Slår alarm om norske fengsler: – Blir psykisk sykere

Mange innsatte i norske fengsler sliter psykisk. For lav bemanning går hardt ut over de innsatte, mener fengselsleder.

ALVORLIG BEKYMRET: Fengselslederen i Oslo fengsel er bekymret for de innsattes psykiske helse. Det er altfor lav bemanning, mener han. Foto: Aage Aune / TV 2
ALVORLIG BEKYMRET: Fengselslederen i Oslo fengsel er bekymret for de innsattes psykiske helse. Det er altfor lav bemanning, mener han. Foto: Aage Aune / TV 2

Cellene ligger på rad og rekke inne i Oslo fengsel. Fra noen av cellene hører man gitarspill, men ellers er det veldig stille.

Nils Leyell Finstad har jobbet som fengselsleder i mange år. Først på Bredtveit kvinnefengsel, og de fire siste årene i Oslo fengsel.

Lørdag forrige uke tok en innsatt på Bredtveit fengsel sitt eget liv. Det er det andre selvmordet i norske fengsler så langt i år, skriver VG.

– Ingen skal dø i norske fengsler. Et selvmord er et for mye, sier Finstad.

Ansatte i fengsler avverger mange selvmordsforsøk i løpet av et år, forteller han.

 Foto: Aage Aune / TV 2

En rapport fra Sivilombudet viser at det var 95 selvmordsforsøk i norske fengsler i 2022, mot 57 året før.

Det ble begått fire selvmord i fjor, og elleve i 2021.

– Siden jul har vi hatt to alvorlige selvmordforsøk i Oslo fengsel som kunne gått galt. Det er små marginer, forteller Finstad.

– De færreste tåler det

I snitt er de innsatte i Oslo fengsel ute av cellene 3,9 timer i løpet av et døgn. Det betyr at en innsatt er låst inne omtrent 18 timer i løpet av døgnet.

Det er altfor mye, mener fengselslederen.

– Isolasjon er ikke bra. De færreste av oss takler det.

CELLE: På en slik celle tilbringer innsatte i Oslo fengsel i snitt 18 timer i løpet av et døgn. Foto: Aage Aune / TV 2
CELLE: På en slik celle tilbringer innsatte i Oslo fengsel i snitt 18 timer i løpet av et døgn. Foto: Aage Aune / TV 2

Grunnen til at det er slik, er altfor lav bemanning, forklarer Finstad.

Han mener den kritiske bemanningssituasjonen er et resultat av budsjettsparing i Kriminalomsorgen:

– Etter åtte år, hvor vi har spart penger på alle mulige måter, står vi igjen med ett tiltak: ikke dekke opp ledige vakter eller ledige stillinger. Det går ut over ansattes og innsattes sikkerhet og aller mest innsattes psykiske helse fordi vi møter de med enda mer isolasjon og innlåsing.

Han er redd for at så mye isolasjon gjør det verre for de innsatte, og spesielt de som sliter fra før.

HØY SIKKERHET: Med plass til nesten 250 innsatte er Oslo Fengsel et av Norges største. Foto: Kristin Grønning / TV 2
HØY SIKKERHET: Med plass til nesten 250 innsatte er Oslo Fengsel et av Norges største. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Det er flere tiltak som har kommet på plass i fengselet, som aktivitetsteam og ungdomsteam. Men på grunn av budsjettsituasjonen er fengselslederen bekymret for at effekten av de nye tiltakene forsvinner.

BLIR SYKE: Fengselsleder Nils Leyell Finstad mener fengselsopphold gjør innsatte sykere. De ansatte får ikke anledning til å drive endringsarbeid på grunn av budsjettkutt. Foto: Aage Aune / TV 2
BLIR SYKE: Fengselsleder Nils Leyell Finstad mener fengselsopphold gjør innsatte sykere. De ansatte får ikke anledning til å drive endringsarbeid på grunn av budsjettkutt. Foto: Aage Aune / TV 2

Ordentlig alvorlig

Lav bemanning går i størst grad ut over de innsatte, forteller han.

– Flere innsatte blir psykisk sykere av å være i fengsel. Det er egentlig høl i huet, sier Finstad.

– Det er ordentlig alvorlig, og det bekymrer meg.

Trenger du noen å snakke med?

  • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)
  • Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Kilde: Helsenorge.no

Han mener fengselet ikke blir utnyttet godt nok til å drive med endringsarbeid, og peker på budsjettkuttene som en stor årsak.

Ane Magnusson jobber som fengselsbetjent i Oslo fengsel. Også hun kjenner på at det er for få på jobb til å håndtere de innsatte.

– Vi har ikke tid til å prate med innsatte eller gjøre den jobben vi er utdannet til å gjøre, sier Magnusson

IKKE TID: Ane Magnusson er fengselsbetjent i Oslo fengsel. Hun sier de ikke har tid til å prate nok med de innsatte. Foto: Aage Aune / TV 2
IKKE TID: Ane Magnusson er fengselsbetjent i Oslo fengsel. Hun sier de ikke har tid til å prate nok med de innsatte. Foto: Aage Aune / TV 2

Ikke bare er dette dårlig for de innsatte, men det går også hardt ut over de ansatte, mener Finstad.

