STRØMSTØTTE: Regjeringen forlenger strømstøtteordningen ut 2024, og det innføres en ny, timebasert beregning for støtten. Foto: Fredrik Varfjell / NTB
STRØMSTØTTE: Regjeringen forlenger strømstøtteordningen ut 2024, og det innføres en ny, timebasert beregning for støtten. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Slik blir den nye strømstøtten

Regjeringen foreslår flere endringer i strømstøtten for å gjøre ordningen mer treffsikker. Ett grep kommer imidlertid ikke før til høsten.

Regjeringen forlenger strømstøtten ut 2024 og varsler flere endringer i ordningen.

– Tiltakene vi presenterer i dag skal gi folk trygghet om at fellesskapet kommer til å fortsette å stille opp i en tid med energikrise og høye strømpriser, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse onsdag kveld.

Sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) presenterte han regjeringens nye strømstøtteordning.

PRESSEKONFERANSE: Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland under onsdag kvelds pressekonferanse om strømtiltak. Foto: Fredrik Varfjell / NTB
PRESSEKONFERANSE: Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland under onsdag kvelds pressekonferanse om strømtiltak. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Flere endringer

Regjeringen foreslår at utbetalingen av strømstøtte skal basere seg på strømprisen time for time. Samt at støttegraden økes til 90 prosent over 70 øre hele året.

– Å beregne strømstøtten for hver time, gjør at du får strømstøtte for det strømmen faktisk koster den timen du bruker den, sier Støre.

Regjeringen har endret strømstøtten er rekke ganger siden den ble innført i desember 2021. Grunnprinsippet forblir det samme etter dagens endringer:

  • Strømstøtteordningen forlenges ut 2024.
  • Innslagspunktet i støtteordningen blir den samme som i dag, 70 øre per kilowattime.
  • I dag blir forbrukerne kompensert på grunnlag av en månedlig gjennomsnittspris. Nå blir det en kompensasjon time for time. Denne ordningen vil ikke bli innført før til høsten, trolig fra 1. september.
  • Strømstøtten blir satt til 90 prosent støtte over 70 øre hele året. I dag er støtten 80 prosent over 70 øre i sommermånedene. Moms kommer i tillegg.

Dette systemet er komplisert å innføre, og det vil derfor først komme på plass fra 1. september.

Les også: Venstre om ny strømstøtte: – Bare brannslukking

Endrer strømstøtteordningen:

– Mer treffsikker

Støre sier endringene gjør en god ordning bedre og mer treffsikker.

– Dette skal gi folk trygghet om at fellesskapet kommer til å fortsette å ta en betydelig del av strømregningen i en tid med energikrise og høye, svingende strømpriser, sier Støre.

Økningen til 90 prosent og forlengelsen ut 2024 vil også gjelde for strømstøtteordningene for landbruk, kultur og frivilligheten.

Dette er endringene i strømstøtten:

Overgang til time-for-time-beregning:
De siste månedene har det vært prissvingninger mellom ulike dager og uker, som har påvirket månedlig gjennomsnittspris og nivået på strømstøtten. Strømstøtten vil nå følge timesprisen på strøm og slår inn om prisen overstiger 70 øre per kWh. Det betyr at strømstøtten vil reflektere forbruket enda tettere og beskytte forbrukerne mot høye timespriser.

Nye forventninger til strømsalgselskapene:
For å sikre at forbrukerne får vite hva de faktisk skal betale, utfordrer regjeringen nå strømselskapene til å vise hva strømprisen er time for time, inkludert strømstøtten. Regjeringen vil om nødvendig stille krav om at denne informasjonen framkommer i strømsalgsselskapenes kommunikasjon med kundene.

Endring til 90 prosent hele året:
Tidligere har dekningsgraden i strømstøtten variert noe i løpet av året. Nå blir støttegraden på 90 prosent gjennom hele året og ikke bare i vintermånedene. Det gir mer strømstøtte til alle forbrukere.

