Slik skal forskerne hindre at fugl kolliderer med vindturbiner

Et nytt antikollisjonssystem utviklet hos SINTEF i Trondheim kan være redningen for havørn og annen fugl når omkring 1500 havvindturbiner skal settes opp langs kysten fram mot 2040.

NY TEKNOLOGI: Kameraer og sensorer på vindturbinen skaper et antikollisjonssystem som skal redde fuglene. Animasjon: SINTEF

At fugler kolliderer med vindturbiner er et kjent fenomen. Flere tiltak, som å male det ene turbinbladet, er forsøkt uten at det har løst problemet.Forskning hos Norsk institutt for naturforskning viser at det særlig er fugler som benytter seg av såkalt svevende flukt som rovfugler eller sjøfugler som blir drept i kollisjonen med en vindturbin.Nå håper forskerne på SINTEF i Trondheim at de har løsningen.- Systemet heter SKARV (Slipper Kollisjoner ved Aktiv Regulering av V