Storstreiken er over:

Slik endte lønnsoppgjøret mellom LO og NHO: – Historisk godt resultat

LO og NHO har kommet til enighet i lønnsoppgjøret.

ENIGE: Partene i storstreiken har kommet til enighet. Foto: Terje Pedersen/NTB
ENIGE: Partene i storstreiken har kommet til enighet. Foto: Terje Pedersen/NTB

LO og NHO bekrefter torsdag ettermiddag i en pressemelding at de har kommet til enighet.

Streiken avsluttes dermed umiddelbart, og folk kan gå tilbake i jobb så snart det lar seg gjøre.

Under pressekonferansen bekrefter partene at lønnsrammen forblir på 5,2 prosent. Det er den samme rammen som lå på bordet mellom partene da det ble streik søndag.

Det gis et generelt lønnstillegg på 7,5 kroner per time.

Lavlønnstillegget på toppen av det generelle tiltaket på 7,5 kroner heves til tre kroner.

En større andel enn normalt – 0,2 prosentpoeng – av lønnsveksten vil nå gis i såkalte sentrale tillegg. Da vil det bli en mindre andel igjen til de lokale oppgjørene enn det som er vanlig.

De lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner mer, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke.

– Aldri skjedd før

– For oss er dette et historisk godt resultat. Det har aldri skjedd i nyere tid at vi har klart å få et bedre kronetillegg en nå. Det hadde aldri vært mulig uten innsatsen og kampviljen vi har sett ute blant de streikende, til de vil jeg si tusen tusen takk for innsatsen, sier LO-leder Peggy Hessen Føsvik til pressen.

Hun sier resultatet vil øke kjøpekraften til de brede gruppene i LO, og sikre et «godt tillegg» til de som tjener minst.

Administrerende direktør i NHO, Ole Eirik Almlid, sier de nå har en akseptabel løsning på bordet, og at mange av deres bedrifter nå er glade for at streiken er over.

– Det ligger på bordet en avtale som gir reallønnsvekst til veldig mange, og det er viktig. På toppen av dette kommer de lokale forhandlingene, som tar hensyn til lønnsevnen til bedriftene. Så dette er et oppgjør mange vil synes er bra, fra både de ansatte og bedriftenes side, sier han.

Slik endte oppgjøret mellom LO og NHO:

Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.

Lavlønnstillegg: 3 kr pr time, dvs. 5850,- kroner i året.

Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kr. pr time, dvs. 7800 kroner

Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg

Oppgjøret omfatter rundt 185 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.

Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn: 544 700 kr. (gjennomsnitt i 2022)

Ramme for oppgjøret: 5,2 % (overheng: 1,4%, tarifftillegg: 2,1%, glidning: 1,7%)

YS (Yrkesorganisasjonens sentralforbund), som også var en del av streiken, opplyste først at de ikke hadde kommet til enighet med NHO. Noen timer senere, torsdag kveld, opplyser YS at de har kommet til enighet i lønnsoppgjøret, og dermed avslutter streiken.

Her får reporteren beskjeden på øret:

Det blir reallønnsvekst for alle LO-medlemmer, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum på vei inn i Riksmeklerens lokaler.

– Storstreiken er over og partene forteller om det på en pressekonferanse torsdag. På vei til Riksmeklerens lokaler sier Eggum at han er fornøyd med løsningen.På spørsmål fra NTB om det nå blir reallønnsvekst for alle, svarer Eggum slik:– Ja, det blir det, men la oss gå inn og ta det formelle først.

Riksmekler Mats Ruland ville ikke bekrefte til NTB om streiken er over.

– Ved enighet er det naturlig at de kommer hit, sier han til NTB.

Ruland bekreftet imidlertid at han torsdag har hatt kontakt på telefon med YS, NHO og LO.

Bakgrunnen for streiken

LOs hovedkrav i forhandlingene var økt reallønnsvekst til sine medlemmer. Dette betyr at lønningene må stige mer enn prisveksten, som er ventet å ligge på 4,9 prosent de neste 12 månedene.

Under meklingen ble det av riksmekleren lagt frem en skisse til lønnsforslaget. Forslaget inneholdt totalt 5,2 prosent i lønnsvekst, altså mer enn den ventede prisstigningen.

Det takket LO nei til, og dermed ble det streik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener nemlig denne skissen ikke ville gitt en lønnsøkning på 5,2 prosent i praksis.

STO I FARE: Utepilsen sto kanskje i fare, men nå er storstreiken – som rammet blant andre Ringnes – over. Foto: Hanna Johre/NTB
STO I FARE: Utepilsen sto kanskje i fare, men nå er storstreiken – som rammet blant andre Ringnes – over. Foto: Hanna Johre/NTB

Rammet bredt

Streiken har vart siden mandag og rammet bredt.

En rekke matprodusenter stengte produksjonen mandag som følge av streiken, blant andre potetgullfabrikken Maarud, godteriprodusenten Nidar og øl- og brusprodusenten Ringnes.

Ansatte i disse selskapene kan nå imidlertid møte på jobb igjen fredag.

Dette betyr begrepene:

Mellomoppgjør: I et hovedoppgjør forhandles det om alt som står i tariffavtalen i tillegg til lønn, som for eksempel arbeidstid og ferie. I et mellomoppgjør forhandles det kun om lønn

Reallønnsvekst: Dette er lønnsveksten etter prisstigningen en trukket fra. I løpet av de neste 12 månedene det ventet at prisene skal stige med 4,9 prosent.

Kjøpekraft: Dette er nettoinntekten man har igjen etter fratrekk av skatter og prisstigning. Utviklingen av kjøpekraften påvirkes av mange faktorer. Deriblant lønn, priser, skatt og avgifter, overføringer, inflasjon og renteutvikling.

Sentrale og lokale forhandlinger: De sentrale forhandlingene foregår først. Her kan det bli streik eller lockout hvis partene ikke kommer fram til enighet.

De lokale forhandlingene gjennomføres etterpå. Disse skal ta utgangspunkt i bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Mandag ble også en rekke ferjeavganger innstilt. Eksperter TV 2 har snakket med, mener LO har gjort et nøye utvalg i hvilke bedrifter som skulle tas ut i streiken.

– Jeg tror LO og YS har lært fra tidligere streiker at man må være veldig nøye med hvem man tar ut i streik, sier arbeidslivsforsker Kristine Nergaard i Fafo til TV 2.

Nergaard omtaler streiken som stor, i og med at den har rammet mange bedrifter i mange ulike bransjer.

Hennes kollega Åsmund Arup Seip er enig med sin Fafo-kollega.

– Streiken er stor, og blir betydelig i samfunnet. For LO er det viktig å få markert streiken, og legge et stort økonomisk press på arbeidsgiver. Selv betaler de ut millioner av kroner i streikestøtte hver dag, i tillegg har arbeidsgiver et stort tap, sa forskeren til TV 2 rett før det ble enighet mellom partene.

Vekter forteller åpenhjertig om hvorfor han synes streiken er viktig: