Ekspertenes beste sparetips:

Slik bør du investere pengene dine i 2024

Vil du få fart på sparingen inn i det nye året, har økonomene noen klare råd til deg.

SPAREGREP: I en økonomisk tid preget av svak krone, høye renter og inflasjon har økonomene noen klare råd til hvor sparepengene bør settes. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2
SPAREGREP: I en økonomisk tid preget av svak krone, høye renter og inflasjon har økonomene noen klare råd til hvor sparepengene bør settes. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

De siste årene har tunge begreper som inflasjon, styringsrente og kronekurs blitt en del av dagligtalen.

For med skyhøy prisvekst, 14 rentehevinger og historisk svak krone har de aller fleste av oss fått mindre å rutte med.

Men hva bør du gjøre dersom du har litt ekstra penger å avse inn i det nye året? 

TV 2 har spurt ekspertene, som har klare anbefalinger – og advarsler.

Fond eller sparekonto?

Om du burde sette sparepengene dine på en sparekonto, eller investere de i fond, er helt avhengig av tidshorisonten du har på sparingen. 

Det er i hvert fall beskjeden fra økonomene. 

PS: Se full oversikt over de ulike sparemulighetene lenger ned i saken. 

– Planlegger du å bruke pengene til å kjøpe bolig, eller andre ting, om ett år eller to, vil jeg anbefale bankinnskudd eller rentefond, sier investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss.

INVESTERINGSDIREKØR: Robert Næss i Nordea. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
INVESTERINGSDIREKØR: Robert Næss i Nordea. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Er du derimot helt sikker på at du ikke trenger pengene på ett år, kan du få noe bedre rente ved å binde pengene i ett år. 

– I dag ligger slike innskudd på like over fem prosent, sier Næss. 

Har du en sparehorisont på flere år, gjerne rundt fem år eller mer, er det lurt å investere dem i et aksjefond. 

– Da kan det være greit å plassere tre fjerdedeler i et globalt fond og en fjerdedel i et norsk aksjefond, sier han. 

Men det er også noen fond du bør være svært skeptisk til. 

– Holder meg unna 

Får du tilbud om investeringer som gir en avkastning på godt over ti prosent i året bør alarmklokkene ringe, mener Næss. 

– Krypto har for eksempel gitt fantastisk avkastning i noen perioder, og i andre perioder har man tapt mye. Jeg holder meg helt unna det da jeg ikke forstår hvorfor verdiene skal stige over tid. 

Dersom du velger å spare i aksjefond, vil sjefstrateg i Handelsbanken  Halfdan Grangård, anbefale et globalt indeksfond uten valutasikring. 

– Det vil si at verdien på sparepengene vil svinge med kronekursen. Det kan i utgangspunktet høres risikabelt ut, men over lang tid vil kronen gjerne svekke seg i svake perioder for aksjemarkedene. 

– Det vil si at en global aksjeinvestering faller mindre i verdi når det er ruskevær i finansmarkedene, dersom en ikke betaler ekstra for å sikre valutakursen. Vinn-vinn, sier Grangård. 

Sparemuligheter:

Sparekonto En sparekonto har en noe høyere rente enn brukskontoen. Denne er gunstig for kortsiktige sparemål.

Fastrenteinnskudd er en konto hvor du binder pengene og sparerenta i en avtalt periode, ofte 6 eller 12 måneder.

BSU er en spareform til bolig for deg som er under 34 år. Du kan spare inntil 27 500 kroner i året, og få skattefradrag.

Rentefond er fond med lav risiko. Rentefond investerer i rentepapirer som sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd. Ved å investere i et slikt fond oppnår du som regel bedre rentebetingelser enn privatpersoner klarer å oppnå på egen hånd og er dermed et godt alternativ til en høyrentekonto. Det er gratis å opprette, men man må skatte av gevinsten.

Aksjefond er et fond der minst 80 % av pengene er plassert i aksjer. Et aksjefond har eierandeler i mange bedrifter, som gjør at risikoen spres. Ved å investere i et aksjefond får du delta i aksjemarkedet, uten å måtte velge enkeltaksjene selv. Verdien på et aksjefond vil svinge, og derfor anbefaler mange økonomer en spareperiode på minst fem år.

