til at du ikke erkjente bivirkningene som pasienten fikk. Dermed ga du heller ikke pasienten nødvendig helsehjelp mot de oppståtte bivirkningene, og du ga heller ikke pasienten korrekt informasjon. »

Tusenvis av tabletter

Nå har det gått 16 måneder og har Hamre spist flere tusen tabletter for å døyve smertene som fremdeles plager henne.

– Jeg tar 17 tabletter om dagen for å ha et forholdsvis normalt liv, men jeg kan ikke gå ut når det blåser, regner eller om det er for kaldt, smertene blir verre bare med litt vind. Det trigger nervecellene i hodet.

Ansiktet hennes tåler ikke vind og vann. Derfor må hun dekke seg til bare hun skal ut i hagen eller i butikken.

- Som et fengsel

– Jeg har følt meg som i et fengsel fordi jeg ikke kan gå ut når jeg vil.

Hamre sier smertene hun nå lever med har ført til store konsekvenser for hele familien.

– Min mann er sliten og mine barn er påvirket. Hele hverdagen vår er jo snudd på hodet. Jeg må ta tiden til hjelp, har jeg fått beskjed om.

Legen brøt loven

Statens helsetilsyn refser også legen som skrev ut resept på medikamentet til Hamre, uten at han snakket med henne i forkant av behandlingen, slik loven krever.

I vedtaket sendt til legen konkluderer tilsynet med «at du handlet uaktsomt» og at «bruk av medhjelper (red.anm. sykepleieren) har vært faglig uforsvarlig».

«Vi ser alvorlig på at du har rekvirert legemidler til sykepleier NN i strid med regelverket, og vi har heller ikke mottatt noen uttalelse fra deg hvor du viser innsikt i at du burde handlet annerledes.»

Legen får en advarsel for brudd på helsepersonelloven.

Vedkommende lege ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

Flere leger bryter loven

Flere leger har fått kritikk fra Statens helsetilsyn for å ha skrevet ut resept på Botox-lignende medikamenter uten verken å ha undersøkt eller fulgt opp pasienten i etterkant.

– Hva tenker du om at mange av disse legene, som skriver ut resept ute å møte pasientene først, kun får en advarsel?

– De burde fått en strengere reaksjon. Da hadde jo ikke en sykepleier fått tak i medikamentet og så hadde ikke dette skjedd med meg eller andre.


Sykepleier med samme lovbrudd i 2015

Hamre forteller at hun ble opprørt da hun etter hvert ble kjent med at samme sykepleier, hadde fått kritikk fra fylkeslegen i Rogaland allerede i 2015.

Også den gang for å ha brutt kravet til faglig forsvarlighet, journalføringsplikten og informasjonsplikten.

Også denne saken gjaldt botox-behandling mot migrene, hvor pasienten, Bianca Bertelsen, klaget på at hun ikke ble undersøkt av en lege før botox-behandlingen.

Rettelse utført 29.9.2022:
TV 2 skrev først at sykepleier fikk «kritikk fra Helsetilsynet» allerede i 2015. I avsnittet over er dette nå rettet til «kritikk fra fylkeslegen i Rogaland» som den gang var tilsynsmyndighet. I dag er det Helsetilsynet som er tilsynsmyndighet i denne type saker.

Slitt med migrene

Også Bertelsen har slitt med migrene i mange år. Etter at hun fikk behandling med begrenset virkning og samtidig ble gjort kjent med at sykepleieren ikke hadde lov å sette injeksjoner i nakken, klaget hun saken inn for fylkeslegen.

– Hun fikk en liten smekk på lanken, dette har du ikke lov til.

Hva tenker du om historien til Hamre?

– Jeg er sjokkert og jeg tenker hvordan er det mulig? Intensjonen med å kontakte fylkeslegen i 2015 var jo å forhindre at noe sånt skulle skje.


Hva er det mest alvorlige i hennes sak og alt det som har skjedd og hva gjør deg mest bekymret?

– Sykepleieren skulle vært stoppet allerede da. Jeg frykter at mange gjør som disse to, men det blir ikke slått hardt nok ned på og man får bare fortsette. Dette er big business.

I denne artikkelen svarer Helsetilsynet at de vet at det «er et stort problem» at pasienter får injisert Botox og andre tilsvarende legemidler, uten at en lege i forkant har undersøkt pasienten.