Forlenging av strømstøtteordningen ut 2024:
Regjeringen har sagt at strømstøtten skal vare så lenge prisene er ekstraordinært høye, og støtteordningen blir nå forlenget til å gjelde ut 2024.

Landbruk og frivillighet:
Den eksisterende strømstøtteordningen for landbruket forlenges ut 2024. Strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner følger kompensasjonsgraden for husholdninger og videreføres ut 2024.

Private nett:
Private nett uten krav til konsesjon, ofte kjent som grendenett, blir nå inkludert i strømstøtteordningen. Strømstøtten vil da utbetales til den kunden som er registrert på målepunktet som er tilknyttet nettselskapet.

Endringer i fastprisregimet for næringslivet:
Regjeringen ønsker å legge til rette for fastprisavtaler med variabelt forbruk, slik at det ikke må avtales på forhånd hvor mye strøm kundene skal kjøpe til fastpris og når. Regjeringen foreslår også at industribedrifter som tidligere kun har kunnet inngå industrikraftavtaler på 7 år eller lenger, skal ha mulighet til å inngå fastprisavtaler med varighet ned til tre år.

Husholdningskunder av nærvarmeanlegg:
Regjeringen vil etablere en søknadsbasert strømstønadsordning for husholdningskunder av fjernvarmeanlegg uten konsesjon (ofte kalt nærvarmeanlegg) som baserer seg på strøm. Det vil sikre strømstøtte til en gruppe husholdninger som har falt utenfor strømstønadsordningen.

Ekspertutvalg:
Regjeringen nedsetter et ekspertutvalg som skal vurdere dagens system for å fastsette strømprisen. Utvalget skal vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser. Utvalget skal ledes av administrerende direktør Inge Gran i Sintef Energi og skal levere rapport til regjeringen innen 15. oktober.

Kilde: Regjeringen.no

Det jobbes også med en ordning som gjør at husholdninger i private strømnett blir inkludert, og dette forslaget sendes ut på høring.

– Med grepene vi tar i dag blir ordningen mer relevant, og det blir enklere for den enkelte husholdning å vite hva den til enhver tid gjeldende strømprisen er, sier olje- og energiminister Aasland.

Han legger til at folk skal vite at staten stiller opp så lenge strømprisene er ekstraordinært høye.

– Et mål for regjeringen å ha mer forutsigbare og stabile strømregninger, sier finansminister Vedum.

SER PÅ SYSTEMENDRINGER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier regjeringen skal se på ulike systemendringer som kan påvirke prisfastsettelsen over tid. Foto: Fredrik Varfjell / NTB
SER PÅ SYSTEMENDRINGER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier regjeringen skal se på ulike systemendringer som kan påvirke prisfastsettelsen over tid. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Oppretter ekspertutvalg

Regjeringen oppretter også et ekspertutvalg som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm.

– Europa har lagt bak seg et ekstraordinært år med høye og svingende kraftpriser, som følge av Russlands militære invasjon av Ukraina. Dette har også bidratt til økte strømpriser i Norge, sier Støre.

– Derfor nedsetter vi nå et ekspertutvalg som skal se på fordeler og ulemper ved dagens prinsipper for prisfastsettelse på strøm.

Utvalget skal levere sin sluttrapport til Olje- og energidepartementet innen 15. oktober 2023, og ledes av administrerende direktør Inge Gran i Sintef Energi.

Vedum sier regjeringen skal se på ulike systemendringer som kan påvirke prisfastsettelsen over tid.

– Det som skal vurderes er blant annet et eget prisområde for utenlandskablene, differensiering av spotmarkeder i henholdsvis innenlands forbruk og kraftutveksling, virkemidler for å begrense eksporten når fyllingsgraden i flerårsmagasinene avviker fra median fyllingsgrad og ulike typer avgift for krafttransport, sier han.

Utvalget opprettes basert på en enighet mellom regjeringspartiene og SV i Stortinget.