90 prosent færre barn i fosterhjem:

Slik unngikk barnevernet i Kongsberg å sende barn til fremmede fosterhjem

Inviterte familiene til å hjelpe – og reduserte antallet barn som ble plassert hos fremmede med 90 prosent.

TV 2 har denne uken satt søkelys på saker der barnevernet har tatt barn fra foreldrene uten først å vurdere om andre i barnets familie kan hjelpe til. Barnevernet i Kongsberg har nå gått i en helt ny retning og innført som et hovedprinsipp at barnet først og fremst skal få hjelp fra nær familie.Innføringen av familieråd har ført til 90 prosent nedgang i antall barn som blir plassert hos fremmede.Kåret til årets kommunal

Mer innhold fra TV 2