«Rentekutt-lotto»:

Slik blir det rente­­­­­kutt i mars

Sjeføkonomen mener sju tall må prikkes inn for at vi skal få et tidlig rentekutt.

RENTEKUTT-LOTTO: Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen, spiller «lotto» før neste rentemøte. Kan han få syv rette? Foto: Kristian Myhre / TV 2
RENTEKUTT-LOTTO: Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen, spiller «lotto» før neste rentemøte. Kan han få syv rette? Foto: Kristian Myhre / TV 2

Nå i februar vil mange av oss merke effekten av det siste, bitre rentehoppet som kom før jul. 

Styringsrenten på 4,5 prosent gjør et vondt innhogg i privatøkonomien vår og påvirker særlig de som har boliglån. 

Mange økonomer er sikre på at rentetoppen er nådd. Men de lærde strides om når rentepila faktisk begynner å peke nedover igjen.

Før sommeren? Etter sommeren? Norges Bank selv sier renten blir den samme «en god stund framover». 

FØLG MED: Knudsen er opptatt av tall. Spesielt sju tall vil han du skal følge med på framover. Foto: Kristian Myhre / TV 2
FØLG MED: Knudsen er opptatt av tall. Spesielt sju tall vil han du skal følge med på framover. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Rentekutt-lotto

Men første rentekutt kan komme tidligere enn vi skulle tro. 

Hvis sju helt spesielle tall skulle prikkes inn de neste månedene, kan det første kuttet komme allerede under rentemøtet i mars. 

Det mener sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank. Han har invitert TV 2, og deg, til en liten øvelse han kaller «rentekutt-lotto». 

I denne øvelsen sitter vi med en klassisk lottokupong. Der har vi satset på sju tall som må inntreffe for at vi skal få den store gevinsten. 

Dette er Kyrre Knudsens «rentekutt-lottokupong»

1 Inflasjon på 4 prosent (kjerneinflasjon på 5 prosent)
2 Arbeidsledighet over 5 prosent
3 TBU anslår inflasjon på under 4 prosent
4 USA setter ned renten i mars
5 Inflasjonen i USA går under 2,3 prosent
6 Oljeinvesteringene i 2024 anslås fortsatt på rundt 232 mrd. kroner
7 En euro koster under 11 kroner

1. Prisveksten synker

Nå på fredag kommer en oppdatert konsumprisindeks. 

Den sier hvor mye prisene på varer og tjenester har steget det siste året. Prisvekst kalles også inflasjon. 

På kupongen vår har Knudsen skrevet inn en inflasjon på 4 prosent og kjerneinflasjon på 5 prosent. 

– Inflasjonstallet i Norge er det aller viktigste tallet, og det kommer to oppdateringer før rentemøtet i mars. Jeg tror vi må se en tydelig nedgang begge gangene, og en del mer enn det som allerede er i Norges Banks anslag, sier han. 

Ved siste oppdatering var inflasjonen på 4,8 prosent, og kjerneinflasjonen på 5,5 prosent. 

SKRIVER NED: Knudsen mener inflasjonstallet er det aller viktigste å ha på kupongen. Foto: Kristian Myhre / TV 2
SKRIVER NED: Knudsen mener inflasjonstallet er det aller viktigste å ha på kupongen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

2. Arbeidsledigheten øker

På kupongens andre rekke skriver Knudsen at arbeidsledigheten øker videre. 

Arbeidsledigheten i Norge økte til 2,1 prosent i januar.

Knudsen tipper at tallet holder seg over 2 prosent innen rentemøtet. 

– Skulle den komme mye opp, så vil det øke sjansen for rentekutt, sier han. 

3. TBU anslår lavere prisvekst

Nå i februar skal partene i arbeidslivet forhandle om lønnsoppgjøret. 

Før forhandlingene kommer flere anslag fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjør (TBU). 

Utvalget består av både LO og NHO. Sammen danner de en felles forståelse av hvordan situasjonen i norsk økonomi er.

På kupongens tredje rekke tipper Knudsen at TBU anslår at prisveksten i Norge blir under 4 prosent i 2024. 

– Dette kan bidra til at Norges Bank reduserer sitt anslag på lønnsvekst i 2024. Det er nå er 5,0 prosent. 

4. USA setter ned renten

På kupongens fjerde rekke tipper Knudsen på at Den amerikanske sentralbanken setter ned sin styringsrente på rentemøtet 20. mars.