Du kan ta ut pengene fra aksjefondet når du selv ønsker. Har du hatt positiv avkastning i fondet ditt, må du skatte av overskuddet når du tar pengene ut.

Kombinasjonsfond består av både rentefond og aksjefond.

Aksjer er en eierandel i et aksjeselskap. Det betyr at når du kjøper en aksje, blir du medeier av det selskapet du investerer i. Å investere i en aksje har høyere risiko enn å investere i et aksjefond, som har verdier i flere selskaper.

IPS er sparing i fond til pensjon hvor du får utsatt skatt for det beløpet du sparer. Du kan spare inntil 15.000 kroner i året fra fylte 18 år til 75 år. Pengene er bundet frem til du er 62 år. Ved en skilsmisse holdes dette produktet utenfor en fellesdeling.

Kilde: DNB, SpareBank 1, Skatteetaten og Nordea.

Med dyrere boliglån og høyere renter, øker også innskuddsrentene til bankene. 

Da kan det være gunstig å sette pengene på en konto med god rente, tenker kanskje du?

Det er ikke nødvendigvis så sikkert, ifølge Grangård. 

– Et viktig formål med sparingen er å opprettholde og øke kjøpekraften til spareren. Hvis renten på sparekontoen er tre prosent, og inflasjonen fire prosent, taper du kjøpekraft. 

– Sparealternativer med en fast rente bør altså også vurderes opp mot inflasjonen og hvilken utvikling man kan forvente i kjøpekraften, slår Grangård fast. 

Nedbetale gjeld eller spare?

Det første rådet fra spareekspertene er å kvitte seg med smålån og dyre kreditt- eller billån. 

Har du penger utover det, er det ikke en selvfølge at det lønner seg å sette pengene på en sparekonto eller i et aksjefond. 

Et godt sparealternativ kan nemlig være å nedbetale litt ekstra på boliglånet i måneden. 

Ifølge ekspertene kan det gi god og sikker avkastning, nå som vi har et relativt høyt rentenivå.

Men da er det særlig én faktor du må være obs på, ifølge spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet. 

ØKONOM: Bjørn Erik Sættem i Nordnet. Foto: Nordnet
ØKONOM: Bjørn Erik Sættem i Nordnet. Foto: Nordnet

– Du må vurdere renten på lånet ditt. Hvis renten på lånet er høyere enn den forventede langsiktige avkastningen på dine investeringer, bør du normalt prioritere nedbetaling av lånet, sier han.

Hvis lånerenten er lav og du har mulighet til å oppnå en høyere avkastning på dine investeringer, kan det være mer gunstig å fryse låneavdragene og spare mer i aksjefond, ifølge Sættem. 

– Dette gjelder spesielt hvis du har en lengre tidshorisont og tåler risikoen forbundet med investeringene. 

Selv har ikke Sættem betalt avdrag på boliglånet på 25 år.

Valget begrunner han med at han har høy risikovilje, investeringserfaring og solid økonomi. 

– Å droppe låneavdragene for å investere i trygge rentefond, er uklokt. Her vil forventet avkastning normalt være lavere enn boliglånsrente. 

– Dumt å betale mer enn du må

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, minner om at man kan spare mye penger ved å bytte bank og forsikringer. 

– Nå har vi den høyeste renta på 15 år. Da er det dumt å betale mer på renta enn du må, sier hun til TV 2. 

NYTTÅRSFORSETT: Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, oppfordrer alle til å gjennomgå avtalene sine med banken og forsikringsselskapet på nyåret. Foto: Fride Sørensen
NYTTÅRSFORSETT: Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, oppfordrer alle til å gjennomgå avtalene sine med banken og forsikringsselskapet på nyåret. Foto: Fride Sørensen

Blyverket foreslår et nyttårsforsett alle bør benytte seg av:

– Sett deg ned og gå gjennom avtalene du har med banken og forsikringsselskapet. Hvis du har et boliglån på tre millioner kroner, sparer du 15 000 kroner i året på en renteforbedring på 0,5 prosent. Det er mye penger for de fleste av oss. 

– Bruk forbrukermakten din, ta kontakt og krev bedre betingelser. Får du negativt svar, bør du vurdere å bytte, sier hun.