Slik skal de oppdage AI-juks

Noen universiteter tillater bruk av kunstig intelligens (KI). Andre vurderer skjermovervåking.

FUSK: Noen steder regnes det som juks, andre steder er det fullt lov å bruke ChatGPT på eksamen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV2
FUSK: Noen steder regnes det som juks, andre steder er det fullt lov å bruke ChatGPT på eksamen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV2

Roboten ChatGPT har bestått eksamen i medisin ved United States Medical Licensing Exam.

Roboten fungerer ved at den svarer på spørsmålene den blir stilt.

Eksamensperioden er i full gang ved landets høyskoler og universiteter.

Dette er ChatGPT

Vi ba ChatGPT gi en enkel beskrivelse av seg selv med fem til ti setninger. Vi rettet én særskrivingsfeil i svaret og delte det opp i kulepunkter:

  • ChatGPT er en kunstig intelligens-basert tekstgenereringsmodell.
  • Den er trent ved hjelp av en teknikk kalt «maskinlæring» på et stort datamateriale. Dette gjør at den kan generere tekst som ligner på menneskers skriving.
  • Den kan brukes til å generere svar på spørsmål, skrive samtaler eller til å komplettere tekst.
  • ChatGPT er en avansert modell som har evnen til å forstå kontekst og fortsette en samtale.
  • Modellen kan brukes i ulike områder som chatbots, automatisk tekstgenerering, og mer.

Kilde: ChatGPT

TV 2 har spurt de 23 største skolene om hvordan de forholder seg til bruk av roboter på eksamen.

Reglene er forskjellige ved flere av institusjonene.

– Utforsker mulighetene

Under mange eksamener er alle hjelpemidler tiltatt og tilgjengelige.

Det er under disse eksamenene studentene kan finne på og la roboter skrive tekstene deres.

STILLE: Under noen eksamener har man ikke tilgang på internett. Illustrasjonsfoto: Frederik Ringnes / NTB
STILLE: Under noen eksamener har man ikke tilgang på internett. Illustrasjonsfoto: Frederik Ringnes / NTB

Eksamensbesvarelser kontrolleres vanligvis med plagiatkontroll. Da kontrolleres teksten man leverer opp mot tekster som allerede finnes på internett.

ChatGPT skriver nye tekster, og blir derfor ikke oppdaget på plagiatkontroller.

Slik har TV 2 kartlagt robotreglene

TV 2 har stilt de samme fire spørsmålene til 23 av landets største høyere utdanningsinstitusjoner:

  1. Hva er deres retningslinjer for bruk av chatroboter som ChatGPT på eksamener der alle hjelpemidler er tillat?
  2. Det finnes roboter som kan oppdage bruk av roboter. Vil dere/er det aktuelt for dere å bruke slik teknologi?
  3. Ved forbud: Hvordan skal dere håndheve det?
  4. Ved forbud: Har dere oppdaget noen tilfeller i år?

(Flere av institusjonene har ikke besvart TV 2 sin hendvendelse)

De aller fleste høyskolene og universitetene tillater ikke bruk av chatroboter. Det begrunnes med at det ikke er lov å presentere noen andres arbeid som sitt eget.

Andre svarer at de ikke kommer til å forby bruk av kunstig intelligens, men at de heller skal integrere bruken av chatroboter i undervisningen.

Universitetet i Bergen opplyser blant annet at de ikke har noen egne regler for bruk av chatroboter.

– Vi har lagt oss på en linje der vi utforsker mulighetene istedenfor å forby, sier Prorektor ved Universitetet i Bergen, Pinar Heggernes.

Flere av de høyere utdanningsinstitusjonene har ikke svart TV 2 sin henvendelse.

– Begrensede muligheter

Utdanningsstedene som forbyr ChatGPT, har ikke helt samme praksis rundt hvordan forbudet skal håndheves.

Det finnes roboter som kan oppdage bruk av roboter. Foreløpig har ingen av de norske utdanningsinstitusjonene TV 2 har vært i kontakt med tenkt å bruke slik teknologi.

– De er ikke til å stole på og vil ikke holde som dokumentasjon i en eventuell fusksak, mener seniorrådgiver ved Norges idrettshøgskole, Beate Torset.

– Dessuten vil det kunne være brudd på både opphavsrett og personvern å laste inn studentbesvarelser i disse verktøyene.

UMODEN: Ved Norges Idrettshøgskole skal man ikke benytte roboter som oppdager bruk av roboter. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
UMODEN: Ved Norges Idrettshøgskole skal man ikke benytte roboter som oppdager bruk av roboter. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Flere institusjoner mener de ikke kjenner teknologien godt nok enda.

– Vi tror ikke teknologien er moden og avventer utviklingen, skriver studiesjef ved Lovisenberg diakonale høgskole, Heidrun Hole.

Hun minner samtidig om at det er vanskelig å oppdage at en student ikke har skrevet teksten selv.

– Det er også juks om studenter får en annen person til å skrive hjemmeeksamen for seg. Vi har begrensede muligheter til å oppdage det.

Se video:

Tar grep

Ved MF vitenskapelig høyskole har de innført tiltak for å kunne oppdage bruk av roboter.

– Vi forventer at studentene bruker emnelitteratur i besvarelsene. Dette minimerer nytten av AI, skriver studiedirektør Hilde Brekke Møller.

– Vi forventer også at studentene henviser til kilder med oppgitte sidetall. Dette er dagens KI svært svak på.

PENSUM: Oppgavene vil utformes på en annerledes måte. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
PENSUM: Oppgavene vil utformes på en annerledes måte. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Flere av institusjonene skriver også at de vil utforme eksamensoppgavene på en måte der kunstig intelligens ikke kan benyttes alene.

– For eksempel ved at studentene må koble teori til erfaringer fra egen praksis, skriver prorektor ved OsloMet, Silje Fekjær.

Ved Universitetet i Sør-Øst Norge arbeider de med å utvikle et verktøy for skjermovervåking under eksamen.

– Det er ett mulig tiltak som kan bli et godt hjelpemiddel til å oppdage og dokumentere ulovlig bruk av KI under for eksempel eksamen under tilsyn med åpent nett eller ved korte hjemmeeksamener, skriver studiedirektør Vibeke Bredahl.

– Ikke tilstrekkelig bevist

Ved Universitetet i Stavanger ble en student tatt i å bruke ChatGPT i forrige eksamenssesong.

Nå står det i universitetets regelverk at det er lov å bruke roboten ved hjemmeeksamen, men at det ikke er lov å levere tekst «som helt eller delvis er kopiert fra en skriverobot uten å henvise til kilden».

I år har de hatt ett tilfelle hvor det var mistanke om plagiat fra ChatGPT.

FUSK: Ved universitetet i Stavanger skal en student ha innrømmet å ha brukt ChatGPT på en hjemmeeksamen. Foto: Carina Johansen
FUSK: Ved universitetet i Stavanger skal en student ha innrømmet å ha brukt ChatGPT på en hjemmeeksamen. Foto: Carina Johansen

Studenten skal ha erkjent å ha brukt ChatGPT som et hjelpemiddel, men ikke å ha kopiert teksten helt eller delvis inn i sin besvarelse. Det skriver senior kommunikasjonsrådgiver ved Universitetet i Stavanger, Benedicte Pentz.

– Nemnd for studentsaker fant det ikke tilstrekkelig bevist at studenten hadde presentert en annens arbeid som sitt eget.

Se video: