FRYKTER KONSEKVENSENE: – Å videreføre streiken nå vil være å gamble med veldig mange barns psykiske helse, mener Charlotte Lundgren i Rådet for psykisk helse. Foto: Aage Aune / TV 2
FRYKTER KONSEKVENSENE: – Å videreføre streiken nå vil være å gamble med veldig mange barns psykiske helse, mener Charlotte Lundgren i Rådet for psykisk helse. Foto: Aage Aune / TV 2
Lærerstreiken:

Slår tilbake mot krav: – Nå er det plutselig vårt ansvar

Rådet for psykisk helse krever tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken. Lærer Kathrine Nyborg Johansen har fått nok av å bli ansvarliggjort for barn og unges psykiske helse.

Kathrine Nyborg Johansen har jobbet som lærer i Tromsø i åtte år. Hun jobber på Tromstun skole og har vært fast bestemt på å jobbe der hele livet – frem til nå.

– Lærerrollen skal inneholde mer og mer. Vi har ansvar for at eleven trives sosialt, samtidig som vi skal lage god undervisning og sørge for at alle lærer det de skal.

– Nå er det plutselig vårt ansvar at barn og unge blir psykisk syke også, sier Johansen.

FORTVILER: Lærer Kathrine Nyborg Johansen fortviler over situasjonen. Foto: Privat
FORTVILER: Lærer Kathrine Nyborg Johansen fortviler over situasjonen. Foto: Privat

Johansen påpeker at hun og andre kontaktlærere er ansvarlig for elevene – alle med ulike behov.

– Det går rett og slett ikke opp, og nå er det nok.

– Tragisk

Rådet for psykisk helse mener en videreføring av streiken vil være å gamble med mange barns psykiske helse.

Streiken ble for alvor trappet opp etter sommeren og har allerede blitt den lengste lærerstreiken vi har hatt i Norge.

Mandag var totalt 8200 lærere tatt ut.

Johansen forteller at det har vært noen tøffe uker som lærer i streik.

PÅVIRKES: Elevene påvirkes av streiken. Rådet for psykisk helse frykter konsekvensene og krever tvungen lønnsnemd. Foto: Berit Roald/NTB
PÅVIRKES: Elevene påvirkes av streiken. Rådet for psykisk helse frykter konsekvensene og krever tvungen lønnsnemd. Foto: Berit Roald/NTB

– Det er kjempevanskelig. Det oppleves som at arbeidsgiver (KS) ikke forstår hva vi holder på med. I tillegg har det vært enormt med skjebnehistorier i media om hvordan dette påvirker elevene.

– Det blir for dumt å tro at lærerne ikke vet at elevene påvirkes av nedstengte skoler. Vi er de som vet best hva barn og unge står i, og vi streiker for at barna skal få en bedre skole med nok lærere og voksne til å se dem. Det er mange som sliter og sitter isolert hjemme med tankene sine, og det er alvorlig.

I en kronikk publisert av ITromsø, skriver Johansen følgende:

«Kan noen fortelle meg hvor støtteapparatet til alle disse barna er blitt av? Har vi voksne i dette samfunnet virkelig stilt oss i en slik posisjon at vi tror at en (kanskje) utdannet norsklærer skal kunne klare å håndtere autisme, spiseforstyrrelser, søvnvansker, depresjon og sosial angst på en god måte til hverdags?»

«Det er tragisk, men sant at nettopp denne forventningen stilles til en helt ordinær lærer.»

HISTORISK: Den pågående lærerstreiken er den lengste vi har hatt i Norge. Foto: Gorm Kallestad/NTB
HISTORISK: Den pågående lærerstreiken er den lengste vi har hatt i Norge. Foto: Gorm Kallestad/NTB

– Får kjeft

Til TV 2 sier hun at det føles som at ingen forstår eller er villige til å ta ansvar for å løse denne konflikten.

– Vi får egentlig kjeft for innsatsen vi har gjort under pandemien. Den psykiske helsen til unge er på bunn, og nå er det plutselig lærernes jobb å rette på det.

