Slår alarm: – Kan være en ny Nav-skandale

Om to uker skal Stortinget vedta en ny lov som kan få store konsekvenser for deg dersom du blir syk.

Hittil i år er det vedtatt 11 nye lover. Flere av disse vil du kanskje aldri behøve å forholde deg til. Men om to uker skal Stortinget vedta en ny lov som kan få store konsekvenser for deg dersom du blir syk.Om 14 dager, den 13. desember, skal Stortinget vedta en ny lov som lovfester dagens ordning med Beslutningsforum.Siden 2013 er det Beslutningsforum som har bestemt hvilke nye medisiner spesialisthelsetjenesten og sykehuslegene får lov til å kjøpe inn til pasientene. E