Den har nå et intervall på 5,25–5,50 prosent.

5. Lavere inflasjon i USA

På den neste rekken ser Knudsen også til «Uniten».

Han tipper på at prisveksten synker også der, til under 2,3 prosent (fra 2,5). Kjerneinflasjonen skal under 2,5 prosent (fra 2,9). 

KUPPONG: Knudsen fyller ut lottokupongen med flere amerikanske tall. Foto: Kristian Myhre / TV 2
KUPPONG: Knudsen fyller ut lottokupongen med flere amerikanske tall. Foto: Kristian Myhre / TV 2

6. Stabile oljeinvesteringer 

I fjor høst anslo SSB at oljeselskaper vil investere 232 milliarder på rørtransport og utvinning av olje og gass i 2024.

På kupongens sjette rekke tipper Knudsen på at disse tallene ikke blir ytterligere oppjustert når et nytt anslag legges fram neste uke. 

– Det må være det samme som nå. Det viktigste er at det ikke blir nok en tydelig oppjustering, sier han. 

OLJE: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte offshoreplattformen Sleipner høsten i 2022. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
OLJE: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte offshoreplattformen Sleipner høsten i 2022. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

7. Kronekursen styrker seg

Knudsen ser også utenlands på kupongens siste rekke. 

Han skriver ned at kronekursen styrker seg mot euroen. En euro må koste under 11 kroner.

I dag koster en euro 11,3 kroner. 

VALUTA: Euroen er fortsatt sterk. Den må ned for at vi skal få lotto. Foto: Terje Pedersen
VALUTA: Euroen er fortsatt sterk. Den må ned for at vi skal få lotto. Foto: Terje Pedersen

– Dette er en påminnelse om hvor viktig verden der ute er for den norske renten, sier Knudsen. 

Han mener kronekursen, importert inflasjon og rente, samt oljepris- og investeringer har uvanlig stor betydning nå. 

– Og alt dette avgjøres av utlandet, sier Knudsen. 

– Lite sannsynlig 

Ola Grytten, professor i økonomisk historie, har sett Knudsens «lottokupong». 

– Det gir et forenklet bilde av virkeligheten, som kan bidra til å forklare hvordan ting foregår, sier han. 

Grytten mener det er lite sannsynlig at alle disse punktene skal treffe før neste rentemøte.

Samtidig er det ikke gitt at tallene prikkes inn for at Norges Bank setter ned renten. 

– Nå er det selvfølgelig ikke slik at Norges Bank setter renten på den måten, og det kan være nok at noen av disse variablene er godt innenfor for at de skal sette den ned, sier Grytten.

EKSPERT: Ola Honningdal Grytten, professor i økonomisk historie ved NHH i Bergen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2
EKSPERT: Ola Honningdal Grytten, professor i økonomisk historie ved NHH i Bergen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Han mener likevel vi ikke bør regne med at rentekuttet kommer så tidlig. 

– Det er ikke umulig at renten begynner sin nedtur allerede i mars, men per i dag så holder jeg det som lite sannsynlig og vil tro at noe spesielt må til for at det skal skje, sier Grytten. 

– Viser hvor lite som skal til

Knudsen understreker at denne lottokupongen er et tenkt scenario. 

Han er faktisk hakket mer pessimistisk i virkeligheten, og tror ikke Norges Bank setter ned renten før tidligst i juni. 

– Men tallene illustrerer hvor lite som skal til før et tidligere rentekutt er aktuelt. Denne måten å tenke på er faktisk ganske nært Norges Banks egen modell, som kalles renteregnskap, sier Knudsen. 

TALLGLAD: Det er kanskje ikke dette Norges Bank gjør før rentemøtet. Men de er opptatt av tallene, mener Knudsen. Foto: Kristian Myhre / TV 2
TALLGLAD: Det er kanskje ikke dette Norges Bank gjør før rentemøtet. Men de er opptatt av tallene, mener Knudsen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Knudsen mener inflasjonstallene her hjemme er den aller viktigste faktoren som påvirker rentekutt.

Det er Grytten enig i. 

– Norges Bank har antydet rentekutt tidlig høst, men etter at SSB nylig kom med lavere inflasjonsforventninger peker det i retning av noe tidligere rentenedgang. Derfor er det spennende å se hva som skjer de første månedene.

Og nye inflasjonstall kommer allerede på fredag.