Hun mener politikerne må komme på banen for å løse konflikten.

SIER OPP: Lærer Kathrine Nyborg Johansen sier hun kanskje leverer oppsigelse dersom det blir tvungen lønnsnemd. Foto: Gorm Kallestad/NTB
SIER OPP: Lærer Kathrine Nyborg Johansen sier hun kanskje leverer oppsigelse dersom det blir tvungen lønnsnemd. Foto: Gorm Kallestad/NTB

– Det må komme en god løsning på bordet snart. Blir streiken avblåst får elevene kanskje gå på skolen igjen, men det er ikke en god løsning for norsk skole og alle problemene den står i.

– Blir det tvungen lønnsnemnd kan det være jeg kommer jeg til å si opp, og det tror jeg flere kommer til å gjøre. Mange av oss har mistet motet allerede. Med tvungen lønnsnemd forsvinner håpet, også.

Krever tvungen lønnsnemnd

En av dem som stiller krav om tvungen lønnsnemnd er Charlotte Lundgren, spesialrådgiver i Rådet for psykisk helse.

– Jeg mener at tvungen lønnsnemnd må på plass, og situasjonen må løses. Myndighetene må ta ansvar, og kan ikke gamble med barnas psykiske helse på denne måten, sier Lundgren til TV 2.

KRAV: Charlotte Lundgren i Rådet for psykisk helse stiller krav om tvungen lønnsnemd. Foto: Gorm Røseth / TV 2
KRAV: Charlotte Lundgren i Rådet for psykisk helse stiller krav om tvungen lønnsnemd. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Hun mener flere faktorer nå vil forsvare innblanding i konflikten.

– Streiken har vart over tid, den rammer veldig mange, og vi er i en unntakstilstand i Norge på grunn av koronasituasjonen og nedstengningen.

Det er mange nå som sliter med å komme tilbake, og er på bristepunktet, sier Lundgren.

– Å videreføre streiken nå vil være å gamble med veldig mange barns psykiske helse, mener hun.

Derfor blir de ikke enige, se video:

– Stenger seg inne

Lundgren forteller at Rådet for psykisk helse kontaktes av mange som nå sliter ekstra mye psykisk.

– Vi får veldig mange sånne typer henvendelser. Fortvilte foreldre på bristepunktet som ser barna sine stenger seg inne, nå uten rammer og struktur.

– Utdanningsforbundet sier de gir dispensasjon til spesialundervisning. Er ikke det godt nok?

– Selvfølgelig er det fint hvis de får til det, og det er en beroligende faktor, men her er det også veldig mange barn i risiko som ikke normalt ville vært i risiko.

– Alvorlig

Kristin Alsos, som er forsker ved forskningsorganisasjonen Fafo, viser til at det er to gruppers rettigheter som står mot hverandre i streiken.

– For elevene som ikke får gått på skole, er dette alvorlig. Noen av dem har ikke gått på skole i det hele tatt dette året. Samtidig er det viktig at lærerne får bruke sin streikerett, når de ser at behovet er der, sier hun.

FORSKER: Kristin Alsos i Fafo sier det ville blitt tvungen lønnsnemd i en normalsituasjon. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2
FORSKER: Kristin Alsos i Fafo sier det ville blitt tvungen lønnsnemd i en normalsituasjon. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Ifølge forskeren ser konflikten veldig fastlåst ut, spesielt mellom Utdanningsforbundet og KS.

– Det ser ut som at det litt mer bevegelse mellom de mindre forbundene. En mulig utvikling er at det blir en avtale mellom dem, mens Utdanningsforbundet fortsetter streiken, sier Alsos.

Hun utelukker ikke at streiken ender i tvungen lønnsnemd, som i så fall vil være første gang under en lærerstreik.

– I en normalsituasjon ville det nok ikke blitt tvungen lønnsnemd nå, men jeg synes det blir mer og mer sannsynlig ettersom timene og dagene går, sier Alsos.

– Det har akkurat vært korona med hjemmeskole i et par år, så det kan gjøre at regjeringen til slutt velger å gripe inn.