Slår alarm: Gjelden øker i norske husholdninger

En stor og økende del av nye boliglån tas opp av nordmenn med høy gjeld i forhold til inntekt. Finanstilsynet slår fast at økende gjeld i norske husholdninger utgjør en vesentlig risiko for finansiell stabilitet.

BOLIGFELT: Hus og leiligheter i Stjørdal i Trøndelag. Foto: Gorm Kallestad / NTB
BOLIGFELT: Hus og leiligheter i Stjørdal i Trøndelag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Finanstilsynet har torsdag publisert funnene i Boliglånsundersøkelsen 2020. Der kommer det frem at en stor og økende del av nye lån med pant i bolig tas opp av låntakere som har høy samlet gjeld i forhold til inntekt.«Høy og økende gjeld i norske husholdninger utgjør en vesentlig risiko for finansiell stabilitet. Lån med pant i bolig utgjør størstedelen av husholdningenes gjeld», skriver Finanstilsynet.- Mange låntakere har både høy samlet gjeld i forhold til inntekt, og boliglå