Slik kan du reise med gratis ferje til Lofoten

Regjeringa har sett av 89 millionar kroner for å gjere enkelte ferjesamband gratis. Dette gjere at ein blant anna kan sleppe å betale for ferje til Lofoten.

INSTA-VENNLIG: Er du lur og smører deg med tolmod, kan du no reise med gratis ferje til Instagram-destinasjonar i Lofoten. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2
INSTA-VENNLIG: Er du lur og smører deg med tolmod, kan du no reise med gratis ferje til Instagram-destinasjonar i Lofoten. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Frå og med fredag vert fleire ferjestrekningar i Noreg gratis.Regjeringa kom i revidert statsbudsjett for 2022 med ei ekstra bevilgning på 59 millionar kroner slik at alle ferjesamband i Noreg som hadde færre enn 100 000 reisande i 2019 vert gratis frå 1. juli.Dette utgjere ein samla pott på 89 millionar kroner som går til gratis ferjesamband.Det betyr blant anna at du kan spare nokre kroner på ei reise til Lofoten. Dersom ein er litt ekstra lur.