Stor økning i cannabis-behandling:

Slår alarm om unges cannabis-avhengighet

En fersk rapport viser at stadig flere trenger behandling for cannabis-avhengighet. Blå Kors ser en markant økning blant unge avhengige.

CANNABIS: Flere og flere unge trenger behandling for cannabis-avhengighet. Foto: Thomas Samson/AFP
CANNABIS: Flere og flere unge trenger behandling for cannabis-avhengighet. Foto: Thomas Samson/AFP

Debatten rundt cannabis-bruk har de siste årene holdt god kok blant nordmenn. Enkelte politiske ungdomspartier er åpne om et legaliserings-ønske, samtidig som rusreformen er under arbeid.Parallelt viser rapporten «Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries 2019» av Nordens velferdssenter at behovet for behandling av cannabisproblemer har økt i alle de nordiske landene.Cannabistallene