Slik dokumenterer Tommy at landet bryt lova: – Eg ville nok blitt arrestert

Tommy Olsen blir flittig brukt som informasjonskjelde hos dei største mediehusa i verda. Men i Hellas er førskulelæraren under etterforsking for menneskesmugling og spionasje.

Med hjelp frå Tommy Olsen kunne den store tyske avisa Der Spiegel avsløre i juni 2020 korleis greske myndigheiter bryt menneskerettar og europeiske lovar.Olsen jobbar til dagleg som føreskulelærar i Tromsø. Resten av døgnet sjonglerer han rolla som familiefar og rolla som ein slags redningsmann over den krypterte ko

Mer innhold fra TV 2