SJØGRESS: NIVA håper planting av ålegress kan øke vegetasjonen i Oslofjorden Foto: Eduardo Infantes
SJØGRESS: NIVA håper planting av ålegress kan øke vegetasjonen i Oslofjorden Foto: Eduardo Infantes

Slik skal de få tilbake livet i Oslofjorden

Flora og fauna forsvinner fra Oslofjorden. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tester nå en ny metode for å få livet tilbake.

Oslofjorden er syk. Der det før var et yrende dyreliv og vegetasjon, er det nå mudder og gjørme. Ni av ti torsker er borte. Blåskjellene er i ferd med å forsvinne helt.

Det er det flere grunner til at fjorden har har blitt slik, forteller Camilla With Fagerli, prosjektleder i NIVA.

– Fiske, utslipp av næringssalter fra kloakk, landbruk og båttrafikk. Fjorden må tåle en ganske stor påkjenning, sier hun til TV 2.

PLANTER: Ålegress flyttes fra friske donorenger til steder i fjorden som ikke lenger har vegetasjon. Foto: Eduardo Infantes
PLANTER: Ålegress flyttes fra friske donorenger til steder i fjorden som ikke lenger har vegetasjon. Foto: Eduardo Infantes

Testprosjekt med ålegress

Norsk institutt for vannforskning tester om planting av ålegress kan hjelpe vegetasjonen på havbunnen i Oslofjorden. Og det er ikke tilfeldig at det er ålegress som er valgt til å plantes.

– Ålegressengene har et høyt biologisk mangfold. Både dyr og andre planter er tilknyttet ålegressengene, opplyser Fagerli.

Prosjektet er finansiert at Oslo kommune og håpet er at ålegresset skal spre seg med røtter og frø og danne enger på havbunnen.

– Vi har gått ut i det vi kaller en donoreng og samlet voksne planter derfra. Også har vi plantet ut gress i to ulike områder her innerst i Oslofjorden, forteller Fagerli.

STRÅ: På rekke og rad står ålegresstråene plantet på bunnen av fjorden. Foto: Eduardo Infantes
STRÅ: På rekke og rad står ålegresstråene plantet på bunnen av fjorden. Foto: Eduardo Infantes

Hjelper fjorden

Tidligere i år skrev TV2 om at livet i Oslofjorden er i ferd med å dø ut. Uten vegetasjon på havbunnen som produserer oksygen, vil nitrogen fra kloakkutslipp ta over. Derfor kan ålegresset gi fjorden noe den sårt trenger.

–På samme måte som planter på land, produserer ålegress oksygen og tar opp klimagasser fra atmosfæren, forteller Fagerli.

Prøveprosjektet med ålegress, som er finansiert av Oslo kommune, skal teste om denne plantingen kan gjenopprette vegetasjon på havbunnen og på den måten gi sted for flere arter å leve.

– Dette er på en måte treplanting på havbunnen?

– Det er jo det det er, sier Fagerli.