Klimatiltak mot 2030:

Slik vil klimatiltakene påvirke din hverdag

Miljødirektoratet har satt sammen en rekke klimatiltak som skal gjøre det mulig å nå Norges klimamål. Det kan du som innbygger få merke.

KLIMA, KLIMA, KLIMA: Nye klimatiltak vil påvirke hverdagen din. Foto: Ole Enes Ebbesen TV 2, Vegard Grøtt / NTB og Steve Parsons / Pa Photos
KLIMA, KLIMA, KLIMA: Nye klimatiltak vil påvirke hverdagen din. Foto: Ole Enes Ebbesen TV 2, Vegard Grøtt / NTB og Steve Parsons / Pa Photos

Fredag legger Miljødirektoratet frem rapporten «Klimatiltak i Norge mot 2030», på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Der er det utredet 85 klimatiltak som skal gjøre det mulig å nå klimamålene som Norge har forpliktet seg til.

De ulike tiltakene stiller blant annet konkrete krav til endringer i nordmenns kosthold og transportvaner.

– Klimaomstillingen må akselerere. Det er tid for mobilisering, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

DÅRLIG TID: Tempoet i arbeidet for å senke klimagassutslippet må opp. Foto: Gorm Røseth / TV 2
DÅRLIG TID: Tempoet i arbeidet for å senke klimagassutslippet må opp. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Slik fordeler utslippene seg

Fredag overrekkes rapporten til klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

De 85 tiltakene innebærer både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp, og utslipp og opptak fra skog og arealbruk.

En klimakvote er en tillatelse til å slippe ut en viss mengde klimagasser. Olje- og gassutvinning, industrien og luftfarten er kvotepliktige, mens for eksempel jordbruk og transport ikke er det.

Fordelingen mellom kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp er omtrent lik.

Klimatiltakene er rangert etter størst potensiale for utslippsreduksjon.

FORBRUK: Ifølge rapporten er det endringer i nordmenns kosthold som har potensiale til å redusere mest ikke-kvotepliktige utslipp. Foto: Miljødirektoratet
FORBRUK: Ifølge rapporten er det endringer i nordmenns kosthold som har potensiale til å redusere mest ikke-kvotepliktige utslipp. Foto: Miljødirektoratet

Hambro påpeker at det krever rask handling fra både politikere og forbrukere.

– Tiden fram til 2030 er knapp. Det tar tid å utvikle nye virkemidler, endre adferd og å få på plass ny teknologi. Utslippskuttene kommer ikke av seg selv, sier Hambro.

«POTETEN, POTETEN SOM VI SATT NED I FJOR»: Forbered deg på å spise mer norske poteter, om du vil følge anbefalingene i rapporten. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
«POTETEN, POTETEN SOM VI SATT NED I FJOR»: Forbered deg på å spise mer norske poteter, om du vil følge anbefalingene i rapporten. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Kosthold

Klimatiltaket med mest effekt utenom de kvotepliktige utslippene, er også det mange vil oppleve som mest inngripende.

– Tiltaket innebærer at forbrukerne endrer sin adferd ved å redusere konsumet av rødt kjøtt og etterspør mer av norskprodusert korn, belgvekster, grønnsaker frukt og bær, heter det i rapporten.

Det betyr at ingen skal spise mer enn 500 gram kjøtt i uken. I 2030 vil det tallet senkes til rundt 300 gram.

Til sammenligning spiser en gjennomsnittlig nordmann nå 800 gram rødt kjøtt i uken.

RØDT KJØTT: I 2030 vil en saftig grillburger nærme seg ukes-anbefalingen for rødt kjøtt. Foto: Gorm Kallestad / NTB
RØDT KJØTT: I 2030 vil en saftig grillburger nærme seg ukes-anbefalingen for rødt kjøtt. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Miljødirektoratets forslag er at antall gram senkes ytterligere hvert år frem mot 2030:

Og på veien dit kommer rapporten med en rekke tiltak som kan være med på å endre nordmenns kjøttvaner:

Forbrukeravgift på rødt kjøtt

Redusert produksjonsstøtte til de som driver med rødt kjøtt

Prisøkning på rødt kjøtt

Reduksjon/fjerning av tax free-kvotene på rødt kjøtt

Momsfritak på frukt, grønt, belgfrukter og fisk

I tillegg til reduksjon av rødt kjøtt, peker de på en betydelig reduksjon av ammekyr, sau og slaktesvin ved norske gårder.

Disse tiltakene vil redusere antall årsverk i norsk landbruk med rundt 4000 årsverk eller 10.000 driftsenheter.

Det vil kunne redusere sysselsetting i matindustri og næringer som leverer tjenester til jordbruket, og står i konflikt med jordbrukspolitikken, heter det i rapporten.

BÆÆÆÆÆÆ: Rapporten peker på en betydelig reduksjon av bl.a. sauer. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
BÆÆÆÆÆÆ: Rapporten peker på en betydelig reduksjon av bl.a. sauer. Foto: Martin Giskegjerde / TV2

Transport

Det må skje mye i transportsektoren for å nå målene i 2030. Kjører du fossilbil, kan det bli merkbart om tiltakene som foreslås tas til følge.

I rapporten heter det at man bør vurdere nullutslippssoner, hvor kun utslippsfrie kjøretøy får oppholde seg.

I tillegg peker Miljødirektoratet på en rekke tiltak, som skal øke kostnadene knyttet til bilbruk:

Øke bompengetakster og veibruksavgift

Redusere parkeringsmuligheter

Øke parkeringsavgifter

Redusere pendlerfradrag

Et annet tiltak som foreslås, er at myndighetene bør se nærmere på å redusere generell fartsgrense fra 50 km/t til 30 km/t i byer og tettsteder.

Det blir også foreslått å gi kommunene adgang til å pålegge private næringslivsaktører å gebyrlegge parkering, samt å fjerne parkeringsmuligheter, eller gebyrlegge parkering for bil på statlige arbeidsplasser.

DYRERE: Bil blir dyrere på flere måter. Foto: Torjus Sagenes / TV 2
DYRERE: Bil blir dyrere på flere måter. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Kollektiv, sykkel, reise, fly, varetransport

Flere må sykle, billigere kollektivtransport, lastebiler må bli utslippsfrie, og det må bli dyrere å fly. Det er stikkordene for fremtiden, i lys av rapporten.

Alle nye lastebiler i 2030 bruker nullutslippsteknologi eller biogass, heter det i rapporten.

I tillegg ønsker man at ti prosent av transport med lastebil som er over 300 km, overføres til bane og sjø.

FRA LAND TIL VANN: Mer av lastebiltransport skal flyttes til sjøveien. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
FRA LAND TIL VANN: Mer av lastebiltransport skal flyttes til sjøveien. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Når det gjelder tiltak for persontransport foreslås:

  • En nasjonal periodebillett som gjelder for alle kollektive transportmidler.
  • Gratis kollektivbruk for unge, samt driftstilskudd til jernbanen for billigere billetter.
  • Støtte til kjøp av elsykler og el-lastesykler, og fritak fra moms ved kjøp og reparasjoner.
  • Og til slutt bør flyreisene bli dyrere, om målene skal nås.

    Her bør man ifølge rapporten vurdere å øke avgifter på flydrivstoff, i tillegg til å øke flyplassavgifter.