– Skuffet

Arlin Hamre er skuffet over at sykepleieren ikke fikk strengere straff den gang. Og at hun fremdeles til tross for to tilsynssaker og flere lovbrudd, fremdeles får jobbe som sykepleier og drive med ulike typer injeksjoner.

Hamre legger ikke skjul på at hun i dag er sint og oppgitt.

– Hvor er det etiske ansvaret her når du blir sykepleier eller lege?

Hamre betalte 5000 kroner for behandlingen i fjor.

– Jeg har ikke fått en unnskyldning og heller ikke en gang fått pengene mine tilbake.

Hamre mener Helsetilsynet svikter når tilsynet ikke i større grad følger opp svikt og brudd på loven, som når mange leger skriver ut Botox-medikamenter uten at pasienten først konsulteres.

– Hvis du sammenligner med dyrevelferd og en bonde som ikke driver godt dyrehold, så får han beskjed om å slakte besetningen eller iverksette klare tiltak. Og så kommer tilsynet tilbake og tar stikkprøver og sjekker at alt er som det skal være, sier Hamre.

Advarer unge

Det er sommer, sol og over 20 varmegrader i den koselige hagen til Hamre. Hun tar på seg en treningsjakke med hette. Hodet dekker hun til med et skaut og et par solbriller. Så går hun ut i sommeren.

GIFT: Botulinumtoksin er stoffet som brukes i Dysport og andre Botox-produkter. Det er et av de mest potente giftstoffene i naturen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
GIFT: Botulinumtoksin er stoffet som brukes i Dysport og andre Botox-produkter. Det er et av de mest potente giftstoffene i naturen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Kanskje blir det fem-ti minutter med frisk luft. Jeg er jo ute lenger når jeg er tildekket hvis der er bitteelitt vind. Blåser det så går jeg jo ikke ut med mindre jeg må.

Det er ingen bitter eller hevngjerrig kvinne som forteller historien. Men Hamre er opptatt av at man skal lære av feil.

– Jeg vil at dette skal komme fram at leger gjør ulovlige ting, og slipper ukyndige sykepleiere til. Dette er business på bekostning av oss forbrukere.

RAPPORT: Arlin Hamre er fornøyd med at både sykepleier og lege fikk kritikk fra Statens helsetilsyn. Her leser hun gjennom rapportene. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
RAPPORT: Arlin Hamre er fornøyd med at både sykepleier og lege fikk kritikk fra Statens helsetilsyn. Her leser hun gjennom rapportene. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
IKKE FORSVARLIG: Også legen som skrev ut resept uten å ha snakket med Hamre, får sterk kritikk i rapporten. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
IKKE FORSVARLIG: Også legen som skrev ut resept uten å ha snakket med Hamre, får sterk kritikk i rapporten. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
FENGSEL: Arlin holder seg mye inne. Dersom det blåser får hun sterke smerter når hun går ut. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
FENGSEL: Arlin holder seg mye inne. Dersom det blåser får hun sterke smerter når hun går ut. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
FØRSTE MØTE: Bianca Bertelsen og Arlin Hamre møtes for første gang da TV 2 var til stede. Begge fikk behandling av samme sykepleier. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
FØRSTE MØTE: Bianca Bertelsen og Arlin Hamre møtes for første gang da TV 2 var til stede. Begge fikk behandling av samme sykepleier. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
PAPIRARBEID: Arlin Hamre har samlet all dokumentasjon systematisk i flere mapper. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
PAPIRARBEID: Arlin Hamre har samlet all dokumentasjon systematisk i flere mapper. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
LUNT: Arlin må passe på at det ikke blir for kaldt inne. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
LUNT: Arlin må passe på at det ikke blir for kaldt inne. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Smertehelvete etter injeksjon

SENSITIV: Til tross for en strålende sommerdag, må Arlin dekke seg helt til, selv om hun bare skal være ute en kort stund. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
SENSITIV: Til tross for en strålende sommerdag, må Arlin dekke seg helt til, selv om hun bare skal være ute en kort stund. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
UFORSTÅELIG: Bianca Bertelsen mener sykepleieren burde vært stoppet allerede i 2015. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
UFORSTÅELIG: Bianca Bertelsen mener sykepleieren burde vært stoppet allerede i 2015. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
FJELL AV TABLETTER: Etter feilbehandlingen er Arlin avhengig av 17 tabletter om dagen. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
FJELL AV TABLETTER: Etter feilbehandlingen er Arlin avhengig av 17 tabletter om dagen. Foto: Lars Christian Økland / TV 2