INSTA-VENNLIG: Er du lur og smører deg med tolmod, kan du no reise med gratis ferje til Instagram-destinasjonar i Lofoten. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2
INSTA-VENNLIG: Er du lur og smører deg med tolmod, kan du no reise med gratis ferje til Instagram-destinasjonar i Lofoten. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Slik kan du reise med gratis ferje til Lofoten

Regjeringa har sett av 89 millionar kroner for å gjere enkelte ferjesamband gratis. Dette gjere at ein blant anna kan sleppe å betale for ferje til Lofoten.

Frå og med fredag vert fleire ferjestrekningar i Noreg gratis.

Regjeringa kom i revidert statsbudsjett for 2022 med ei ekstra bevilgning på 59 millionar kroner slik at alle ferjesamband i Noreg som hadde færre enn 100 000 reisande i 2019 vert gratis frå 1. juli.

Dette utgjere ein samla pott på 89 millionar kroner som går til gratis ferjesamband.

Det betyr blant anna at du kan spare nokre kroner på ei reise til Lofoten. Dersom ein er litt ekstra lur.

Korleis du kan spare pengar på reisa til Lofoten, kan du lese nederst i saka.

Nordland vert den store vinnaren

Totalt er det 59 ferjesamband som no vert heilt eller delvis gratis å reise over.

Ut av desse ferjesambanda er 57 av dei fylkesvegferjer og 2 riksvegferjer.

Nordland ender som den store vinnaren. Heile 17 ferjesamband i det langstrakte fylket er inkludert i ordninga.

Desse ferjestrekningane vert, grunna den nye ordninga, heilt eller delvis gratis. Passasjertala som er brukt for å avgjere kva samband ein skal sleppe å betale for er alle henta frå 2019.

Årsaka til at det er tre år gamle tal som brukast er at desse passasjertala gjev eit meir korrekt bilete av trafikken på sambanda. Tal frå 2020 og 2021 var i for stor grad påverka av korona.

Men dette medfører også at fleire fylker ikkje vert inkludert i ordninga ettersom dei i 2019 ikkje hadde ferjesamband med under 100 000 reisande i året.

Ferjesamband som vert heilt eller delvis gratis frå 1. juli

Agder:

Abelnes - Andabeløy (alle strekningar)

Innlandet

Tangen - Horn (alle strekningar)

Møre og Romsdal:

Festøya - Hundeidvika (alle strekningar)

Molde - Sekken (alle strekningar)

Småge - Orta - Finnøya - Sandøya - Ona (alle strekningar)

Brattvåg - Dryna - Fjørtofta - Harøya (alle strekningar, utanom anløp til og frå Dryna)

Arasvika - Hennset (alle strekningar)

Larsnes - Åram - Voksa - Kvamsøya (alle strekningar, utanom Larsnes - Årsam tur/retur)

Sæbø - Leknes - Skår (alle strekningar)

Standal - Trandal - Valderøy - Store Kalvøy (alle strekningar)

Nordland

Solfjellsjøen - Vandve (alle strekningar)

Brønnøysund - Sauren/Stortorgnes (alle strekningar)

Søvik - Austbø - Herøy - Brasøy (alle strekningar, utanom Søvik - Herøy tur/retur)

Sandnessjøen - Dønna - Løkta (alle strekningar, utanom Sandnessjøen - Dønna tur/retur)

Stokkvågen - Træna (alle strekningar)

Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund (alle strekningar)

Nesna - Nesnaøyene (alle strekningar)

Ørnes - Vassdalsvik - Meløysund - Bolga - Støtt (alle strekningar)

Sund - Horsdal - Sørarnøy (alle strekningar)

Mosjøen - Hundåla (alle strekningar)

Svolvær - Skrova - Skutvik (alle strekningar)

Digermulen - Finnvik (alle strekningar)

Nordnesøy - Kilboghamn (alle strekningar)

Jektvik - Kilboghamn (alle strekningar)

Horn - Igerøy (alle strekningar)

Igerøy - Tjøtta (alle strekningar)

Tjøtta - Forvik (alle strekningar)

Bodø - Værøy - Røst - Moskenes (alle strekningar, utanom Bodø - Moskenes tur/retur)

Rogaland

Haugesund - Utsira (alle strekningar)

Hjelmeland - Skipavik - Nesvik (alle strekningar, utanom Hjelmeland - Nesvik tur/retur)

Troms og Finnmark

Bellvik - Vengsøy (alle strekningar)

Hansnes - Karlsøy - Vannøy (alle strekningar)

Hansnes - Reinøy (alle strekningar)

Mikkelvik - Bromnes (alle strekningar)

Storstein - Lauksundskaret - Nikkeby (alle strekningar)

Rotsund - Havnnes - Uløybukt (alle strekningar)

Trøndelag

Dypfest - Tarva (alle strekningar)

