Slik blir den nye koronahverdagen

Etter 562 dager med strenge tiltak, tok vi tilbake den normale hverdagen lørdag. Hva nå?

Det er ikke lenger begrensninger på hvor mange vi kan være sammen med eller hvor nær vi kan være andre. Serveringsbransjen kan drive med full kapasitet og det blir lettere å reise.Selv om majoriteten av koronatiltakene har blitt opphevet og vi kan leve i en tilnærmet normal hverdag, er helsetoppene opptatt av å formidle at pandemien ikke er over. Det er fortsatt råd og regler som du bør forholde deg til.- Vi kan feire at vi har fjernet en del reguleringer fra lovverket, men viru