Slik snakker du med barnet ditt om overgrep: – Barn med kunnskap sier mye oftere ifra

Informasjon og undervisning om vold og overgrep kan forebygge at dette skjer. Likevel viser undersøkelser at det er tilfeldig hvor gode fagpersoner er på dette.

Barnekonvensjonen er klar i sin tale: «Alle barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem». Likevel viser tall fra Statistisk sentralbyrå at 15 prosent av alle menn og kvinner blir utsatt for seksuelle overgrep før de fyller 18 år.Ifølge tall fra 2016 står barnehagen for kun fem prosent av alle bekymringsmeldinger til barnevernet. Dette ønsker Kine Iren Bergsvik og sexolog Hilde Halvorsen Landro å gjøre noe med. Begge er utdannet som førskolelærere med 17- og 20 års erfaring.