SENDER FAKTURAER TIL EGET SELSKAP:

Slik tjener de millioner på å jobbe for NAV

I løpet av fire år fikk Din Utvikling AS utbetalt 359 millioner fra NAV for å hjelpe arbeidsledige ut i jobb. I samme periode hadde tre partnere i selskapet en skattbar inntekt på 39 millioner kroner.

Din Utvikling AS leverer arbeidsmarkedstiltak til NAV. Foto: Christer Auger
Din Utvikling AS leverer arbeidsmarkedstiltak til NAV. Foto: Christer Auger

Din Utvikling AS har vokst fra å være et lite konsulentselskap til å bli en av NAVs største private leverandører.På oppdrag fra NAV forsøker selskapet å hjelpe arbeidsledige ut i jobb, blant annet ved å tilby dem CV-kurs og ved å skaffe arbeidstrening i bedrifter.Det har vist seg å bli god butikk for selskapets ledere.I tillegg til å motta lønn, honorarer og utbytte, har de tre lederne også sendt fakturaer til selskapet. Ved