Garten - Storfosna - Leksa - Værnes (alle strekningar)

Garten - Storfosna (alle strekningar)

Sula - Mausund - Dyrøy (alle strekningar)

Dyrøy - Gjæsingen - Sørburøy - Sauøya - Halten (alle strekningar)

Skei - Gutvik (alle strekningar)

Eidshaug - Gjerdinga (alle strekningar)

Borgan - Ramstadlandet (alle strekningar)

Vestland

Masfjordnes - Duesund (alle strekningar)

Husavik - Sandvikvåg (alle strekningar)

Kinsarvik - Utne (alle strekningar)

Gjermundshavn - Varaldsøy - Årsnes (alle strekningar, utanom Gjermundshavn - Årsnes tur/retur)

Fedje - Sævrøy (alle strekningar)

Jektevik - Nordhuglo - Hodnanes (alle strekningar, utanom Jektevik - Hodanes tur/retur)

Fjelberg - Sydnes - Utbjoa (alle strekningar)

Klokkarvik - Lerøy - Bjelkarøy - Hjellestad (alle strekningar)

Barmen - Barmsund (alle strekningar)

Måløy - Husevågøy - Oldeide (alle strekningar, utanom Måløy-Oldeide tur/retur)

Askvoll - Gjervik - Fure - Værlandet (alle strekningar, utanom Askvoll - Fure tur/retur)

Daløy - Haldorsneset (alle strekningar)

Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella (alle strekningar)

Hisarøy - Mjånes (alle strekningar)

Sjølv om det er Nordland som kjem ut som «vinnaren» og får flest ferjeruter som vert gratis, er det nok mange som ser på Møre og Romsdal som sjølve ferjefylket.

Ein av dei som no er spent på den nye ordninga er kaptein Rune Holstad. Han arbeider til dagen på ferjestrekninga Festøya - Hundeidvika på Sunnmøre og kan no fjerne billettane på ferja.

Ein dag for historiebøkene

Ifølgje Holstad har nettopp dette tiltaket vore diskutert lenge i miljøet. Han trur dette vil medføre til at fleire benytter seg av ferjene.

YNSKJER AUKE: Kaptein Rune Holstad på Hundeidvika - Festøya på Sunnmøre trur gratis ferjer vil føre til fleire passasjerar. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2
YNSKJER AUKE: Kaptein Rune Holstad på Hundeidvika - Festøya på Sunnmøre trur gratis ferjer vil føre til fleire passasjerar. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2

For sambandet han sjølv har ansvaret for, reknar han med at gratis ferje vil føre til fleire passasjerar.

– Det er jo klart at det er historisk at det no vert gratis på enkelte samband i Noreg. For vår del er vi usikre på kor stort utslag det vil gjere, men at vi får ei kraftig auke er vi ganske sikre på, seier han.

Men om dei skal klare å få med seg alle når trafikken auker, so må kapteinens ynskje om å få behalde dagens ferje på strekninga bli innvilga.

– Akkurat no har vi ei ganske stor ferje her, so vi er klare til å ta unna det som kjem so lenge vi får behalde denne ferja vi no har.

IDYLLISKE SUNNMØRE: Ferjesambandet Hundeidvika - Festøya er eit av 59 samband som vert gratis frå i dag. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2
IDYLLISKE SUNNMØRE: Ferjesambandet Hundeidvika - Festøya er eit av 59 samband som vert gratis frå i dag. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2

Eit stykke lenger nord i landet sit kaptein Mats Haugstad.

Han har i tre år arbeidd på trekantsambandet Sund - Horsdal - Sør-Arnøy i Nordland.

Haugstad er ikkje like overbevist om at dei vil oppleve den same auka i vanlige passasjerar som hans kollega på Sunnmøre.

For på trekantsambandet er det ikkje privatpersonar som brukar ferja i størst grad. Det er nemlig industrien.

Dei opplev at majoriteten av hovedtrafikken på sambandet er frå lakseslakteriet som ligg på Sør-Arnøy.

Men han håper likevel at privatpersonar kan la seg freiste.

– Eg frykter ikkje det vert ei vesentlig auke i trafikken når det vert innført gratis ferje. Men skulle det skje, so er det veldig positivt.

SPENT: Kaptein Mats Haugstad på ferjesambandet Sund - Horsdal - Sør-Arnøy fryktar ikkje at ferja kjem til å bli overbelasta av personbilar, men håper nokre let seg lokke. Foto: Robin Jensen / TV 2
SPENT: Kaptein Mats Haugstad på ferjesambandet Sund - Horsdal - Sør-Arnøy fryktar ikkje at ferja kjem til å bli overbelasta av personbilar, men håper nokre let seg lokke. Foto: Robin Jensen / TV 2

Sjølv om billettane no forsvinn frå ruta, so vert ikkje billettørane på ferjesambandet arbeidsledige med det aller første.

