TREIGT: Næringsminister Jan Christian Vestre mener likestillingen går for sakte. Nå vil han utvide kravet om minst 40 prosent av hvert kjønn i bedriftenes styrer. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2
TREIGT: Næringsminister Jan Christian Vestre mener likestillingen går for sakte. Nå vil han utvide kravet om minst 40 prosent av hvert kjønn i bedriftenes styrer. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Slik vil regjeringen få flere kvinner i næringslivet

Vil utvide 40-prosentregelen til større deler av privat sektor

Regjeringen vil utvide regelen som krever at minst 40 prosent av styremedlemmene i offentlig eide selskaper og allmennaksjeselskaper skal være kvinner.

I det forslaget regjeringen nå sender ut på høring legger regjeringen opp til at alle selskaper over en viss størrelse eller en viss omsetning må ha 40 prosent av hvert kjønn i sine styrer. Regelen gjelder bare for selskaper som i dag har tre eller flere styremedlemmer.

Næringsminister Jan Christian Vestre og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen orienterer om lovforslaget for bedre kjønnsrepresentasjon i ledelsen i norske selskaper. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Næringsminister Jan Christian Vestre og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen orienterer om lovforslaget for bedre kjønnsrepresentasjon i ledelsen i norske selskaper. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Går for sent

Statsråd Jan Christian Vestre begrunner forslaget med at likestillingen i toppen av næringslivet går for sakte, og at den store omstillingen norsk næringsliv nå står foran krever at alle ressurser må tas i bruk og det betyr økt mangfold og mer likestilling.

Næringsministeren er likevel ikke tydelig på hvor grensene skal gå for bruken av 40-prosentregelen. I det høringsnotatet som nå legges ut foreslår regjeringen ulike alternativer både for antallet ansatte og selskapenes omsetning. Grensen for omsetning foreslås til enten 50, 70 eller 100 millioner kroner. For antall ansatte antyder regjeringen 20, 30 eller 50 årsverk. Dersom et selskap faller inn under ett av kriteriene skal 40-prosentregelen gjelde.

Sertifikat

I tillegg til dette lovforslaget foreslår regjeringen også å etablere en sertifiseringsordning for likestilling og mangfold - et sett regler som kan dokumentere at bedriften jobber systematisk med mangfold og likestilling.

Statsråd Vestre mener disse grepene vil styrke lønnsomheten i norske bedrifter.

– Det er dokumentert en positiv samvariasjon mellom mangfold og lønnsomhet. Bedrifter med mer mangfold er også mer lønnsomme, og i dag er kvinneandelen i ledelsen av norske bedrifter for lav, sa Vestre da han presenterte forslagene på en pressekonferanse mandag morgen.