– Vi ber om å slippe å gå hjem fra jobb med en klump i magen fordi vi har fått inn en i varetekt som vi måtte låse inn. Ansatte går hjem og håper han lever neste dag, sier han og legger til:

– Vi kan ikke møte mennesker i livskrise og med mulig dårlig psykisk helse med så mye innlåsning. Vi må øke bemanningen og det haster.

GITTER: Dette er utsikten fra ei vanlig fengselscelle i Oslo fengsel. Foto: Aage Aune / TV 2
GITTER: Dette er utsikten fra ei vanlig fengselscelle i Oslo fengsel. Foto: Aage Aune / TV 2

Ikke plass i psykiatrien

Mange innsatte i norske fengsler i dag sliter psykisk. Situasjonen er alvorlig, og det er ingen tegn til bedring, mener fengselslederen.

For mange av de innsatte sliter, og det er for få på vakt til å håndtere det, forteller Finstad.

– Vi ser at noen innsatte blir lagt inn på psykiatrisk avdeling, men så er de for ofte tilbake dagen etterpå, sier fengselslederen.

BLIR DÅRLIGERE: Flere innsatte blir psykisk sykere av å være i fengsel, det går også hardt ut over de ansatte, mener fengselsleder Finstad. Foto: Aage Aune / TV 2
BLIR DÅRLIGERE: Flere innsatte blir psykisk sykere av å være i fengsel, det går også hardt ut over de ansatte, mener fengselsleder Finstad. Foto: Aage Aune / TV 2

Antall innsatte i fengsel som har omfattende helse- og omsorgsbehov øker, viser en rapport fra i fjor fra Senter for omsorgsforskning.

Det er særlig psykiske helseutfordringer som er utbredt.

– Det er ingen tvil om at mange av de som sitter inne skulle i perioder vært innenfor psykiatrien, sier forbundsleder i Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund (NFF), Asle Aase.

– Det er ikke plass til de der ute i psykiatrien.

BEKYMRET: Forbundsleder i NFF er bekymret over mangelen på plasser i psykiatrien. Foto: NFF
BEKYMRET: Forbundsleder i NFF er bekymret over mangelen på plasser i psykiatrien. Foto: NFF

Antall døgnplasser i psykiatrien har nesten blitt halvert de siste tjue årene, viser tall fra Helsedirektoratet.

– Det er ikke kapasitet nok til å håndtere de vi har i fengslene som sliter. Hvis de er dårlige, eller gjør et selvmordsforsøk, så kommer de bare tilbake i fengsel, forteller Aase.

Vil snu utviklingen

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier til TV 2 at de skal gjøre flere tiltak for å bedre situasjonen, blant annet å innføre en ny tilsynsordning.

– Det er dessverre alt for mange av de som sitter i norske fengsler som har psykiske lidelser. Vi ser også at det er for mange selvmord. Det tar jeg på største alvor, sier Mehl.

I statsbudsjettet for 2022 og 2023 har regjeringen vedtatt en varig økning i Kriminalomsorgens budsjett på til sammen 145 millioner kroner.

SIKKERHETSCELLE: Regjeringen ønsker å forebygge isolasjon i norske fengsler. Foto: Aage Aune / TV 2
SIKKERHETSCELLE: Regjeringen ønsker å forebygge isolasjon i norske fengsler. Foto: Aage Aune / TV 2

– Går motsatt vei

Også daglig leder i den ideelle stiftelsen Wayback, Johan Lothe, mener at det er for mange i fengsel som heller burde bli tatt vare på av psykiatrien.

– Tidligere så man til Norge for å se hvordan det burde være i fengsel, men nå mener jeg det går motsatt vei, sier Lothe.

Stiftelsen som Lothe er leder for jobber for de innsattes tilbakeføring til samfunnet. Han reiser derfor mye rundt til de ulike fengslene i Norge for å snakke med de innsatte.

Samtidig som han mener at det er for mange som sitter fengslet når de burde ha helsehjelp, understreker han at det samtidig må måles opp mot samfunnsvernet.

WAYBACK: Johan Lothe jobber i den ideelle stiftelsen Wayback. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
WAYBACK: Johan Lothe jobber i den ideelle stiftelsen Wayback. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hvorfor så mange innsatte sliter psykisk, mener han har en sammenheng med hvem som må sone i fengsel.

– Det er over halvparten av de dømte i Norge som får sone dommen sin med elektronisk fotlenke. Men det er avhengig av at de har et hjem å gå til.

– De som ikke har det, er og ofte de som sliter psykisk fra før av. Dermed blir det disse som blir sittende alene på cella.

ISOLASJON: Den eneste utsikten fra sikkerhetscella i kjelleren i Oslo fengsel, er ei veggklokke. Foto: Aage Aune / TV 2
ISOLASJON: Den eneste utsikten fra sikkerhetscella i kjelleren i Oslo fengsel, er ei veggklokke. Foto: Aage Aune / TV 2