VIL TA GREP: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ønsker å få ned andelen barn i fattige familier. Foto: Aurora Hovland / TV 2
VIL TA GREP: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ønsker å få ned andelen barn i fattige familier. Foto: Aurora Hovland / TV 2

Slik skal fattigdom blant barn i Norge bekjempes

Regjeringen lanserer et nytt ekspertutvalg for å bekjempe barnefattigdom. Frivilligheten ber derimot regjeringen bruke mindre tid på å lete etter eksperter.

JOhnsen115.000 barn lever i familier med vedvarende lav inntekt. Samtidig har andelen barn i fattige familier økt jevnt siden 2011, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Derfor setter regjeringen nå ned en ekspertgruppe om barn i fattige familier. Gruppen skal se spesifikt på hva som skal til for å motvirke at barn vokser opp i fattigdom.

– Vi ønsker mer treffsikre tiltak, så andel barn som vokser opp i fattige familier går ned, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Ikke noe nytt

Men ikke alle har tro på regjeringens nye plan. Ronny Johnsen er organisasjonsleder i Rett fram opplevelser, som arrangerer aktiviteter for barn og unge fra lavinntektsfamilier.

Han tror ikke et nytt ekspertutvalg vil løse noe problem.

– Det er jo ikke noe nytt. Jeg vet ikke om det er 27 eller 28 ekspertgrupper som er laget siden 1997, da vi begynte å ta denne problematikken på alvor.

Johnsen mener det er bra at regjeringen har fokus på tema, men er skeptisk til fremgangsmåten.

IKKE GODT NOK: Ronny Johnsen er grunnlegger og organisasjonsleder i Rett fram opplevelser. Han er skeptisk til regjeringens tiltak. Foto: Frode Sunde / TV 2
IKKE GODT NOK: Ronny Johnsen er grunnlegger og organisasjonsleder i Rett fram opplevelser. Han er skeptisk til regjeringens tiltak. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han påstår at slike utvalg i stor grad fokuserer på mer hjelp til Nav, Husbanken, økt strøm- og bostøtte, noe som ikke vil hjelpe barna direkte.

– Vi er nødt til å ta det langsiktige, men barn skal feire bursdag i morgen. De skal ha sommerferieaktiviteter i morgen, og det må regjeringen snart ta på alvor.

TV 2 har den siste tiden skrevet flere saker om barn som faller fra fordi kultur- og fritidsaktiviteter er for dyre for familier med trang økonomi.

– Hva burde myndighetene gjøre?

– De burde snakket mer med oss, som snakker med barn hele året. Og kanskje bruke mindre tid på å finne de store ekspertene på områdene.

Vil omprioritere

Kjersti Toppe innrømmer at det ikke er noe nytt at man setter ned utvalg for å unngå økt barnefattigdom. Hun mener likevel det er annerledes denne gangen.

– Det har vært mange grupper som har sett på overføringer fra barnefamilier, men ikke som skal se på hvordan vi skal prioritere for å unngå flere fattige barnefamilier i Norge, sier Toppe.

Statsråden avviser at dette bare handler om økonomisk hjelp til foreldrene.

– Barnas stemme er viktig, og det er selvfølgelig ikke glemt. Vi må spørre dem hva som er viktig i deres hverdag.

– Å sette ned denne ekspertgruppa er noe vi gjør fordi vi ser at det er behov for å finne ut hvilke tiltak vi bør prioritere. Det er nødvendig med en treffsikker politikk som både bidrar til å bedre oppvekstvilkår til barn i fattige familier på kort sikt, og forebygge at fattigdom går i arv på lengre sikt. Det riktig at det tidligere har vært nedsett utvalg som har vurdert den samme tematikken, men ingen av disse har særskilt sett på den brede innsatsen for barn i fattige familier, eller blitt bedt om å komme med anbefalinger om hvordan den offentlege innsatsen bør prioriteres på tvers av virkemiddel, sektorer og forvaltningsnivå, sier Toppe