– Vi har meir enn nok å gjere. Det vert vel litt meir stuing av bilar, ler billettør og matros Christian Eilertsen.

– Det blir bra med gratis ferjer. Eg trur folk kjem til å bli veldig nøgde med det.

Viktig for næringslivet

Men det er ikkje berre privatpersonar som no kan nyte godt av fleire gratis ferjer i Noreg.

Næringslivet på Sør-Arnøy i Gildeskål kommune jublar over avgjersla.

– Det er heilt fantastisk! For oss vil det vere ei besparing, men også gjere ting enklare.

Det seier John Christian Karlsen. Han er dagleg leiar for turistbedrifta Arnøy Brygge og byggefirmaet Arnøybygg.

Karlsen estimerar at hans selskap vil spare årlege kostnadar på cirka 60.000 kroner på at ferjene no vert gratis. For hans bedrifter gjere det at dei i større grad kan konkurrere mot bedrifter på fastlandet.

– For næringslivet på øyane vil det bety veldig mykje. Ein kan no konkurrere på likare vilkår når vi skal arbeide på fastlandet. Ein som reiser frå fastlandet til øya kan ta seg betalt for reisa. Det kan ein ikkje når ein reiser frå øya til fastlandet.

Men han er ikkje like sikker på at det vil ha like mykje å bety for turistnæringa på Sør-Arnøy med det aller første.

NÆRINGSLIVET JUBLAR: John Christian Karlsen håper gratis ferje kan lokke fleire turister til Sør-Arnøy. Foto: Robin Jensen / TV 2
NÆRINGSLIVET JUBLAR: John Christian Karlsen håper gratis ferje kan lokke fleire turister til Sør-Arnøy. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Om den ferjebilletten har so mykje å seie for at turistane vel å kome til oss, det veit eg ikkje. Men det er jo positivt, seier han.

– Når krigen i Ukraina braut ut mista vi 30 prosent av inntektene våre over natta, ettersom vi har stor pågang av russiske og ukrainske turistar. Vi håper kanskje dette tiltaket kan vere med på å dekke opp noko av det.

Førebur seg på turistboom

Men ein av stadane som no førebur seg på ein auka turistpågang som konsekvens av gratis ferje er Værøy kommune i Nordland.

Værøy er ei øykommune som ligg ikkje so langt unna Lofoten.

Frå Værøy tek det cirka ein time og femten minutt med ferje til Moskenes i Lofoten.

– Vi er veldig nøgde med at vi har fått gratis ferje, men vi er også spent på konsekvensane av dette, seier ordførar Susann Berg Kristiansen frå Høgre.

Ho frykter at det kan oppstå utfordringar for lokalbefolkninga. I verste tilfelle kan ein risikere at innbyggarane vert ståande fast på den andre sida når ferja går.

– Vi opplev allereie i dag at det er stor trafikk ut til øyane. Vi er difor bekymra for at våre eigne øyværingar kan bli ståande att på ferjeleiet. Dette er trass alt vegen vår når vi må utføre naudsynte oppdrag på fastlandet, som til dømes i Bodø.

Slik får du gratis ferje til Lofoten

Ferjeforbindelsen mellom Bodø og Moskenes er ei av landets mest populære strekningar på sommaren. Direkteruta mellom desse to stadene tek cirka tre og ein halv time kvar veg.

Denne turen vil koste deg 754 kroner, dersom du køyrer ein vanleg bil under seks meter. For ein bobil på sju meter må du punge ut 1623 kroner, for billett ein veg.

Kjem du derimot med campingvogn på inntil 19 meter, vil turen over Vestfjorden ende på 2902 kroner utan returbillett.

Strekninga Bodø - Moskenes har over 100.000 reisande i året. På denne ruta fjernar ein ikkje ferjebillettane.

VAKRE MOSKENES: No kan du reise gratis med ferje frå Bodø til Moskenes i Lofoten om du er litt ekstra lur. Foto: Gorm Kallestad / NTB
VAKRE MOSKENES: No kan du reise gratis med ferje frå Bodø til Moskenes i Lofoten om du er litt ekstra lur. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Men det finst håp for å kome seg til Lofoten utan å betale tusenvis av kroner i ferjebillettar. Men det krev at ein smører seg med tolmod.

Ein til to ganger i døgnet legg ferja til kai på Røst og Værøy. Dersom du vel å hoppe av på ei av desse øyane, betaler du ingenting ettersom strekninga vert gratis frå i morgon av.

Dersom du so ventar der før du tek turen vidare til Moskenes frå Røst eller Værøy, er også denne strekninga gratis.

For reisande med god tid eller ferie, er det altså fullt mogleg å spare pengar på ferjeturen til Lofoten.

I tillegg får ein oppleve enno meir av den vakre nordnorske naturen.